Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktmlling 146

1909.

Tabel 1. Produktionsværdien sammendraget for de enkelte industrigrupper. (Forts.).

Be drift sgrupp er.

Samlet

an tal

bedrifter.

Samlet

antal

ar beidere.

Herav har avgit

produktionsopgaver

bedrifter. arbeidere.

Samlet

produktion

for egen

regning.

Leie- og

reparationsarbeide.

Kr. Kr.

Meierier og ysterier 338 1 478 327 1 444 16 787 914

Melkekondenseringsfabrikker . . . 4 534 4 534 7 309 968 -

Margarinfabrikker 23 579 23 579 20 305 091 -

Tilvirkning av smør, ost etc. . . 365 2 591 354 2 557 44 402 973 -

Bakerier og konditorier 12 259 10 168 1 264 587 -

Kjæks- og knsekkebrodfabrikker 8 192 8 192 756 623 -

Chokolade- og dropsfabrikker. . . 17 766 17 766 3 736 381 -

Krydderimoller 3 15 3 15 - 5 168

Kaffesurrogatfabrikker 3 18 2 9 17 085 -

Kaffebrænderier 20 116 16 83 1 939 275 105 304

Tilvirkning av bakervarer, chokolade

etc. 63 1 366 56 1 233 7 713 951 110 472

Slagterier, polsemakerier etc, . . 110 538 67 320 4 528 746 452

Hermetikfabrikker 56 3 649 i 52 3 270 9 574 814 -

Damp- og fiskematkjokkener . . . 8, 108 5 103 712 757 -

Tilvirkning av matvarerforøvrig

174 4 295 • 124 3 693 14 816 317 452

Gummivarefabrikker 4 173 4 173 907 413 3 741

Hatte- og huefabrikker . . 8 475 8 475 1 640 944 6 852

Paraply- og parasolfabrikker . . 3 62 3 62 302 678 15 090

Stivetoifabrikker 3 163 3 163 261 518 -

Systuer 8 377 7 364 1 298 651 26 903

Vaskerier og strykerier 16 291 13 '264 - 338 884

Oljeklædefabrikker etc 3 143 3 143 766 503 -

Beklædningsindustri m. m. . . . . 45 1 684 41 1 644 5 177 707 391 470

Forskjellige offentlige bedrifter . 14 267 10 224 289 453 51 392

Forskjellige private bedrifter. . 127 950 106 640 453 472 205 357

Diverse industri forovrig 141 1 217 116 864 742 925 256 749

Opgaver saavel over arbeiderantal som produktion mangler for i meget betydelig

fabriks vedkommende.

More magazines by this user
Similar magazines