Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikteelling 22

1909.

Den midlere formalingsløn var kr. 3 990 for det hele rike underett; stone

var den i Kristiania by — ca. kr. 60 000 —, Bergen by — ea. kr. 60 000

Stavanger amt — kr. 16 813 — og Søndre Bergenhus amt — .kr. 11 844 —.

Mens den i alle de øvrige amter var mindre.

Av disse kr. 1 197 311 er kr. 446 953 utbetalt i arbeidsion.

Avgiften for formaling av 100 kg. korn var i gjennemsnit for det hele rike

kr. 1.00. Den var :

Kr. 0.70-0.go i Kristiania og Bergen.

- 0.90-1.00 i Søndre Bergenhus og Buskerud.

- 1mi-1.10 i Smaalenene, Stavanger, Søndre Trondhjem og

A kershus.

- 1.11-1.20 i Kristians, Hedemarken, Lister og Mandal, Nedenes

og Romsdal.

1.21-1.30 i Bratsberg, Nordre Trondhjem, Nordre Bergenhus

og Jarlsberg og Larvik.

Over kr. 130 i Nordland.

Ved de aller fleste møller blir imidlertid formalingslønnen ikke fastsat efter

vegt med varierende satser efter kornets art, men med ens satser for samme rummaal

(hi. eller tdr.) korn, av hvad art det sau end er. Pr. tdr. (A, 1.39 hl.) var

saaledes formalingslønnen i gjennemsnit for det hele rike kr. 0.84; for de enkelte

amter stillet forholdet sig saaledes:

Kr. 0.70-0.80 i Bergen, Kristiania, Sondre Bergeuhus og Romsdal.

0.81-0.90 i Smaalenene, Akershus, Stavanger, Buskerud,

Kristians, Lister og Mandal og Sondre Trondhjem.

0.91-1.00 i Nordre Trondhjem, Hedemarken, Jarlsberg og

Larvik, Bratsberg, Nedenes, Nordre Bergenhus

og Nordland.

Ved twilingen undersoktes ikke, hvorvidt bruttoavkastningen optj

ent es in natura eller i pen ger; men 81 mollebruk har allikevel oplyst,

at formalingslonnen udelukkende erlagdes i korn, og 21 at de delvis benyttet

denne betalingsmaate; ved 102 moiler eller 37 procent av samtlige anvendtes

altsaa endnu naturalavlønningen. Det siges imidlertid, at denne betalingsform

skal være i avtagende, idet bønderne klager over, at de vanskelig kan kontrollere,

hvor meget mølleren tar i betaling, og mollerne klager over, at det korn de mottar blir

en hoist uensartet og derfor meget litet værdifuld vare. Men dette lønningssystem

skulde altsaa endnu ifølge de indkomne opgaver — være for endel utbredt i

Smaalenene, Akershus, Hedemarkens og Kristians amter, dog her for en alt overveiende

del i de mest avsidesliggende trakter. Avgiften for leieformalingen

varierte mellem 10 og 15 liter pr. tdr.

I gjennemsnit for Smaalenenes amt 11.6 liter

- - Akershus amt 11.7

- - Hedemarkens amt 12.1

- - Kristians amt 12.0 —

More magazines by this user
Similar magazines