Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktgelling 40

1909.

Industrigrupper.

IV. Metalindustri (forts.).

30. Hagl- og kulefabrikker .

31. Instrumentmakere

32. Piano- og orgelfabrikker .

33. Staniol- og tinfabrikker. .

34. Myntfabrik

35. Guld- og solvvarefabrikker

V. Kemisk industri.

Tabel 1 (forts.). Fabrikindustriens bedrifter, arbeidere,

Fordelt efter

Ialt

Antal

bedrifter.

Antal

arbeidere.

2 31

13 140

5 141

2 98

1 13

15 685

422

23 812

1. Fabrikation av jod og kalisalt 4 46

2. Oxalsyrefabr ik 1 102

3 Naftatabrik .. 1 4

4 Fyrstikfabrikker 4 1 035

5 Krudtverk 5' 308

6. Dynamit- og luntefabrikker 2 188

7. Tilvirkning av apotekervarer 2 51

8. Soda- ogvaskepulverfabrikker 4 35

9. Lim- og kunstgjodn.fabrikker 5, 193

10. Benmoller. . ...... 3 14

11. Isoleringsmassetabrik . . . 1 i 5

12 Malervare- og fernistabrikker 11 113

13. Guanofabrikker 9 105

14. Fabrikation av div. tekniskkemiske

artikler 4 38

VI. Forædling av fettstoffer.

1. Fabrikation av lvs (tildels

forbundet med fa,berikation av

saape, soda etc.) . . . . .

2. Fabrikation av saape (tildels

forb. med fabrik av lut, soda,

vaskepulver og parfymer). .

3. Destillation og ratfinering av

petroleum, olje og benzin . .

4. Sildemel- og sildoljefabrikker

6. Trankokerier og -dampener .

6. Tilvirkning av oljer og Ormel

forøvrig. . . . •

Talti 56 2 237

Ialt

Selvstændig takst.

Ant al Antal

be- arbeidrift.

dere.

5

2

4

239

Eiendomstakst.

Antal

Kr. bedrift.

4 25 000

141 718 100

98 141 000

Ikke selvst.

takst.

2

Antal

arbeidere.

1621 168 200 5 365

Ingen takst.

Antal Antal

be- arbeidrift.

dere.

- 1 27

19 11 121

13

6 158

17 594 30 562 550 32 1 362 151 4 856

3 33 107 000

1 102 135 000

1 4 30 000

3 869 1 640 000

3 110 355 000

2 188 552 550

3 26 115 000

4 185 1 463 600

2 9 17 000

6 69 292 700

5 48 277 900

1 14

34J 1 657

45 000

5 030 750

4941 3; 86 227 200

21 284 10 99 338 500

4 246 3 164 1 989 000

13 317 9 194 298 000

58 302 18 130 574 700

4 167 3 161 838 000

104 1 410 46 834 4 265 400 29 '

1 1 9

1 8

1 5

3 21

1 121

8

28 127,

1 13

1 166

2 198

4 1 47

1 5

2 23

3 45

, 3 24

591 14 521

11' 185

lj 82

4' 123

121 45

1, 6

135 29 441

More magazines by this user
Similar magazines