Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 144

1909.

\•■•■••■••■,■■■•■••■■••••"

Tabel 1. Produktionsværdien sammendraget for de enkelte industrigrupper. (Forts.).

Bedriftsgrupper.

Trandamperier og kokerier . . . .

Raffinering av tran og andre

oljer

Lagring av petroleum m. m. . .

Sildeolje- og sildemelfabrikker.

Guanofabrikker

Tilvirkning av oljer og fôrmel

forevrig

Benmoller

Benmoller forbundet med kornmoiler

Lim- og kun.stgjodningsfabrikker

Tilvirkning av oljer, fôrmel, lim

og gjodningsstoffer

Saapefabrikker

Lysfabrikker

Soda- og vaskepulverfabrikker .

Teknisk-kemiske fabrikker

Samlet

antal

bedrifter.

50

9

3

13

9

4

6

5

102

21

4

4

4

Samlet

antal

arbeidere.

225

144

179

317

105

167

14

10

193

Herav har avgit

produktionsopgaver

bedrifter. arbeidere.

50

8

13

9

4

6

5

225

131

317

105

167

14

10

193

Samlet

produktion

for egen

regning.

Kr.

1 096 033

1 822 687

1 409 826

788 179

4 023 680

43 279

83 121

1 027 285

Leie- og

reparations.

arbeide.

Kr.

29 164

8 264

7 280

965

10 091

641

1 354 98 1 162 10 294 090 56 405

284

94

35

38

21 284 1 764 372

•••

4 94 821 752

4 35 226 790

4 38 226 155 3 500

Tilvirkning av lys, saape, soda

og øvrige teknisk-kemiske artikler

33 451 33 451 3 039 069 3 500

Fabrikation av malervarer og

fernisser

Fabrikation av apotekervarer . .

Jodfabrikker

Krudt- dynamit- og luntefabrikker

Fyrstikfabrikker

Isoleringsmasse- nafta- og oksalsyrefabrikker

11

2

4

7

4

3

113

51

46

496

1 035

111

10

2

4

7

4

3

104

51

46

496

1 035

111

943 897

97 046

301 462

1 954 478

2 597 700

484 666

Tilvirkning av andre kemiske

artikler samt fyrstikker og

sprængstoffer 31 1 852 30 1 843 6 379 249

More magazines by this user
Similar magazines