Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 114

1909.

Metalindustri, elektrokemisk og

Skibsbyggerier

Tilvirk-

Stoperier delvis ning av

Diverse

og Statistiske oversigter JernMeka- me_ forbund_et, kjore • .. offentlige

og

staal- og niske

med

verk- kaniske støperier

redskaper,

og private

metalrepara-

detaljoplysninger.

verk- og mejernbanestoperier.steder.steder. kaniske vognertionsverkverk-

etc.

steder.steder.

b) Raa stoffer.

Metaller ialt

herav:

kg. 13 587 825

(kr.

1) Raat jern kg. 13 210 251

herav :

rujern kg.

skrapjern og

avfaldsjern . . . kg.

2) Støpejern og staal

f{k.

(støpegods)

3) Smijern og staal {kg'

kr.

herav:

jern og staal i

(kg.

stænger

jern og staal i

bjelker

jern og staal i 'kg.

plater

jern og staal i Ikg.

traad

ikr.

blikplater . {kg'

kr.

4) Uspecifisert jern fkg.

og staal

5 176 298

8 033 953

■•••

2 3

4 5

4 327 782 22 698 478 22 113 937 3 884 877

147 246 453 547 964 272 18 318

14 712 571

12 073 561

2 639 010

685 993 192 342 57 578

33 380 25 219 7 900

1 177 497 5 327 312 14 530 960

70 643

160 730

844 911 2 595 938 3 744 288

60 643 117 989

190 577 974 100

130 213 1 757 274 10 746 672

10 000 42 741

11 796

313 800 2 345 133 2 266 623

15 862 256 382

Herunder indbefattet blikavfald. 2 Rujern og skrapjern.

•••■

■•••

11.

5 895 037

4 697 037

40 000

1 665 321

1 198 000 2 1 665 321

7 282

1 400 152

1 100

770 968

1 100

217 644

411 540

1 468 048 811 948

395 624 17 218

■•••

■••

6

■•■

More magazines by this user
Similar magazines