MENIGHETSBLADET - Home - Online.no

home.online.no

MENIGHETSBLADET - Home - Online.no

Vanse kirke

Vestbygda kapell

Herad kirke

Frelserens kirke

Spind kirke

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

MENIGHETSBLADET

FOR LISTA, HERAD OG FARSUND

Nr. 6 2010 årgang 69

Til kirken samle seg fra hver gård og grend.

De unge, gamle av kvinner og av menn.

Vi ønsker eder så glad en julefest

Guds rikes gleder, Guds fred i Jesus best,

På sorgens steder, vår Herre selv vær gjest.

Side 1


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

DEN NORSKE KIRKE

FARSUND PRESTEGJELD &

LISTA PRESTEGJELD

Lista kirkekontor . . . . . . . . . . tlf. 38 39 55 30

Post og besøksadr: Prestegården, 4560 Vanse

E - post Vanse: post@listamenighet.no

Lista menighets nettside: www.listamenighet.no

Kontortid: Kirkekontoret / kirkeverge

tirs - tors kl. 10.00 - 14.00 eller etter avtale.

Kontoransatt:

Linda Tønnessen tlf. 38 39 55 30

E - post: post@listamenighet.no

Sokneprest:

Erik Noddeland tlf. 38 39 55 31

E - post: erik@listamenighet.no

Vikarprest:

Ove Sletta tlf. 38 39 55 37

Diakon:

Åsa Skogen Vaagsvold tlf. 38 39 55 34

E - post: aasa@farsund.kirken.no

Kirkeverge:

Leiv Jan Meberg tlf. 38 39 55 33

E - post: post@farsund.kirken.no

Organist i Vanse og Herad kirke :

Greetje van der Wal tlf. 38 39 21 19

E - post: wt.gw@c2i.net

Organist i Vestbygda kapell:

Bryan Breidenthal tlf. 38 39 30 70

E - post: bryan@ listamenighet.no

Side 2

MENIGHETSBLADET

FOR LISTA, HERAD OG FARSUND

Farsund menighetskontor .... tlf. 38 39 16 55

Postadr: postboks 182, 4553 Farsund

Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund

E - post Farsund:

farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Kirketorgets nettside: www.kirketorget.no

Kontortid: tirs - tors kl. 09.00 - 13.00

Bilde

kommer

i neste

blad

Kontoransatt: (begynner for fullt 1. januar)

Merete Thorkildsen Salen tlf. 38 39 16 55

E - post:

farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Sokneprest:

Stein Reinertsen tlf. 38 39 16 55

E - post: stein.reinertsen@c2i.net

Ungdomsprest:

Henning Huseby Jansen tlf. 38 39 16 55

E - post: henningh.jansen@c2i.net

Diakon:

Astrid Mathingsdal Nøtland tlf. 38 39 16 55

E - post: astrid.notland@yahoo.no

Organist i Farsund og Spind kirke:

Wim Treurniet tlf. 38 39 21 19

E - post: wt.gw@c2i.net

Bildet på framsiden

er kopi av et gammelt julekort.

Sangverset er 2.vers av nr 631 i Sangboka og

begynner slik: Fra fjord og fjære...


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene

i Lista, Herad og Farsund menigheter.

Redaksjonen består av:

Misjonærer som Lista menighet

har påtatt seg et ansvar for i bønn:

Astrid Veum Mydland og

Atle Roger Mydland i Laos

Neste Menighetsblad kommer i

februar.

NB! Deadline for innlegg til neste blad

er 5. JAN.

Side

Til ettertanke

Ansvarlig redaktør: Eva Heskestad

Postadr: Tomstad 4560 Vanse

E - post: eva@heskestad.nu (NB! nu og ikke no.)

Tlf. 38 39 81 29 - Mobil 950 15 4 18

Maria er en av julens sentrale

skikkelser. Måten hun tar imot Jesus/

Livet/ sin livsskjebne på fyller meg

med undring og inspirasjon til å lære

av henne. Dette diktet skrev jeg etter

Hans Arne Rogn:

E - post: hanarr@online.no

Synnøve Rydningen:

å ha kommet gjennom en tøff periode.

