Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

elektrometallurgisk industri. (Forts.)

TilvirkTilvirkning

av

fling av

angler,Gevær-

armatur, Kobber- vaabenhegter,

beslag,

skruer,

og blik- hagl- og

redskaper vare- kule-

spiker,

fabrikker.fabrika- verktoi, stift, som,

cykler

knapper

tion.

etc.

etc.

7

394 660

102 705

125 155

1085

664 822

8 9

4 — Metalindustri.

20 778

2 373 490

10

121 Pabrikteelling

1909

s•••■■■••■•■■•••■■,,........■■■■,

Pianoorgel-

og

harmoniumfabrikker.

Guld- og

solvvarefabrikker.

11 12

Diverse

metalindustri.

Elektrokemisk

og elektrometallurgisk

industri.

Sum.

13 14 15

128 413

174 224

398 000

310 533

1 102 409

- 178 602

- 3 006 141

1 132 913

1 073 985

636 588

606 851

666 011

395 660

398 060

50 187

1 267 673

10 679 071

8 039 864

2 142 989

1 915 834

- 1 848 155

, 2 373 490

- 851 392

More magazines by this user
Similar magazines