Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 122

1909.

Statistiske oversigter

og

detaljoplysninger.

Verktøi og redskaper kr.

Angler, hegter, naaler

etc.

Som, spiker, skruer etc.

Vaaben og vaabendele

Instrumenter

Andre jern- og metalvarer

Natrium, aluminium

og sink

Tin og tinvarer

Guld- sølv- og pletvarer

Mynt

Musikinstrumenter .

Kjeelker, ski og skoiter

Karbid

Ferrosilicium

Diverse elektrokemiske

produkter

Diverse forovrig

c) Samlet værdi av

leie- og repara,tionsarbeide

d) Produktionsopgaver

mangler helt for:

Antal bedrifter

hvis arbeiderantal var .

Jernstaal-

og

metalstoperier.

10 344

11.

.11

600

Mekaniskeverksteder.

2 3 4

113268t 390 715

207 845 16 098 107 500

210 341

569 295

3

123

Stoperier

og mekaniskeverksteder.

1 407 765

Metalindustri, elektrokemisk og

11.

Skibsbyggerier

delvis

forbundet

med

støperier

og mekaniskeverksteder.

25 500

7 937 614

3

474

Tilvirkning

av

kjøreredskaper,jernbanevogner

etc.

5

■■■

10 050

35 705

173 850

1

32

Diverse

offentlige

og private

reparationsverksteder.

6

33

2 477

More magazines by this user
Similar magazines