E - post: srydn@broadpark.no

Freelanser: Rune Nilsen:

LIVETS HENDER

E - post: rnilsen3@broadpark.no

Maria – unge jente

Styremedlemmer: Eva Heskestad

uforferdet tar du imot Livet

Hans Arne Rogn

og bærer det i armene dine

Ellen Jørgensen

enda uvitende om

Turid Stokke Andreassen

at det skal føre deg

Leiv Jan Meberg

til et kors

Synnøve Rydningen

Andre medhjelpere: Elisabeth Rogn

og ei åpen grav

Layout: Eva Heskestad

Trykkeri: Snartrykk, Farsund

Maria – unge jente

undrende bærer du Livet

i hendene dine

Gaver til bladet

Bankkonto: 3095 57 04769

enda uvitende om

at det er Livet som bærer deg

dit du vil

og dit du ikke vil

Maria – unge mor

du trenger ikke vite

for du er skjenket

hengivelsens nådegave

Med smerte og jubel

har du lagt deg selv

i Livets hender

av Synnøve Rydningen


Vi har igjen lagt et år bak

oss, og et nytt ligger foran.

Hvordan har året ditt vært?

Har du fått nye venner, eller

føler du deg alene? Har du

fått spørsmålet om du hører til

noen plass, eller om du er blitt

kjent med nye i jobben eller i

den menigheten du eventuelt

tilhører?

Tankene mine har ofte vært

inne på ”hvor hører jeg til”,

etter at jeg intervjuet Jørgen

Jensen. For ham hadde dette

med å høre til et sted blitt

noe som betydde veldig mye

for ham, og han ønsket at vi

andre skulle tenke nøye over

hvor vi hører hjemme. Det å

ha ”dine røtter” en plass og ha

en tilhørighet, er utrolig viktig

i livet. Hvor er dine og mine

røtter?

Vi hører alle til i en familie en

eller annen plass. Det kommer

vi ikke bort fra, om vi har god

kontakt eller ikke.

Men så er spørsmålet: Er vi

trygge på at vi kjennes av dem

vi hører til, slik at vi føler oss

elsket, frimodige og glade?

Mange kan nok oppleve at de

ikke kjennes av sin familie, og

det kan gjøre livet både vondt

og vanskelig. Det kan gi utryg-

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Redaktørspalten

Er du blitt kjent med noen nye i året som har gått,

kjennes du av noen?

ghet, og det kan gjøre at livet kan bli ødelagt for mange.

Vi har alle en som kjennes ved oss, men vil du kjennes ved ham?

Selv om vi ikke ser Jesus, så kjennes han ved oss! Ja, så sterk er

hans kjærlighet at han faktisk gav sitt liv for oss, for at vi kan stå

frem for vår Gud der han sier: Din gjeld er betalt! Dette fordi han

ser oss gjennom Jesus.

Det er ikke alltid at vi brenner for det han ønsker at vi skal brenne

for, men som ei dame sa: ”Vi er likevel kjent, han rekker ut handa

til oss.” Så er det opp til oss om vi vil ta i mot den og bli ledet inn i

den planen han har for våre liv.

Kommer vi, så har vi en vi kan betro oss til ved alle anledninger.

Vi har en som alltid er parat til å lytte til vår fortvilelse og sorg når

vi er nede. Jesus vil alltid kjennes ved oss.

Han ønsker at vi skal ha samhold som gir trygghet, glede og

frimodighet. Skal det nye året bli et år der du tørr å gjøre forandringer

som kan snu livet ditt til trygghet og glede hvis du ikke har

det?

Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid! Takk for alle positive

tilbakemeldinger på bladet gjennom året, og hjertelig tusen takk

for all støtten dere gir! Uten den hadde ikke bladet vært som det er.

Side

God jul og godt nytt år!

Klem fra Eva


”Det blir for mye av advent

og julefeiring!” Vi hører ikke

sjelden den typen uttalelser.

”Disse dagene blir i overkant.”

Men jeg vil si tvert om: De

fleste nøyer seg med for lite!

Ja, det spørs om ikke mange tar

for lite ut av høytiden. Det blir

noen dager med levende lys,

nøtter og smultringer. I adventtid

og i juledagene går det liksom

en åndelig kakelinne over

hjertes kalde jord. Isen i sjelens

dyp smelter og vi bløtgjøres. Vi

synger om barnet i krybben og

om den hellige natten – ”Han er

frelser min”! Men et stykke uti

januar er de tonene blitt borte

hos mange. Det blir barfrost

over hjertets åker igjen. Og man

tok for lite ut av høytiden!

