Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

FabriktEelling 4

1909.

Paa samme maate har forholdet stillet sig for flere andre bedrifter, som blev

drevet for interessentskapers regning, soin f. eks. torvstrolag, trandamperier,

andelssager, terskelag, de av bygdealmenninger drevne bedrifter, 6. s. v.

Men formues- og indtægtsopgaver kunde ogsaa mangle av andre grunde.

Nogen bedrifter blev saaledes anset for altfor ubetydelige til at kunne medtages

i ligningen, andre blev drevet med saa liten fordel, at formuen var opbrukt og

indtægten nærmest var negativ, eller i hvert fald saa liten, at den faldt under

skattegrænsen, andre blev drevet for insolvente boers regning, andre var saa

nylig anlagt, at kun prøvedrift var begyndt eller, om ordinær drift var sat

igang, gav virksomheten ingen indtægt, og atter andre endelig blev drevet i forbindelse

med anden virksomhet, saaledes at de ingen selvstændig ligning hadde.

Alt ialt manglet formuesopgaver for 1 519 av den samlede fabrikindustris

3 831 bedrifter, eller for 39M pct. Av den samlede arbeidsstyrke — 106 574 —

blev 18 365 eller 17.2 pct. beskjæftiget ved de bedrifter, hvorfor formuesopgaver

mangler. Aarsaken til, at formuesopgaver manglet, var for 648 bedrifter med

8 356 arbeidere, at de blev drevet i forbindelse med anden virksomhet, for 87

bedrifter med 4 169 arbeidere at de tilhørte Stat og kommune, for 436 bedrifter

med 3 105 arbeidere at de absolut ingen formue hadde, for 170 bedrifter med

1 332 arbeidere at de av en eller anden av de øvrige ovenfor nævnte grunde

ikke var lignet, mens endelig de resterende 178 bedrifter med 1 403 arbeidere

manglet formue, uten at nogen aarsak var angit.

Indtægtsopgaver manglet alt ialt for 1 221 av fabrikindustriens 3 831 bedrifter

eller for 31.9 pct. Disse bedrifter beskjæftiget tilsammen 15 873 eller 14.9

pct. av samtlige fabrikindustriens 106 574 arbeidere. Aarsaken til, at disse opgayer

manglet, var for 629 bedrifter med 8 163 arbeidere, at de blev drevet i forbindelse

med anden virksomhet, for 87 bedrifter med 4 169 arbeidere at de tilhørte

Stat eller kommune, for 239 bedrifter med 1 551 arbeidere at de ingen indtægt

hadde, for 170 bedrifter med 1 351 arbeidere at de av en eller anden av de

øvrige ovenfor nævnte grunde ikke var medtat i ligningen, mens endelig de

sidste 96 bedrifter med 639 arbeidere manglet indtægtsopgaver, uten at nogen

aarsak var angit.

Gruppen «ikke selvstændig formue» og «ikke selvstændig indtægt» vil paa

nogen yderlig faa undtagelser nær omfatte de samme bedrifter.

Tilbake blir der efter dette 2 312 bedrifter med 88 209 arbeidere, for hvilke

man har erholdt formuesopgaver, og 2 610 bedrifter med 90 701 arbeidere, for

hvilke 'man har erholdt indtægtsopgaver.

Skattetakster.

Gjennemgaaende for samtlige grupper viser det sig, at opgaver er meddelt

for et forholdsvis mindre bedriftsantal, men med et forholdsvis større arbeiderantal

; det er altsaa fortrinsvis de største bedrifter takstopgaverne omfatter. Og

More magazines by this user
Similar magazines