Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikta311ing 12

1909.

Antal arb. Takst.

A/S Glommens Træsliperi . 81 5 000 000

Orkla Grube-Aktiebolag 285 » 4 200 000

Embretsfos Fabrikker 266 » 3 500 000

Mjøndalen Cellulosefabrik 193 » 2 942 000

Nylands Verksted 689 » 2 550 000

Efter 1909 er der desuten kommet til en række nye bedrifter, som ogsaa

vilde være blit at medregne blandt disse vort lands største, som f. eks. anlæggene

ved Rjukan, ved Eydehavn, ved Odda m. fl., samtidig som naturligvis en

flerhet av de alt i 1909 igangværende fabrikker ved utvidelser og nybygning er

naadd op over 2.5 mill.greensen.

I gjennemsnit p r. b e skj æ f tig et arb ei d e r faldt der for hele den selvstændige

fabrikindustri underett en takst av 3 365 kr. Men der vil i dette forhold

komme til at vise sig betydelige variationer.

For det første vil anlæggenes størrelse spille ind, hvilket tydelig vil fremgaa

av nedenstaaende oversigt:

Takst pr.

Størrelsesgrupper. Størrelsesgrupper.

arbeider.

Under 5 000 kr.

5 000— 9 999 »

10000— 24 999 »

25000— 49 999 »

50000— 74 999 »

75000— 99 999 >

100 000-249 999

Kr.

491

1 053

1 823

2 074

2 210

2 841

2 487

250000— 499 999 kr.

500000— 749 999 »

750000— 999 999 »

1 000 000-2 499 999

2 500 000-4 999 999 »

5 mill kr og mere

Takst pr.

arbeider.

Kr.

3 278

3 326

3 285

4 870

9 174

7 989

De smaa anlæg har forholdsvis liten fast kapital, mens storbedrifterne

hæver gjennemsnittet sterkt. Tabellen bekræfter forøvrig regelen, at jo større

bedrifterne er, desto kostbarere er det tekniske utstyr og desto større den faste

kapital, og dermed følger en relativ synken i arbeidernes antal.

Videre vil naturligvis de enkelte industrigrener lægge beslag paa hoist forskjellige

kapitalmængder. For vore 14 hovedgrupper stillet saaledes forholdet

mellem takst og arbeiderantal sig som følger :

(Se tabellen næste side.)

More magazines by this user
Similar magazines