Blir det hele lett en fest uten

konsekvenser, hvor minnene fra

juledagene etter hvert blir bleke

og utydelige? Hva var det Jesus

sa til sine samtidige: Dere ville

bare en tid glede dere i lyset…

Julenatt setter Gud, bokstavelig

talt, himmel og jord i bevegelse

for å skape en ny begynnelse

i vår historie. Han hadde jo

betrodd oss alt: en ren verden,

livets gave, uendelige muligheter.

Men vi forspilte arven.

Så går Gud den andre milen

med oss. Skaperen må også bli

Frelseren.

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Andakt

Gjør mer ut av det!

Olav Skjevesland, biskop i Agder og Telemark

I Jesus kom han til jorden. Jesus har vist oss hvem Gud er og hvor

Gud er: Han er i vår hverdag: I evangeliene leser vi om en Jesus

som vandrer om i landsbyene, i menneskers hverdag. Han er i

vår fest: Husker du Jesus ved bryllupet i Kana? Han er i våre små

gleder og i vår smertefulle gråt: På den ene siden kunne han sitte

i strandkanten ved Gennesaretsjøen og kjenne glede over solens

spill og varme. På den andre siden gjorde han seg til ett med all

verdens gråt da han utåndet på korset: ”Min Gud, min Gud, hvorfor

har du forlatt meg?”

Julen er Guds ja til verden. Det er som om Gud vil si: ”Menneske,

nå kan ingen makt i verden hindre meg i å holde av deg!”- Etter at

Jesus er kommet til oss, skinner det et uutslokkelig lys i verden.

”Og lyser skinner i mørket”, skriver Johannes i sitt juleevangelium.

Om all verdens mørkemakter forener seg mot dette lyset,

kan de likevel ikke tyne det lyset Kristus kom med til oss. I hele

verden finnes det ikke mørke nok til å kvele Guds lys.

Derfor ligger det i hele julens fest og høytid en innbydelse til å ta

ut alt av julens gave: å få et møte med Jesus som venn, medvandrer

og frelser. La oss ikke nøye oss med for lite!

Side

Bildet er laget av

Eli Johanne Berg,

og er applikert og

frihåndsquilta.

Motivet er Maria og

Jesusbarnet.

Se mer på hjemmesiden

hennes:

www.elitekstilbilder.

com


Tidlig i høst startet de

fleste bedehusene i

kommunen opp

med sine basarer.

Ikke noe

unntak på

Langeland

bedehus.

Oddbjørg

Havaas ledet

et fullsatt

bedehus, det

var bortimot

70 personer i

alle aldre fra hele

distriktet. Bedehusets

leder, Magne

Havaas, holdt andakt.

Han talte over temaet: Jesus

som er på leting etter den han

har mistet, og gleden når han

finner vedkommende. Jesus går

på leit når en av hans minste

er kommet bort. Han svikter

ikke, og når han finner den

bortkomne, bærer han denne

hele veien hjem.

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Basaren på Langeland.

Tekst: av Eva H. etter stikkord - foto: Magne Havaas

Etter andakten tok Janet Penne over ansvaret for

loddsalg og trekning. Det var masse flotte gevinster,

så mange gikk glade hjem med det de

hadde vunnet.

Men før det hadde det vært en liten pause

med kaffe og noe å bite i, noe de flittige

damene i foreningen hadde stelt i stand.

Hanne Louise og Silje på bildet nede

til venstre, var med og ga en hjelpende

hånd og synes det er gøy å være på

basar.

Til glede for

Bedehusets

kvinneforening,

kom det

inn hele 25

tusen kroner.

Flittige hender er med å bære

bedehusene i kommunen vår,

så kvinnenes arbeid vil også være

viktig fremover. Uten disse frivillige

så ville nok mange bedehus hatt

vanskelig for å få endene til å møtes.

Basarene er en god inntektskilde, og

pengene kommer godt med til å holde bedehusene i stand, så det

viktige arbeidet kan

drives videre.

Side 6


Fredag 22. oktober hadde

Vestre Spind Kvinneforening

basar på Grendehuset i Spind.

