Referat fra menighedsrådsmøde 9/2-2012 - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Referat fra menighedsrådsmøde 9/2-2012 - Skalborg Kirke

Referat fra menighedsrådsmøde 9/2-2012

Tid: 9. februar 2012 klokken 19 00 .

Sted: Skalborg Kirke, Sognesalen.

Til stede: Edith Kirstine Aarup-Jensen

Hannah Samuelsen Jensen

Heine Lokjær Hansen

Henning Ammentorp Bentzen

Jane Jensen (medarbejder)

John Gade

Paul Holm

Poul Andreas Nielsen

Susanne Brinch

Søren Christian Christensen

Søren Thing Andersen

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Punkt 2: Indkøb og montering af projektor og lærred til kirken.

Fraværende: Dorte Troldborg Sandegaard

Hanne Pahuus

Helle Rosenkvist

Peter A. Krogsøe

Alle var enige om at gå videre med projektet, men der var uenighed om lærredets

placering.

Udvalgets forslag til indkøb og placering blev bragt til afstemning, med den

modifikation at lærredet skal kamufleres bedst muligt, fx ved indkapsling i indfarvede

brædder.

For forslaget stemte:

Heine Lokjær Hansen

Henning Ammentorp Bentzen

John Gade

Paul Holm

Poul Andreas Nielsen

Susanne Brinch

Søren Thing Andersen

Mod forslaget stemte:

Edith Kirstine Aarup-Jensen

Søren Chr. Christensen.

Udelod at stemme:

Hannah S. Jensen.

Punkt 3: Menighedsrådsvalg 2012

Valgudvalget fik en tilkendegivelse af hvem der har lyst at stille op til endnu en periode.

Udvalget skal på marts-mødet fremlægge en plan for hvervning af nye medlemmer.

Punkt 4: Kollektkalender

Punktet udskydes til næste møde.

Side 1 af 2.


Referat fra menighedsrådsmøde 9/2-2012

Punkt 5: Nyt fra udvalgene.

Kirke- og præstegårdsudvalg:

Efter mødet med provstiudvalget er det vurderet at vi ikke har behov for at indkøbe

en datalogger til overvågning af klimaet i kirken.

Kirkebladsudvalg:

Det nye blad kommer på tirsdag.

Kommunikationsudvalget:

Den nye hjemmeside gik i luften den 31. januar – http://skalborgkirke.dk/

På siden med menighedsrådsmedlemmer skal følgende data medtages: Navn,

adresse, telefonnummer. Poster i MR.

Opdager du fejl eller mangler på hjemmesiden, så send en mail Heine:

HLOH@KM.DK.

Sogneindsamling søndag den 4. marts

Indsamlingen inddrages i år i konfirmandundervisningen.

Punkt 6: Til orientering:

a: Debatmøde om folkekirken 1. marts.

b: Nyt cirkulære om obligatorisk indberetning af løn og sygdomsfravær i FLØS.

c: Nordjysk Kirkedag 10. marts 2012

d: Referat af Stiftsrådets 1. ekstraordinære budgetmøde 24. januar 2012.

Intet at bemærke.

Side 2 af 2.

More magazines by this user
Similar magazines