Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabri1tæ11ing 74

.1909.

Tabel 4 (forts.). Bedrifter, arbeidere, eiendomstakster samt lignet formue

og indtægt, gruppert efter arbeiderantallet.

Størrelsesgrupper.

VIL Fremstilling av

kraft, lys og varme.

1— 2 arbeidere

3—. 5 -

6-10 -

11— 20

21— 50

51-100

Antal Antal

i bedrif- arbeiter.dere.

1

6

8

6

3

1

2

21

59

88

106

81

A . Ei endomstalcst er.

Samlet

takst.

Kr.

20 000

513000

910600

1695060

7 835 000

5 000 000

Ialt 25 357 15973660

Størrelsesgtupper.

X. Trævareindustri.

1— 2 arbeidere

3— 5 -

6— 10

11— 20

21— 50

51— 100

101-200

201-300

over 300

XII. Beklædningsìndustri.

6— 10 arbeidere

11-20 -

21— 50

51-100

101-200

201-300

over 300

Antal Antal

bedrif- arbel

dere.

-ter.

40

158

170

154

79

24

18 1

4

Ialt661

70

608

1 339

2 128

2 547

1 672

2 480

258

I 741

Samlet

takst.

Kr.

118700

999 532

1 733 467

3 876 892

5 909 343

4 357 800

5 340 630

1 090 000

i 970 000

Ialt 648 12843 25 396 364

VIII. Tekstilindustri.

1— 2

xl. Nærings- og ny.

arbeidere 12 23 73700

delsesmiddelindustri.

3-.- 5 -

o 34 101 100

6— 10

159

25 196 603 662

11— 20

1— 2 arbeidere

294 1 627 133

16 244 886 860

21-- 50

3— 5

212 778 4217760

29 919 2 292 090

6— 10

100 760 4 341 695

51-100

21 1 516 .3 475 900

101-200

11— 20

71 1022 5311293

11 1 574 2 966 000

201-300

21— 50

62 2038 9515590

3 827 1 842 236

over 300

51W-100

28 2112 7944610

7 3 936 8 025 000

101-200

24 348114662500

201-300

1 220 137000

Ialt 133 9 269 20 266 548 over 300 -

1 526 454000

Uopgit atbeiderantal 3 - 41000

lx. Papir. lær- og

gummiindustri.

1— 2 arbeidere

3— 5 -

6— 10

11— 20

21— 50

51-100

101-200

201-300

over 300 -

Uopgit aibeider antal

7

14

13

10

38

33

23

9

2

1

Ialt 150

14 39 870

63 193500

99 301 000

152 889 800

1 322 8212000

2419 14 231 980

3416 23 562 790

2 263 11 656 600

2729 10 802 850

24 000

12 467

69914390 Ialt32

11 231 48 252 581

17 26 000

88 118050

299 451 000

773 476000

477 783000

202 530 000

317 284000

2173 2668050

More magazines by this user
Similar magazines