Menighetsbladets utsendte

møtte opp med kamera, kladdebok

og penger i lomma, klar

for innsats. Der var folk i alle

aldre, fra 3 måneder til nesten

90 år, som ville være med og

støtte Misjonsselskapet.

Denne kvinneforeningen er ca

30 år gammel - mange av dagens

medlemmer har vært med

helt fra starten. Med sin årlige

basar er det ikke få kroner disse

damene har samlet inn til NMS

opp gjennom årene.

Foreningens formann, Tora

Nøtland, hadde fått med sin

svigerdatter, Astrid Mathingsdal

Nøtland, som både spilte

fløyte og hadde andakten for

oss.

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Fra Østfronten ----- glimt fra Spind

Tekst og foto: Hans Arne Rogn

BASAR PÅ GRENDEHUSET.

Side

Andakten handlet om ” den

store skatten”, og hun

tok utgangspunkt i en

kjent barnesang:

“Den største skatten

som finnes

på jord, det er

Guds gave til

alle som tror.

Den ligger

gjemt i Herrens

eget ord, der er

den store

skatten.

Les din Bibel, let i

ordet, så finner du

den store skatten.

For i troen på Jesus skal

himmelens rikdom bli din.”

Den største skatten som finnes på jord kan vi alle få. Men skal vi

noe, må vi vite om det. Skal folk få høre om skatten, må vi drive

misjon, og skal man få en skatt, må vi ta imot den. Hun brukte

også den bortkomne sønnen som et godt bilde på hvordan Gud tar

imot dem som har rotet bort skatten sin, men som angrer og

kommer tilbake for å finne den. Gud

står med åpne armer og tar imot dem

som søker han. Den største skatten

er fred med Gud gjennom troen på

Jesus.

Deretter var det tid for selve basaren,

og Odd Salen tok ordet og styringen.

Årer ble solgt, nummer ble lest,

hender opp, og gevinster delt ut. Sånn

er det på basar, og det er livlig og like

spennende hver gang.

Ingen skikkelig basar uten en pause

med servering av kaker og kaffe som

alltid smaker like godt, og folket

koste seg.


Stålesen Mek.

Verksted AS

tlf: 38 39 61 50

Oskar Ertseid eftf.

tlf: 38 39 00 08

EURONICS Vanse

tlf: 38 39 78 78

TEKNIKKEN el og rør

mobil: 91 65 84 84

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

HAVNEKIOSKEN

Borhaug

Tlf. 38 39 76 49

Sparebanken Sør

tlf: 38 39 85 00

Kjøkkensenteret

tlf: 38 39 38 02

Lister Elektro

tlf: 38 39 07 98

Side

Siste post på programmet var

trekking av bøkene, og her var

det også mange gilde gevinster

som heldige vinnere fikk med

seg heim.

Ennå en vellykket basar av de

trofaste damene var til slutt

over, med nesten 25.000 kroner

til NMS – kjempebra!

Stå på damer, misjonen

trenger slike som dere!

ORELÅVEN

Selskapslokale

Tlf. 38 39 64 99 / 932 71 475

DnB NOR

tlf: 03000

Snartrykk

tlf: 38 39 02 27

Farsunds Avis

tlf: 38 39 50 00


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Konfirmantfest i Herad

Søndag 5. september arrangerte Herad Menighetsråd

sin årlige konfirmantfest i kommunelokalet på

Sande. Denne feiringen gjelder både gullkonfirmanter

og årets konfirmanter.

Dagen startet med gudstjeneste i kirka, der

det var veldig mange som hadde møtt frem.

Deriblant var fem av i alt syv gullkonfirmanter

til stede, sammen med årets

konfirmanter.

Tekst: Skrevet av Eva H. etter stikkord - foto: Ellen Jørgensen

Men det var ikke bare gullkonfirmantene

som skulle ha fest denne dagen. Odin Emil

Hogstad ble båret til dåpen av morfar Selmer

Frestad, og feiret dagen videre sammen med sin

familie.

Vikarprest Ove Sletta talte over teksten fra Joh 5,1-15,

som handlet om mannen som hadde vært syk og sittet ved

Betesda dammen i 38 år. Utgangspunkt var den evige toer. Vet vi hva det vil si å være en evig toer, en

som aldri når helt opp? Det er noe som ofte skjer i idrettssammenheng og politikk. Men tenk dere, å

på en måte sitte i helsekø i 38 år. Alltid kom det en foran ham som gikk uti dammen.

