Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Pabriktmlling 148

1909.

Bedriftsgrupper.

Anden træindustri :

Tabel 2. Bedrifterne gruppert efter størrelsen av produktionen

for egen regning. (Forts.).

_

Ialt.

Under

5 000

kr.

5 000—

9 999

kr.

10 000—

24 999

kr.

25 000—

49 999

kr.

50 000—

99 999

,kr.

100 000-

249 999

kr-

250 000-

499 999

kr.

500 C00- 1 mill.

999 999 kr.

kr. og mere

Antal bedrifter . . . 230 61 33 55 33 25 18 • 3 2 -

Antal arbeidere . . . 357 198 214 469 487 547 804 221 317 .

Samlet produktionsværdi

i 1 000 kr.. 9 165 146 218 919 1 171 1 719 2 767 997 1 228 -

Tilvirkning av smør,

ost etc. :

Antal bedrifter. . . . 354 11 48 108 75 50 36 9 8

Antal arbeidere • . . 2 557 23 93 322 283 275 342 169 182 86E

Samlet produktionsværdi

i 1 000 kr.. 44 403 36 382 1 872 2 839 3 353 5 417 3 346 6 065 21 09S

Tilvirkning av bakverk,

chokolade etc.:

Antal bedrifter . . . . 45 1 2 5 4 7 14 10 i 1

Antal arbeidere . . . 1 187 14 17 26 39 92 415 316 81 187

Samlet produktionsværdi

i 1 000 kr.. 7 714 4 13 96 131 462 2 271 3 204 521 1 01S

Tilvirkning av matvarer

forovrig :

Antal bedrifter. . . . 124 9 7 20 22 19 31 10 6 _

Antal arbeidere . . . 3 693 66 48 105 237 219 1 186 1 001 831 _

Samlet produktionsværdi

i 1 000 kr.. 14 816 30 49 337 757 1 276 5 046 3 312 4 009 _

Beklædnings

etc. -industri :

Antal bedrifter. . . . 26 - - 4 2 6 7 5 2 -

Antal arbeidere . . . 1 352 - - 66 23 164 412 369 318 -

Bamlet produktions- .

værdi i 1 000 kr.. 5 178 - - 75 67 466 1 312 1 865 1 393 _

Diverse industri

forevrig :

Antal bedrifter. . . . 49 20 9 10 6 4 - - -

Antal arbeidere . . .

samlet produktions-

592 189 100 142 123 38 _ _

værdi i 1 000 kr.. 743 58 63 151 195 276 - - - -

More magazines by this user
Similar magazines