Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Østlandet .

Oplandene .

Sørlandet .

Vestlandet

Landsdele.

Trøndelagen .

f land

• t by

(land

• • by

I land

• • 1 by

j land

• by

land

I by

land

Nord-Norge . . 1 by

Antal

bedrifter.

595

311

394

34

135

103

148

186

170

107

42

21

Antal

arbeidere.

23 784

19 896

5 234

1 027

4 837

3 081

6 947

6 099

3 395

3 518

2 479

298

9

Bedrifter og arbeidere

i pet. av vedk. gruppes

samlede antal.

Bedrifter.

Pet.

75 89

41.30

76.80

61.51

66.50

60.69

52.11

47.81

51.99

64.85

29.58

58.33

Arbeidere.

Pet

89.28

64.01

85.33

72.27

76.64

78.66

73.95

60.89

69.70

84.56

72.72

59.96

Samlet

takstsum.

Kr.

76 693 650

62 407 880

13 237 823

3 353 800

26 920 970

14 033 995

19 781 231

11 748 260

15 873 332

11 146 280

11 818 800

1 062 900

Fabrik tælling

1909.

,,•■•■••1•1•,M.1.1.1.01.1.11,

Denne i pct.

av samtlige

fabrikkers

takstsum.

Pct.

28.61

23.28

4.94

1.26

10.04

Riket ialt 2 246 795951 58.61 74.69 268 078 921 100.00

Bortset fra Trøndelagen (Romsdals amt og Søndre og Nordre Trondhjems

amter) sees det altsaa, at det ovenfor omtalte forhold - at bybedrifterne gjennemgaaende

drives mindre selvstændig og mere i lejede lokaler end landbedrifterne

- sterkt er fremtrædende i samtlige landsdele. Og særlig fremtrædende

blir naturligvis dette paa Østlandet, hvor Kristiania med sit sterkt utprægede

leiesystem øver sin indflydelse. At Trøndelagen avviker fra regelen,

har nærmest sin aarsak i, at saa godt som ingen av de mange derværende meierier

er blit betragtet som selvstændig bedrift.

Det uten sammenligning betydeligste takstbeløp faldt paa Kristiania by, og

det uagtet kun 31.5 pct. av byens samtlige fabrikker blev drevet selvstændig og

i egne eiendomme. Av landamterne er det Buskerud, Bratsberg, Smaalenene og

Akershus, som er av størst betydning. Paa de fem Østlands-amter faldt mere

end halvparten av vort lands samtlige fabrikanlægs selvstændige takst (52 pct.).

Paa de vigtigere industridistrikter fordeltes den selvstændige takst som

følger :

1 Om uoverensstemmelsen i arbeiderantallet se anm. 1 side 52 .

6.23

7.38

4.38

5.92

4.16

4.41

0.40

More magazines by this user
Similar magazines