Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikttelling 18

1909.

Paa de før nævnte nyere industrigrener, som er kommet til i de sidste

30-40 aar (se side 7), faldt der av den samlede formue kr. 101 752 263, eller med

tillæg kr. 113 457 050. Paa de 14.9 pct. av bedrifterne (de beskjæftiget 27.9 pct.

av arbeiderne), som disse nye industrigrener omfatter, faldt der altsaa 38.5 pct.

av den samlede formue. Disse bedrifter synes saaledes i forhold til de betydelige

anlægsomkostninger at raade over forholdsvis mindre formue.

Paa land og by fordeltes den del av fabrikindustrien, hvorfor man har

selvstændige formuesopgaver, som følger :

Absolute tal:

Bedrifter. Arbeidere. Formue.

Land 1 299 47 187 141 375 958 kr.

By 1 014 41 022 113 172 900

Østlandet . .

Oplandene . .

Sørlandet .

Vestlandet

Trøndelagen.

Nord-Norge .

Relative tal:

Land 56.2 pct. 53.5 pct. 55.5 pct.

By 43.8 » 46.6 » 44.5 »

I motsætning til, hvad der var tilfælde for taksternes vedkommende, fordeltes

altsaa denne del av industrien, og det saavel hvad bedrifter, som hvad

arbeidere og som hvad formue angaar, paa land og by omtrent i ett og samme

forhold, eller omtrent i det samme forhold som den hele fabrikindustris antal

521

bedrifter (-

588 ) og antal arbeidere (-).

412 479

Paa de enk el te lands dele fordeltes de selvstændig lignede bedrifter

som følger:

Landsdele.

Iland

1 by

f land

by

f land

1 by

f land

1 by

f land

1 by

land

by

Antal

bedrifter.

533

482

277

51

120

111

182

239

125

111

62

20

Antal

arbeidere.

23 340

24 655

4 566

1 197

5 070

3 262

7 540

8 235

3 682

3 377

2 989

296

Bedrifter og arbeidere

i pct. av vedk. gruppes

samlede antal

bedrifter.

Pct.

67.98

64.01

54.00

77.27

59.11

65.29

64.08

61.44

38.23

67.27

43.66

55.56

arbeidere.

Pct.

87.62

79.31

74.44

84.24

80.34

83.28

93.76

82.21

74.47

81.18

87.68

69.56

Samlet

formue.

Kr.

64 334 510

77 142 700

10 885 963

3 046 500

28 366 395

8 375 500

19 330 590

16 266 800

9 451 700

7 605 400

9 006 800

736 000

Denne i pct.

av den samledeindustrisformue.

Pct.

25.27

30.31

4.28

1.20

11.14

3.29

7.59

6.39

3.71

2.99

3.54

0.29

Riket ialt 2 313 88 209 254 548 858 100.00

More magazines by this user
Similar magazines