Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

47

Paa de enkelte byer fordeler ra,atobaksforbruket sig som følger :

Byer.

Kristiania

Larvik

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Andre byer (Drammen, Tønsberg m. fl.) . .

Ialt

Antal

bedrifter.

13

5

7

3

4

5

37

Raatobak

i kg,

1 370 752

115 872

160 482

39 531

81 948

2 50 076

1 818 661

FabriktEelling

1909.

Vedrørende den norske tobaksavl finder man opgaver i amtmændenes femaarsberetninger,

særlig hvad angaar Nordre Bergenhus, samt i Ot. prp. nr. 4 1 909 og

St. prp. nr. 17, 1913. Lensmanden i Lyster har anstillet en beregning, hvorefter

der paa hvert maal skulde avles 145 kg. tobak. Ifølge de foreliggende officielle

opgaver skulde tobaksavlen efter dette stille sig som følger:

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

A a r.

Beplantet

areal.

m. 2

340 759

286 110

226 661

273 482

265 464

277 631

277 718

297 175

399 665

447 180

Tobakshost

i kg.

49 410

41 486

32 866

39 655

38 492

40 252

40 267

43 091

57 952

64 842

I de to sidste aar er praktisk talt al nors k to avlet i Nordre Bergenhus

amt. Over halvparten av den samlede tobakshost falder paa et enkelt herred: Lyster.

Dernæst kommer Hafslo, Aurland, Sogndal, Lærdal og Aardal samt Leikanger.

Tobaksdyrkningen i Lister og Mandal, Stavanger og Romsdals amter har aldrig

været betydelig og er i de par sidste aar vistnok paa det nærmeste ophørt

fuldstændig.

Herav er 1 bedrift beliggende i Aarstad herred.

2 Beregnet for et par bedrifters vedkommende.

More magazines by this user
Similar magazines