Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Kristiania

Andre byer 1

Indtil

3 h.kr.

3

Ialt 4

67 Fabrikteelling

1909.

Den anvendte energimængde fordeler sig paa de enkelte bedrifter som følger:

Det samlede energiforbruk utgjorde for :

Antal bedrifter med :

3-5 5-10 10-20 20-30

h.kr. h.kr. h.kr. h.kr.

4 2

0 1 1

7 4 2 3

Kristiania tobaksfabrikker 187.0 h.kr.

Andre byers — e— 55.1

Ialt 242.1 h.kr.

80 h.kr.

Ialt.

1 12

0 9

1 21

Man savner noiagtige opgaver over hvor stor del av døgnet maskinerne

er igang. Nogen veiledning med hensyn hertil gir den «gjennemsnitlige driftstid»,

som ifølge Riksforsikringsanstaltens opgaver for 1910 var 299 dage à 10 timer.

I nogen utstrækning leier bedrifterne elektrisk energi fra private eller komm

unale elektricitetsverker.

Hvad arbeidsmaskinerne angaar, vil man finde oplysninger angaaende disse

under avsnittene om forarbeidet mængde av de enkelte tobaksfabrikata. Av hensyn

til mulige beregninger over de enkelte maskiners effektivitet falder det nemlig

vistnok naturligst at behandle samlet produktion og samlet antal hertil anvendte

maskiner i sammenhæng.

1 bedrift ligger i Aarstad herred.

More magazines by this user
Similar magazines