Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 10

1909.

Fabrikdistrikter.

Fredrikshald med Berg og Id 1

Fredrikstad med Grlemminge, Kraakerøy, Onsø, Borge,

Tune, Sarpsborg og Skjeberg 1

Moss med Rygge og Moss herred

Lillestrøm med Skedsmo, Lørenskogen, Sørum og

Fet

Kristiania med Aker, limrum og Nesodden . .

Gjøvik med Vardal og Ostre og Vestre Toten

Honefoss med Aadalen, Norderhov, Jevnaker og

Lunner

Drammen med Skoger, Strømmen, Modum, Øvre og

Nedre Eker, Lier, Røken og Hurum

Skien med Porsgrund, Brevik, Eidanger, Solum,

Gjerpen og Rollen

Kragero med Sannikedal og Bamle

Arendal med Grimstad 1, Østre Moland, Tromø, Hisø,

Øiestad og Fjære

Stavanger med Sandnes, Gjesdal, Høiland, Haaland,

fietland og Hole

Bergen med Samnanger, Fane, Askøen, Aarstad,

Haus, Bruvik, Hosanger, Hamre, Aasene„ og

Alversund

Trondhjem med Buviken, Byneset Leinstranden,

Strinden, Malvik, Klæbu og Tiller

Antal

bedrifter.

20

76

26

34

224

38

43

139

74

15

27

130 5 155

121

86

Antal

arbeidere.

1 623

9 267

1 480

1 456

17 926

1 287

1 646

6 424

3 544

643

1 152

5 026

3 269

Samlet

takstsum.

Kr.

3 725 000

14 893 090

5 620 700

2 934 200

55 563 600

5 134 000

8 414 000

28 080 000

19 066 675

2 735 300

4 526 700

9 865 551

11 010 300

12 404 300

Pct. av

hele industriens

takst.

Pct.

1.39

6 56

2.09

1.09

20.72

1.92

3.14

10.48

7.11

1.02

Meget betydelig takstsum hadde forøvrig ogsaa nogen andre spredte herreder

med enkle, men til gjengjæld meget store industrielle anlæg, som Askim

med Kykkelsrud-anlægget 2 (ialt kr. 5 553 000), Hitterdal 3 med salpeterverket og

Tinfoss fa brikker (kr. 9 039 000), Ullensvang med Tyssefaldene 4 (kr. 6 500 000),

Meldalen med Lokken verk (kr. 4 200 000) og Fauske med Sulitjelma (kr. 10 092 000).

Alt ialt hadde disse herreder og de nævnte fabrikdistrikter en selvstændig taksert

fabrikindustri med en samlet takst av kr. 219 347 416 eller 81.8 pct. av det

hele lands. ----- Rent bortset fra de her nævnte strok var saaledes industrien av

meget liten betydning.

Om takstværdiens geografiske fordeling kan forøvrig henvises til tabel 2.

1 Takstopgaver mangler for Id, Skjeberg, Grimstad, Byneset.

2 Vamma hadde endnu ingen takst faat.

3 I 1909 omfattet Hitterdal som bekjendt ogsaa Notodden kjøpstad.

4 Karbidfabrikken hadde ingen selvstændig takst.

1.69

3.68

4.11

4.63

More magazines by this user
Similar magazines