Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

31

Fabrikteelling

1909.

drevet for norsk, og paa den del, soin blev drevet for fremmed regning. Den

selvstændig lignede industri fordeltes saaledes :

Bedrifter. Arbeidere. Indtægt.

Kr.

Norsk . 2 461 72 372 19 504 096

Delvis norsk 102 12 765 4 566 729

Utenlandsk 47 5 564 1 768 323

Eller naar ogsaa det beregnede tillæg medtages for de bedrifter, som

ingen selvstændig formue hadde, eller for hvem opgaver manglet:

Norsk kr. 23 043 688

Delvis norsk » 4 980 019

Utenlandsk » 1 780 421

Og antar man saa endelig, at indtægten for de kun delvis norske bedrifters

vedkommende fordeles paa norsk og fremmed efter samme forhold som disse

selskapers aktiekapital 1, skulde der paa fabrikker, som var paa norske hænder,

falde en samlet indtægt av kr. 24 876 335 og paa fabrikker, som var paa utenlandske,

kr. 4 927 793, eller henholdsvis 83.5 og 16.5 pct.

1 Jfr. noten side 15.

More magazines by this user
Similar magazines