Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

elektrometallurgisk industri. • (Forts.)

Tilvirkning

av

armatur,

beslag,

redskaper,

verktoi,

cykler

etc.

7

11

95

3

14

58

1 076

2 312 404

8 640

3 360

90 204

8 400


Tilvirkning

av

angler,

hegter,

skruer,

spiker,

stift, som,

knapper

etc.

8

4 979 578


1

2


29

1 619


■•■

Kobberogblikvarefabrikker.

Geværvaabenhagl-

og

kulefabrikation.

119 Falorikttelling

1909.

Piano-

Elektroorgel-

og

Guld- og

Diverse

solvvare-

kemisk

harmoni-metalogelekumfabrikindustri.trometalfabrikker.

ker.

lurgisk

industri.

■•■


5

141

■•■

1

10

15

685

Sum.

9 10 11 12 13 14 15

•••

2

89


2 394 268


1

5

19 9

720 429

181 541030 181 541030

764 056 413 433 2 097 938 1 985 850 13 365 258,•■

• •

••■


15

163


28

435


33 600


5

41


21

2 079


114

5 399

45

2 598

396

22 795

62 465 737

4 276 028

219 132

545 058

478 050

654 822

54 655

More magazines by this user
Similar magazines