Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 60

1909.

cigaretten forsynes med mundstykke (kork eller metalpapir) kan dette dels paasættes

samtidig . med selve cigarettilvirkningen og dels foregaa ved en særskilt

maskinel proces.

Betydelig kostbarere falder de haandarbeidede cigaretter, idet en dygtig

cigaretarbeider hoist rækker at tilvirke 2 000 L-2 400 stk , pr. dag. En moderne

maskine yder altsaa et arbeide, som i effektivitet motsvarer ca. 60 haandarbeidere.

Naar haandtilvirkningen ikke desto mindre endnu finder adskillig anvendelse er

aarsaken den, at man ved haandarbeide opnaar et bedre, mere jevnt og ensartet

arbeide,

Cigaretmaskine.

Maskinen (fødes» med tobak av den kvindelige arbeider; tobakken passerer saa en række

valser som fordeler den jevnt; senere føres tobakken over paa et langt baand av cigaretpapir,

som blir bøjet rundt tobakken efter længderetningen. Den lange ccigaret-streng ,

som derved fremkommer blir saa av en automatisk arbeidende kniv skaaret op i cigaretter

av passende hengde.

Ogsaa ved de saakaldte haandarbeidede cigaretter sker forarbeidelsen av hylsen,

: dækpapiret, maskinmæssig. Tilvirkningen av selve cigaretten foregaar ved at

tobakken rulles sammen i et stykke pergament, hvis ene kant stikkes ind i den

færdige hylse, hvorpaa tobakken skyves ind i hylsen ved hjælp av en træpinde,

som er av tilsvarende form og størrelse.

Cigaretterne pakkes almindeligst i æsker à 10 stkr. Ofte ser man ogsaa

æsker paa 5, 50 og 100 stkr,

More magazines by this user
Similar magazines