Det som er godt å vite for oss i dag, er at i Guds rike er det ingen toere. Jesus vant og deler seieren

med oss. Der er vi alle enere!

Side

Ellers var salmevalget denne dagen

noen av de samme som ble brukt for 50

år siden da gullkonfirmantene ble konfirmert.

Sånn som bl.a. Herre Gud ditt

dyre navn og ære… og Du som veien er

og livet.

Tre konfirmanter som nå går og leser i

Farsund, (men som bor i Herad) sammen

med den ene konfirmanten som ble

konfirmert i mai, ble også presentert.

Som bildet til venstre da viser, er det

fra venstre, John Tore Litland, Victoria

Michelle Kristiansen, Veronica

Kristiansen (konfirmert i vår) og Jenny

Gundersen Gjersdal. John Tore, Jenny og Victoria gikk i samme klasse på Åpta skole før den ble nedlagt,

så det er veldig artig at de skal konfirmeres sammen i Herad kirke, forteller menighetsrådsleder

Ellen Jørgensen. John Tore går på skole i Lyngdal og Jenny går nå i Farsund etter å ha flyttet til Åpta

fra Lyngdal i sommer.


Alle fire var med på festen etterpå nede

på kummunelokalet, sammen med

ca 30 andre av de fremmøtte i kirka.

Menighetsrådsleder Ellen Jørgensen

ledet an festen, men hun var ikke alene

om å arrangere den. Hun fikk god

hjelp av Anne-Marie Halvorsen, Elin

Golden, Randi Drange og Astri Kvinen

i Menighetsrådet.

Det ble en svært hyggelig fest på kommunelokalet,

hvor alle koste seg med

god mat og godt selskap. Stort sett

stod gjestene selv for underholdningen

med hilsener og morsomme ting som

de husket fra konfirmanttiden.

Ellen leste noen artige prestehistorier

innimellom ’slagene’, hvilket så ut

til å falle i smak!

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Gullkonfirmanten i Herad er fra venstre : Kåre Dalland,

Solveig Torbjørg Egeland (f. Frestad), Sverre Kjørkleiv,

Gerd Pedersen (f. Røynås) og Johan Edvin Litland

Ove Sletta holdt en flott ’takketale’ helt til slutt, og rundet med dette av en vellykket tilstelning!

Romjulskonsert med Nordvesten. 28. desember. Kl. 18.00

Side 10

Denne holdes i Vanse kirke som

tidligere år. For første gang uten

Bryan Breidenthal. For tiden er det

“vikardirigent” Margaret Bjørndal

som leder koret til de får ny dirigent.

De skal også være med 5. desember

og synge på kveldsgudstjeneste i

Herad kirke. kl. 17.00


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

En dirigent og hans korps

Da Nils Paulsrud tok kontakt for å få med en annonse om Brassens førjulekonsert, fant undertegnede

ut at vi kanskje kunne ta et lite intervju med dirigenten også, selv om det har stått en større

artikkel om ham i avisen tidligere.

Nils forteller at han er født på

Kongsberg, men flyttet videre

til Oslo da han var 2 år. Noe

han husker derfra, var at han

stod på Hovedøya (Oslo) der

de bodde da Kong Håkon døde

i 1957, og så på krigsskipene

som lå i fjorden og skjøt salutt.

Det var stort for en liten gutt.

Som vi kan lese videre, så har

han flyttet mye rundt innen

familien slo seg ned i Farsund.

Interessene har vært mange opp

igjennom, både for fotball

( Vålerenga-tilhenger da, men

er nå Rosenborg entusiast) og

volleyball, men musikken var

nok det som tok det meste av

tiden uansett hvor de bodde.

