Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

127Fabriktmiling

1909.

1909. 1913.

Mængde. Værdi. Mængde. Værdi.

Hl.

Kr. Ell. Kr.

4 Levertran 034 000 98 134

82 963 4 523 400

Herav

2 Darripmedieintran 293 900 47 789

45 990 3 173 300

Anden medicintran

13 939

618 200 7 361 441 800

Blanktran

5 403

216 100 3 391 139 000

Brunk)] anktran

9 043

293 900 8 761 315 400

Bruntran

21 960

581 900 17 457 453 900

1 Sæl- og 253 hvaltran 100 42 050

37 442 1 422 800

Tran uten anden betegnelse

162 5 300 2 853 102 700

Desuten utfortes der av hvaltran tilvirket paa fremmede fangstfelter i 1909

70 996 hl. (værd 2 010 500 kr.) og i 1913: 123 944 hl. (værd 4 709 900 kr.).

Av oljer a ffi naderierne opgav 7 med 64 arbeidere at raffinere tran,

1 med 67 arbeidere at raffinere mineralske oljer, og 1 med 13 arbeidere har intet

opgit. 6 av de 7 tranraffinaderier opgav sit forbruk av uklaret tran til 13 540

hl., mens den 7de antagelig forbrukte ca. 9 000 hl. Mineraloljeraffinaderiet

forbrukte ca. 9 mill. kg. raaolje og bensin. Av disse raaoljer fremstilledes der

raffinerte oljer for ialt 1 799 352 kr. Av biprodukter fremstilledes der 156 975

kg. stearin til en værdi av 26 117 kr.

Av sildeolj e f a br ikk ern e har 12 avgit opgaver over sit forbruk av

raastoffer nemlig til 194 444 h1. 2 sild og brisling, 136 969 tender avfald av sild

og brisling fra hermetikfabrikkerne og 13 062 tender levergrakse. Den ene

fabrik, hvorfor opgaver mangler, forbrukte antagelig ea. 3 000 ill. sild og brisling

og ca. 500 tender levergrakse. Av disse raastoffer blev der ialt tilvirket produkter

for 1 409 826 kr., nemlig 3 :

Av disse opgaver sammenholdt med Fiskeristatistikkens kunde det synes, som om

kun en ubetydelighet av tranen blev forbrukt herhjemme. Opgaverne er imidlertid

i denne henseende noget misvisende. Fiskeristatistikken omfatter saaledes kun den

lever som er opfisket i opsynstiden ; men ogsaa efter den tid kan jo noget være

opfisket, og desuten vil vel .de gjennemsnitsforhold hvorefter levermængden beregnes,

ikke altid komme til at gi et helt ut korrekt resultat Paa den anden side

hænder det nok ogsaa, at Handelsstatistikkens opgaver over levertran omfatter en

del spæktran, idet det forekommer, at disse for daarligere kvaliteters vedkommende

slumpes sammen, eller at toldangivelserne er mindre fuldstamdige, saa at misforstaaelser

kan indtræffe.

2 Sild og brisling var dels opgit i hl. og dels i maal. Et maal er regnet = 150

liter.

8 Sildeolje og tran er dels opgit i tønder h, 116 liter, dels i fat à ca. 180 kg. og dels

i hl. Sildemel og levermel er opgit i sækker A, 100 kg.

More magazines by this user
Similar magazines