Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Forskjellige grener av nærings- og nydelsesmiddelindustrien.

Fabrication de produits alimentaires et objets de consommation divers (farine

de pommes de terre, levure, malteries, brasseries, distilleries, fabrication

d'eaux minérales artificielles)

(Ved cand. oecon. Torleiv Toftdahl.)

I Fabriktællingens hefte I blev de bedrifter, som her skal behandles, fordelt

paa, følgende grupper:

Bryggerier gruppe XI nr. 5

Potetesmel- og stivelsefabrikker ...... XI - 17

Brændevinsbrænderier

____ XI - 18

Eddiksyrefabrik XI - 19

Spritfabrikker og destillationer ____ XI - 20

Mineralvandfabrikker _. XI - 21

Fabrikation av safter og syltetoier ete. . . .._ XI 22

Presgjærfabrikker XI 23

Denne gruppeinddeling har imidlertid for produktionens vedkommende vist

sig mindre hensigtsmæssig, idet nogen av de opstillede grupper omfattet saavidt

forskjellige bedrifter, at deres produktionsopgaver neppe hadde latt sig sammenarbeide

til et • ensartet hele. Saaledes omfattet gruppen bryggerier ikke alene de

bedrifter, som bare tilvirket øl,, men ogsaa en række . andre, som tillike fremstillet

mineralvand ; gruppen mineralvandfabrikker ikke alene de, som bare tilvirket

mineralvand, men ogsaa nogen, som tillike fremstillet andre produkter

(safter, eddik, maltekstrakt etc.); gruppen presgkerfabrikker ikke alene de, som tilvirket

presgker, men ogsaa nogen soin tillike fremstillet gjærsprit, osv. En yderligere

opstykning av de kombinerte bedrifter har imidlertid ikke vist sig mulig, idet

de fleste av dem har meddelt, at deres virksomhets forskjellige grener grep

saa sterkt ind i hinanden og stod i en saa intim forbindelse med hinanden, at

en fordeling av de avfordrede opgaver vilde være noget nær umulig eller i

hvertfald ikke vilde kunne utføres uten de største vanskeligheter. Man har

derfor maattet indskrænke sig til end yderligere at opdele de allerede før opstillede

grupper saa at disse, saavidt mulig, kun kom til at omfatte helt ensartede

bedrifter.

— Næringsmiddelindustri.

More magazines by this user
Similar magazines