Tekst: Eva Heskestad - Foto: Bjørn Hoel, Farsunds avis og Eva Heskestad

Han forteller at det første korpset han spilte i, var Hovin skoles

guttemusikkorps fra 1963 til 1967. Flyttet så fra Oslo og til

Asker (67/69). Vinteren 69/70 flyttet Nils sammen med foreldre

og søsken til Farsund. Første året bodde familien i Lundevågen

mens huset på Mosvold Øygarden ble bygd. Da de kom

hit, var han så pass gammel at han følte seg for gammel til

guttemusikken, men ved en tilfeldighet fikk han vite at

Ungdomskorpset i Farsund med Jostein Olsen som

dirigent skulle startet opp igjen i 1972. Nils valgte da å

bli med der, da musikken betyr mye for ham. Som de

fleste vet, har han også vært aktiv som spiller, trener og

dommer innen både volley-, fot- og håndball.

Tidlig i 1974 fikk Nils spørsmål om å være med som

instruktør for Pikekorpset. Terje Albrektsen, som da var

dirigent, ville ha ”permisjon,” fra høsten 74, og Nils ble

spurt om å ta over. Dette svarte Nils ja til. En ”vikarjobb”

som for Nils varte i ganske mange år, faktisk hele 25 år.

Høsten 98 fikk han spørsmål om å ta over dirigentstokken

etter Gordon Skofteland i Vanse Brass, og takket ja til det.

Opphavsmann og ”far ” til dette korpset er John Torrey Nilsen.

Han startet opp dette fordi det var behov for flere korps i 17. maitoget

i Vanse. Han lånte instrumenter rundt omkring for å få dette

til. Ja, han var til og med helt opp til Byremo på låna. Etter første

17. mai ønsket flere av dem som var med å fortsette, da de syntes

det var gøy å kunne spille igjen. Uten Torreys glød for at det skulle

være et voksenkorps, hadde det kansje ikke blitt noe videre med

korpset. Nils ble dermed dirigent for korpset, som da hadde navnet

Vanse Brass, fra høsten 1998, og Nils var da dirigent for to korps

i en liten overgang t.o.m. sommeren 1999. Det første målet Vanse

Brass da satte seg var at de ville øve mot en julekonsert i Vanse

kirke, noe de var veldig nervøse for da dagen kom og de hadde

rigget seg til fremme i kirka. Kom det mange folk tro, diskuterte

de. De regnet ikke med mer en 100 -200 kanskje. Men overraskelsen

ble stor da klokken nærmet seg og folk strømmet inn. Bortimot

500- 600 tror han det ente opp med. Vi som lyttet ble gledelig

overrasket over den flotte konserten og så frem til videre konserter

med Brassen.

Nils ønsker ikke at han skal fremheves. han sier at Brassen har

levd til nå og vil leve videre med og uten de som er der i dag. Som

han presiserer, så er ikke Vanse Brass en ”enmanns bedrift”, det er

Side 11


et lagspill der alle drar i felles

retning.

I dag har Brassen sitt faste øvelseslokale

ute på Flyplassen

i Mannskapsmessa, og her har

de vært noen år nå. Tidligere så

øvde korpset på Herredshuset,

men med 120 desibel i øret i to

timer så var den plassen helsefarlig.

Derfor flyttet korpset ut

til flystasjonen. Nils Forteller

at han godt kunne tenkt seg

flere nye ansikter i Brassen.

Det er åpent for alle. Det

hadde vært moro,

sier han.

Korpset har

i årenes løp hatt mange

konserter av ulike slag andre

steder i kommunen også. Vi

kan nevne sommerkonserter ute

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

i Borshavn, øvelseskonserter på Vestheim, konsert i Galleri-hagen

ved fyret og øvelseskonsert på Listaheimen - noe beboere og ansatte

der satte stor pris på. Denne konserten var en gave fra Randi

Kongevold, som hadde vunnet en konsert med Brassen. I stedet for

å ha det hjemme, syntes hun det måtte passe bedre på Listaheimen.

På sommerkonsertene spiller de sitt varierte repertoar som består

av alt fra tradisjonelle marsjer til ”Brass-arrangerte svisker” som

de kaller det, i tillegg til filmmusikk og annen populærmusikk.

Nils forteller at Gallerihagen er en flott hage og et fint sted å spille.

Tidligere har denne konserten vært den siste konserten før

korpset tar sommerferie, men etter at American Festival startet,

har Vanse Brass blitt en sentral del av paraden under festivalen, så

noen sommerferie blir det ikke før det oppdraget er

gjennomført.

For Nils betyr Brassen og musikken

veldig mye og er med det en stor del av

livet hans. Derfor ble sensommeren

2006 tøff for ham, da han fikk be

skjed om at han hadde Myelomatose,

enklere forklart beinmargskreft.

