Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktoelling 116

1909.

Statistiske oversigter

og

detaljoplysninger.

5) Andre metaller og

legeringer

herav:

f kg.

tkr.

kobber 'kg'

messing

bly

I kg.

ikr.

f kg.

tin f kg.

(kr.

sink f kg.

andre uædle metaller

uspecifiserte

uædle metaller . .

ædle metaller. . .

Ikg.

kg.

fkg.

ikr.

Jernstaal-

og

metalstoperier.

63 774

25 634

14 410

1VIekaniskeverksteder.

Stoperier

og mekaniskeverksteder.

Metalindustri, elektrokemisk og

Skibsbyggerier

delvis

forbundet

med

stoperier

og mekaniskeverksteder.

2 3 4

117 159

11 761

34 120

42 771

350

440

2 550

165

36 928

11 596

Tilvirkning

av

kjøreredskaper,jernbanevogner

etc.

6) Metaller ialt uspe-

Ikg.

cifisert

Ikr.

Maskiner og maskinkg.

f

dele

ikr.

Spiker, skruer, nagler

etc.

fkg.

2 000

15 600 122 862 310 170

10 453 169 176

89 080

27 845

ikr.

Jern .og metalgjen-

4 083 110 400 418 797

2 048 45 818 23 026

-

stande forovrig

f kg.

ikr.

425 100

24 993

Træmaterialer

IMr: k

6 166

4 233

2 843

42 452

236 440

5 795

43 530

2 167

1 828

1 840

11 407

6 488

199 630 162 314

49 084 89 848

92 752 47 570

24 471 58 483

100 10 000

19 915

2 320 5 750

784 1 350

1 600 6 250

7 282

850 5 200

474

1 500

100 508 87 544

16 073 10 100

•■•

5

174

.11

100

74

/1.

Diverse

offentlige

og private

reparationsverksteder.

6

•••

.11

•••

More magazines by this user
Similar magazines