Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

19FabriktEelling

1909.

Paa de vigtigere industridistrikter fordeltes den selvstændig lignede fabrik

industri som følger :

Fabrikdistrikter

Fredrikshald og omegn

Fredrikstad • og omegn

Moss og omegn

Lillestrøm og omegn

Kristiania og omegn

Gjøvik og omegn

Hønefoss og omegn

Drammen og omegn

Skien og omegn

Kragerø og omegn

Arendal og omegn

Stavanger og omegn

Bergen og omegn

Trondhjem og omegn

Antal

bedrifter.

37

80

28

34

368

44

41

114

67

16

28

135

164

84

Antal

arbeidere.

1 629

6 914

1 591

1 516

23 107

1 356

1 649

6 092

3 372

648

1 124

5 185

6 830

3 114

Samlet

formue.

Kr.

3 375 500

18 952 000

4 240 100

4 256 600

69 627 110

3 944 600

6 787 750

20 613 650

12 916 970

1 895 300

2 795 950

9 789 620

16 361 300

9 116 700

Pct. av hele

industriens

formue.

Pot.

1.33

7.45

1.66

1.67

27.35

1.55

2.67

8.10

5.07

0.74

1.10

3.85

6.03

3.58

Industri med meget betydelige formuer hadde forøvrig ogsaa byer som

Larvik (med kr. 3 747 000) og Kristiansand (med kr. 1 709 000), og herreder som

Eidsvold (med kr. 1 906 000), Vennesla (med kr. 3 274 000), Ullensvang (med kr.

5 440 000), Meldalen (med kr. 1 968 000) og Fauske (med kr. 6 192 000) ; fabrikdistrikter

kan imidlertid dette ikke siges at være, idet de betydelige formuer

her i almindelighet skriver sig fra et enkelt, men til gjengjæld meget stort an-

- Alt ialt hadde de her særskilt nævnte distrikter, herreder og byer fabrikker

med en samlet formue paa kr. 207 897 250 eller 81.7 pct. av hele fabrikindustriens

selvstændig lignede formue. Den spredte fabrikdrift, som fandtes utenfor

disse strøk, var saaledes kun av forholdsvis liten betydning (se forøvrig

tabel 2).

Efter formuens størrelse fordeltes den selvstændig lignede fabrikindustri

som følger:

Jfr. side 10.

(Se tabel næste side.)

More magazines by this user
Similar magazines