Lund og Heskestad Menighetsblad nr. 4 / 2006 - Steinar Rettedal

steinarrettedal.com

Lund og Heskestad Menighetsblad nr. 4 / 2006 - Steinar Rettedal

Foto: S.R.

Torolf Nordbø

Er ”Han innante” og Torolf

Nordbø en og samme person?

-Nei. ”Han innante” er en slags

kloning mellom mine negative sider

og min fars positive egenskaper.

Jeg er veldig forsiktig med å blande

Jesus inn i personen ”Han innante”.

Men han har en onkel som er

sangemissær som er flinkere til å

treffe hjertene enn tonene.

Hva betyr Jesus for Torolf

Nordbø?

Jesus betyr veldig mye for meg.

Etter hvert har jeg fått mer og mer

tro på han, og mindre og mindre tro

på Torolf. Evangeliet er grunnlaget

for det meste positive på jorda: For

eksempel demokrati, likeverd og

barmhjertighet. I Afrika opplevde

jeg på nært hold hvordan evangeliet

frigjorde folk. De fikk en enorm

selvfølelse og ansvar for hverandre

fordi alle mennesker er like verdifulle

for Gud. Den viktigste kraften i

verden har vært vekkelser. I

Colombia som er et av verdens mest

kriminelle land, har de gjort

vitenskapelige undersøkelser som

viser hvordan vekkelser kan forandre

samfunnet. Mennesker får møte

kjærligheten gjennom Jesus som

person og kan begynne å bli glade i

seg selv, fordi de selv kan få tilgivelse

og gi slipp på selvforakten. I tillegg

gir det håp å vite hvor vi er og hvor

vi skal. Det er kraft i nåden og Guds

ord, og Bibelen er jo også en

fullkommen bruksanvisning for

menneskene.

Er ikke kristendommen bare

for mislykkede mennesker?

Nei, absolutt ikke. Det er storartet

å ha kontakt med Skaperen. Vi

trenger denne kontakten.

Statistikken sier at ca. 40 % av

menneskene vil før eller seinere

komme i en alvorlig livskrise. Det

å ha kontakt med Jesus er en

slags oppladning. Det har med

tilgivelse å gjøre og å få bort alt

det negative. Et av menneskets

største problem er at vi ikke gjør

opp med oss selv, andre og Gud.

Det fører til at problemene

fortrenges og lett skaper store

psykiske problemer for oss. Vi

må gå til han som døde for

syndene våre og få rettledning.

Jeg hadde selv en stor nedtur.

Jeg levde på et enormt overskudd

en tid med nesten to jobber. Så

opplede jeg plutselig Consemulykka

1985 der 10 arbeidskamerater

plutselig ble drept og

blant dem en av de beste

kameratene mine. Jeg hadde

ikke lært hvor svak og skjør jeg

var. Rett etterpå reiste jeg til

Afrika som misjonsarbeider og

søkte ikke sjelesørger eller

psykolog. Jeg opplevde angst i

2 år til jeg begynte å søke hjelp

hos kristne psykologer og

»»

Lund og Heskestad Menighetsblad nr. 4 / / 2006

Han innante

5

More magazines by this user
Similar magazines