Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 64

1909.

Cigarerne. pakkes i trækasser paa 25, 50 og 100 stk. • ( 1/4 , 1/2, 1/1 kasser).

Ved at utsættes • for pres mister cigarerne sit cirkelformige tversnit, som iantar

en mere eller mindre polygonartet facon. Cigarernes navn blir almindeligst trykket

paa laaget, hvilken proces sker ved en særegen maskine.

Forarbeidelsen av cigarkasserne kan ske udelukkende for haand, men sker

almindeligst ved særegne maskiner, som utfører sammenspikringen, først kanterne,

sau bunden, hvorefter laaget blir paaklistret ved en toistrimmel. Ikke sjelden blir

bunden paaspikret sidst, efter at cigarerne er lagt ind. En moderne naglemaskine •

betjent av en arbeider leverer fra 60 til 120 kasser pr. arbeidstime.

blir kassernes kanter og laag paaklistret papirstrimler og etiketter.

Selve. paasætningen av papiret sker for haand, men klistret paasmores ofte ved

hjælp av særegne klistremaskiner, hvis anvendelse i flere retninger medfører

særegne fordele.

II. Tilvirket mængde av cigarer samt oplysninger om anvendelse

av maskinelle hjælpemidler.

Av de 37 her undersøkte fabrikker drev de 14 cigarfabrikation. Herav

beskjæftiget en enkelt bedrift sig alene med fabrikation av cigarer, mens de

øvrige i større eller mindre utstrækning ogsaa beskjæftiget sig med andre grener

av tobaksindustrien. 2 bedrifter forarbeidet alene cigarer og cigarillos.

Av de med cigarforarbeidels,e beskjæftigede bedrifter var 8 beliggende i

Kristiania, 1 i Larvik,' 2 i Kristiansand, 1 1 Stavanger, 1 i Aarstad herred

samt 1 i Trondhjem.

Paa de enkelte bedrifter fordelte den samlede tobakstilvirkning sig som

folger

5 bedrifter tilvirket fra 2-3.6 millioner cigarer til en værdi av fra 100 000

til ca. 205 000 kr. 6 bedrifter tilvirket fra 400 000-700 000 cigarer til en

værdi fra ca. 17 000 til ca. 40 000 kr. 3 bedrifter producerte mellem 100 000

og 140 000 cigarer til en værdi fra ca. 6 000 til Ca. 8 500 kr.

Fabrikprisen varierte fra 42.86 kr. til 81.18 kr. 1341. 1 000 stkr., hvilket

skulde tyde paa at enkelte bedrifter i nogen utstrsekning tilvirker cigarer, som

størrelse ligger paa grænsen av cigarillos.

Gjennemsnitsprisen pr. 1 000 cigarer blir 55.37 kr.

Med hensyn til produktionens fordeling paa de enkelte byer faldt 12 417 305

stkr. cigarer til en værdi av 658 732 kr. paa Kristiania, og paa de andre byer:

3 780 535 stkr. cigarer 239 671 kr.

Ialt tilvirkedes av cigarer 16 197 840 stkr. til en fabrikpris av 896 874 kr.

Til sammenligning anføres den samlede cigarproduktion i de øvrige skandinaviske

land:

More magazines by this user
Similar magazines