Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Danmark

1906 2 151 000 2 845 0001 32

774 Sverige 228 1908 303 499

2.55

Finland

1908 1 138 995 1 820 263 3 1.60

57

Fabriktælling

1909.

II. Tilvirket mængde av roktobak med opgave over de hertil

anvendte maskiner.

Av de her undersøkte 37 bedrifter beskjæftiget 23 eller ca. 62.2 pct. sig

med fabrikation av roktobak. Ingen av bedrifterne driver røktobakfabrikation

som enespecialitet. Hyppigst drives den i forbindelse med skraatobaktilvirkning,

cigaret og cigarindustri.

De bedrifter som var beskjæftiget med tilvirkning av roktobak fordelte sig

paa de enkelte byer paa folgende mate:

Kristiania

Larvik

Bergen

Andre byer

Ialt

Antal

bedrifter.

Kg. Kr.

Pet.

av værdi.

Pris

pr. kg. ,

11 309 803 1 103 862 75.5 3.56

3 11 684 52 193 3.6 4.47

4 37 912 147 968 10.1 3.9 0

5 39 186 157 373 10.8 4.02

23 398 585 1 461 396 100 3.67

Til sammenligning anføres nedenfor den samlede roktobakproduktion for de

andre skandinaviske land.

Aar. Vegt. Værdi. Pris pr. kg.

Kg.

Kr. Kr.

Av arbeidsmaskiner for fremstilling av roktobak er skjæremaskinerne av

vigtighet.

Herav 1 i Aarstad herred.

Antal

skjæremaskiner

Kristiania 16

Andre byer 14

Ialt 30

2 For enkelte av provinsbyernes vedkommende lar vegt eller værdiangivelsernes

nøiagtighet vistnok endel tilbake at ønske ; dette resulterer i at priserne flere steder

synes ret usandsynlige. Nogen avgjørende betydning for hovedresultaterne tør man

dog ikke tillægge denne omstændighet.

3 Detaljpris.

More magazines by this user
Similar magazines