Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Bedriftsgrupper.

Tilvirkning av oljer,

filrmel, lim og gjodningsstoffer

:

147

Tabel 2. Bedrifterne gruppert efter størrelsen av produktionen

for egen regning.

Under

Ialt. 5 000

kr.

5000—

9 999

kr.

10000—

24 999

kr.

25000—

49 999

kr.

50000—

99 999

kr.

100000-

299 999

kr.

250 000-

499 999

kr.

Pabrikteelling

1909.

500090- 1 mill.

999 999 kr.

kr. og mere.

Antal bedrifter. . . . 93 22 14 15 10 9 13 7 1

Antal arbeidere . . . 1 126 72 48 123 67 70 253 270 33 19C

Samlet produktions-

værdi i 1 000 kr.. 10 294 56 104 262 380 588 1 722 2 158 819 4 20

Tilvirkning av lys,

saape, soda og andre

teknisk-kemiske

artikler :

Antal bedrifter . . . . 33

_

- 6 7 7 12 1 _ _

Antal arbeidere . . .

Samlet produktions-

451 - - 30 62 75 252 32 - -

værdi i 1 000 kr.. 3 039 - - 102 282 518 1 735 402 - -

Tilvirkning avandre

kemiske artikler,

fyrstikker og

sprængstoffer :

Antal bedrifter . . . . 30 2 2 7 3 2 5 6 1 S'

Antal arbeidere . . . 1 843 12 12 86 29 54 92 640 203 711

Samlet produktionsværdi

i 1 000 kr.. 6 379 6 11 103 121 173 602 2 235 500 2 62

Tilvirkning av elektricitet

og gas:

Antal bedrifter . . . , 49 3 4 12 10 4 6 • 5 3

Antal arbeidere . . . 1 386 10 13 65 80 51 156 236 213 56i

Samlet produktionsværdi

i 1 000 kr.. 8 910 4 28 211 378 289 844 1 981 1 970 3 20r_

Tilvirkning av

planker og bord :

Antal bedrifter . . . . 476 141 55 82 68 39 54 18 7 E

Antal arbeidere . . . 10 199 683 438 800 868 691 1 709 1 200 761 3 04f

Samlet produktionsværdi

i 1 000 kr.. 49 349 273 389 1 384 2 359 2 714 8 044 6 255 5 514 22 411

More magazines by this user
Similar magazines