Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 118

1909.

Metalindustri, elektrokemisk og

Skibs- n

byggeer

- T lvirk-

delvis Støperier ning av

og me- forbundet kjørekaniskemed

redskaper,

verk-

stoperier

og mekasteder.jernbane-

Diverse

Statistiske oversigter JernMeka- offentlige

staal- og niske

og private

og

metalverkrepara- detaljoplysninger.

støperier.steder.niske vogner

tionsverk

verk- etc.

steder.

steder.

Diverse mineraler og

kemikalier for elektrometallurgisk

og elektrokemisk

industri kg.

c) Raastofopgav er

mangler for:

Antal bedrifter

hvis arbeiderantal var .

herav drev kun reparation

antal bedrifter

hvis arbeiderantal var

IV. Produktion.

a) Produktionsopgaver

er avgit av:

Antal bedrifter

hvis arbeiderantal var .

b) Produktionens

samlede værdi kr.

Jernstopegods

Metalstopegods

Smijern og staal «

Landbruksmaskiner . «

Maskiner for sjofart

og fiskeri

do. for bergverksdrift

samt jord- og stenindustri

1 2

15

24

917

71

1 910

2 606 134 4 646 020

1 685 716

169 272

511 458

82 835

451 819

6 000

3 4

20 3 15

449 396 1 571

7 1 1

81 19 7

41 45

4 390 7 306

11 589 405 13 227 345

2 074 992 383 180

46 500

294 548

186 603 8 000

48 655

5

6

86

31

1 088

2 084 048

123 500

10 463

6

33

2 477

33

2 477

More magazines by this user
Similar magazines