Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

35

eiendomstakster samt lignet formue og indtægt 1909-10.

industrigrupper.

Antal

bedrift.

Selvstændig formue.

Antal

arbeidere.

Kr.

Formue.

Ikke selvst.

formue.

Antal

bedrift.

Antal

arbeidere.

Ingen formue.

Antal

bedrift.

Antal

arbeidere.

Selvstændig indtægt.

Antal

bed

rift.

Ant al

arloeidere.

Kr.

Indtægt.

Ingen indtægt.

Antal

bedrift.

Antal

arb eidere.

Fabrikta311ing

1909.

Ikke selvst.

indtægt

Antal

bedrift.

Antal

arbeidere.

31 4 580 15 583 700 1 140 4 582 28 4 548 964 500{1 1 140 7 614

144 5 145 9 223 080 28 422 29 323 154 5 199 798 266 28 422 19 269

17 2 001 15 421 000 6 107 22 2 034 1 025 390 1 74

286 19 767 31 961 000 32 1 024 104 3 021 347 20 125 3 007 379 30 l017 45 2 670

41 1 935 4 958 000 11 87 4 215 44 1 954 460 826 10 85 2 1 198

62 1 156 4 542 000 35 216 7 38 70 1 229 715 709 31 165 3 16

27 493 7 967 .550 29 133 26 993 27 493 603 3331 29 133 26 993

157110 338 20 068 330 30 256 23 19'2 173 10 495 1 817 089 30 237 7 54

160 13 410 54 942 463 21 9101 18 310 177 13 832 5 314 740 18 771 4 27

524 10 730 23 988 537 248 3 751 217 1 752 576 11 113 2 675 277 246 3 770 167 1 350

641 12 807 54 715 498 147 682 328 1 318 722 13 278 6 777 744 140 653 254 876

54 2 928 3 261 400 6 184 16 323 66 3 183 615 050 6 184 4 68

132 '2 509 7 462 300 24 200 49 • 431 163 2 800 1 023 610 23 196 19 144

36 410 454 000 36 351 40 404 41 4181 40 235 37 390 34 357

2 312 88 209 254 548 858 648 8 3561 871 10 009 2 610 90 701 25 839 148 629 8 163 592 7 710

1 ' 287 1 '287

15 3 82 1 12 615 000 2 205 14 3 939 836 900 3 87

1 18 65 000 1 18 2 600

2 151 625 000 2 151 11 000

5 148 552 000 140 5 148 71 175 140 -

5 222 625 000 1 90 3 72 19 400 31 240

3 220 1 101 700 - 3 220 23 425

31 4 580 15 583 7001 140 4 582 28 4548 964 500 140 7 614

erholdt helt selvstændige takst- formues og indtægtsopgaver.

og derfor ogsaa er skattelignet, i forbindelse med anden virksomhet (ikke industriel).

er helt selvstændige, men som av en eller anden grund ingen takst, formue og indtægt har

indtægt er — 0). Desuten omfatter denne rubrik de bedrifter, som er saa smaa, at de falder

bedrifter.

More magazines by this user
Similar magazines