Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

elektrontetallurgisk industri. (Forts.)

Tilvirkning

av

armatur,

beslag,

redskaper,

verktoi,

cykler

etc.

Tilvirkning

av

angler,

hegter,

113

Fabrikteelling

1909.

Kobberogblik-

skruer,

varespiker,

fabrikker.

stift, 80111 1

knapper

etc.

Geværvaabenhagl-

og

kulefabrikation.Pianoorgel-

og Guld- og Diverse

harmoni- sølvvare- metalum-

fabrikker. industri.

fabrikker.

Elektrokemisk

og elektrometallurgisk

industri.

Sum.

7 8 9

10

123 29 46 19 26 3 17

6

887

962 1 469 650

218 1 004 121

907 615 599

3 51

70 600 90

580 381 53

113 13

20

8 368

28

32 31 45

149 68 362

40 4

76 33 60

7

27 98

.11

58 1 644

100 22

7

177

23 9

328 110 476 574 216 000

53

1 030

28

17

1 617 631

11

375 126

4 -

425 141

•••

117

294

4

10

4

128 460

8

117

2

15

42 300

5

424, 141

12

609

50

635

473

50

11

27

124

205 500

14

675

13

382

246

214

195

121

13

15

10

33

23

22

15

13

131 190

1 16

297

14

15

1 803 22 946

1 872 9 549

236 16 455

449 2 051

2 776

70 7 404

1 006

2 050

858

539

640 1 340

27 683

153 198

1 458

490 1 527

3 1 343

118 129

365

266

190

488 500 7 490 193

18

2 067

333

20 605

More magazines by this user
Similar magazines