Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 16

1909.

denne præmie noget derved, at prisen paa det tyske korn laa lavere end paa det

utenlandske, tillagt tolden.

Helt fra 1894 da identitetsbeviset blev avskaffet skulde saa denne skjulte

eksportpræmie ha eksistert, men hadde først naadd til nogen højde i de sidste ti

aar, idet molleeierne utigjennem disse hadde faat storre indflydelse paa fastsættelsen

av de legale eksportprøver. Og særlig stor skulle den være Wit efterat rugtolden

i 1906 var blit forhøjet fra Rin. 3.50 til 5.00, da jo den ved meleksporten

betalte drawback forhoiedes i samme forhold.

Til nærmere belysning av dette forhold skal man anføre folgende hentet fra

g Norges Handel» aargangene 1890 —1910 :

1890

A a r.

1891-1895 i gjennemsnit aarlig .

1896-1900 -

1901-1905 -

1906-1910 -

1906

1907

1908

1909

1910

Herav i:

Import av rug

uformalt.

Ialt.

Import av rugmel.

Herav fra

Tyskland.

Kg. Kg. Kg.

Tysk rugmel

i procent av

den samlede

rugmelsimport.

158 680 000 24 857 000 18 360 000 75.5

159 562 200 26 222 600 21 135 000 80.6

193 151 200 41 431 800 31 071 200 75.0

236 762 200 29 152 800 20 365 200 69.8

204 964 800 32 068 600 26 664 600 83.1

232 648 000 20 475 000 12 838 000 62.7

190 994 000 25192000 18 026 000 71.7

204 087 000 28 662 000 23 232 000 81.1

182 225 000 40 779 000 37 365 000 91.6

214 870 000 45 235 000 41 862 000 92.5

Man ser herav at importen av uformalt rug, der fra 1890 har været i jevn

stigning og i aarene 1901-1905 var naadd op til i gjennémsnit ca. 237 mill.

kg. aarlig, i tiden 1906 —1910 er gaat sterkt tilbake (med vel 32 mill. kg.).

Samtidig er importen av formalt rug, som hadde været i tilbakegang, i dette

femaar gaat frem med ca. 3 mill. kg , og naar der sees hen til det sidste aar

av femaarsperioden, endog med 13 mill. kg. sammenlignet med gjennemsnittet for

aarene 1901-1905. De av vore moller, der formaler utenlandsk rug, har altsaa de i

sidste aar ganske betragtelig maattet indskrænke denne sin virksomhet, mens samtidig

de utenlandske moiler her har fundet et stort marked for sin overproduktion. Undersøker

man endelig hvorfra det importerte mel kommer, sees av tabellen hvilken fremragende

stilling Tyskland indtar, navnlig i de seneste aar.

Med hensyn til aarsakerne til dette forhold kan byraaet alene opstille formodninger.

Forholdet kan neppe forklares derved, at vore moiler i teknisk henseende er

de utenlandske underlegne, idet de her antages at staa paa Wide med hvad den

More magazines by this user
Similar magazines