Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Havre

Rug

Byg

Hvete

Erter

Blandkorn

Mais

Korn.

19Pabriktælling

1909.

,I■11■111,...1■■■•111,

Kilogram.

35 311 000

31 521 400

38 906 100

2 407 800

'274600

5 391 800

5 938 700

I procent av

det samlede

kvantum av

hver kornsort

der formaltes.

Det er altsaa særlig de kornsorter hvorav der fremstilles fôrmel, saasom havre,

erter og blandkorn, der formales ved disse moiler ; mens formalingen av de egentlige

brodkorn, rug og hvete, spiller liten rolle i sammenligning med det kvantum

handelsmollerne formaler. Hadde de indkomne opgaver git oplysning om, hvor

meget utenlandsk korn, der for melgrossisterne blev formalt, ved de store leieformalingsmoller

i og i nær he ten av Kristiania, Stavanger og Bergen, og man

hadde utskilt dette, vilde forholdet blit endnu mere iøjnefaldende. Tar man saaledes

f eks. landsmollerne i enkelte amter, hvor det er git, at formalingen for en

alt overveiende del sker direkte for forbrukerne saa finder man, at i:

Smaalenenes amt formaltes 3 992 600 kg. havre

Akershus — 5 093 500 -

Hedemarkens 6 122 600 -

Kfistians 4 648 000 -

Jarlsb. og Larv. 3 004 900 -

N. Trondhj ems 2 148 800 -

og blandkorn

98.6

14.9

37.0

10.i

94.3

85.6

35.4

I procent av

amtets samlede

formaling.

eller 53.3 procent.

57.8 —

62.1

51.9

56.5

59.0

I samtlige disse amter var altsaa over halvdelen av formalingen havre (i

Hedemarkens og Kristians amter tillike blandkorn).

De allerfleste av leieformalingsmollerne er landsens bruk, idet som for nævnt

bare 17 av dem laa i byerne og hele 263 paa landsbygden. Deres formaling

(se tabel 5) fordeltes saaledes

(Se tabellen næste side).

More magazines by this user
Similar magazines