Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

elektrometallurgisk industri. (Forts.)

1

Elektro-

e - og i

redskaper,

spiker'

vare- kuleumfabrikindustri.

• trometalverktoi,

fabrikker. fabrika- .,

stift,

. ker.

lurgisk

som, a ri er.

cykler tion.

knapper

industri.

etc.

etc.

1

Guld- og • v i kemisk

org

beslag,

skruer, ° g blik- hagl- og harmoni- rsolvvare- Tilvirk-

Tilvirkning

ning av

av Geværangler,Pianoarmatur,

begter,

Kobber- vaabenmetalog

elek-

7

1 830 207 23 430 443

142 263 105 024

20 600 11 050 000

20 600

34 400

8

50 000

11 000 000

871

5 930 148
145 500


6 221 796

871

43 550

-

16 130

800

9 10

2 296 954 229 240

449 750 56 992

2 700

• •

1 498 797 12 340 994 2 194 000 16 970

65 750

1 109 084

55 540

82 300

298 413

10 210

9 000143 420

18 913276 720 75

• 16 970

5 000 75


230 520

1 600

100

1 963 380

270 120

22 000 76 270

79 327 39 667
115

11

26 450


1 0001 00015 500

12

9 674 1 249 219

59 586 18 915


13

'1 033 900

183 900

14

Fabriktoolling

1909.

2 008 000 97 666 636

12 224

2 008 000 49 595 680


■•■


Sum .

850 000 2 008 000 27 394 284

54 981

4 498


9 083

• 41 400


165

15

2 454 587

22 201 396

980 295

66 499

38 541 663

576 889

15 016 805

240 347

1 504 621

13 720 132

64 551

6 239 979

1 871

2 060 126

270 120

7 463 372

839 458

More magazines by this user
Similar magazines