Denne beskjeden forandret

livet hans totalt, og i løpet av få

minutter falt han fra ”himmel til

helvete”, som han selv sier.

Da legen hadde fortalt Nils om situasjonen

hans, spurte legen etter en stund:

Hva tenker du nå? Da svarte han at han ble totalt

tom. Etterpå kom dødsangsten, samtidig som han tenkte:

Så tidlig – kan jeg ikke få lov å leve litt til? Hvorfor meg nå? Jeg

har jo lyst å oppleve barna og barnebarnas fremtid.

I den sammenheng forteller han, at 1976 og 1978 var to store år for

ham. Da ble han pappa til Ronny og Kjetil.

Side 12


Etter det så har han blitt farfar

til 4 barnebarn. (Julie, Emma,

Jonas og Markus), og han er

utrolig stolt av dem alle.

Sykdommen har satt spor på

mange områder, sier han, og

forteller videre at han følte seg

så langt nede at han ikke ville

at andre skulle se ham. Han lå i

koma og respirator i 14 dager i

Kristiansand, men før det hadde

han sendt sin samboer Mary

Ann på en to ukers Spa tur til

Ungarn for å gi henne en takk

for det hun hadde gjort for ham

til nå fra han ble alvorlig syk.

Grunnen til at han kom på sykehuset

med en gang hun kom

hjem, var at han hadde fått

streptokokker i lungene,

og med etterfølgende blodforgiftning

til nyrene mens hun

var borte. Dette kom som følge

av et immunforsvar på bunnivå.

– Hele familien ble da kalt inn

fordi legene var usikre på om

han ville våkne igjen ... Jeg

hadde mer enn én fot i grava,

sier Nils. Han forteller videre at

han setter utrolig pris på legene

og de ansatte som jobbet med

ham sammenhengende natt og

dag disse ukene. Dyktigere folk

skal en lete lenge etter. Men

dessverre er

ikke den medisinenoppfunnet

ennå som

kan helbrede

Myelomatose.

Gjennom hele

denne tøffe

tiden kunne han

ikke klare seg

uten hjelp og

støtte, og det

Mary Ann har

betydd for ham

i så måte, kan

ikke beskrives

med ord. Legen

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

sa til ham: Uten henne så hadde du ikke vært i live i dag. Hun lå

sammen med ham på isolat i mange dager uten å forlate rommet.

Satt hos ham hele tiden etterpå. Hun ble hans ”private sykepleier”

på en måte og ikke bare samboer. Hun fortsatte også da de kom

hjem. Hun stilte opp til alle døgnets tider.

Nils forteller videre at han folder hendene og ber en stille bønn til

vår Herre hver kveld, og bønnen er: Vær så snill og gjør meg helt

frisk, la meg få leve litt til, ikke ta meg hjem for tidlig.

Av og til kan han også bli sint på Gud og si: Hvorfor er du i mot

meg? Men selv om han har vært sint når han ba om kvelden, så

sier han at han likevel opplever dagen etterpå at det føles så mye

bedre.

Han forteller at har gått til faste kontroller hver måned, men nå etter

siste kontroll skal han ikke tilbake før om 3 mnd (i des.) Dette

er veldig positivt og viser at det går fremover, selv om han selv

ikke alltid klarer å stole helt på at alt er OK. Men han er nå tilbake

100% på jobb og igjen dirigerer han Brassen mot en ny julekonsert,

noe som betyr mye for ham. Det gir en mulighet til å koble

tankene bort fra det som innimellom kan føles litt urettferdig. Ingen

av oss har garanti for at vi ikke en eller annen gang i livet skal

rammes av en sykdom eller andre ting som forandrer vår hverdag.

Ikke vent med ting du har lyst til å gjøre, for lenge. Det er

viktig å leve NÅ - i dag.

Til slutt forteller Nils at det viktigste for ham nå er å bli friskere og

at han får en god jul. Barn og barnebarn, som betyr så enormt mye

for ham, bor litt spredt rundt i Norge. Så da er det å legge opp til

hvordan en skal få feiret litt med alle sammen.

Takk, Nils, for at jeg fikk lov å komme, ønsker deg alt godt

videre.

Side 1


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Juleneket

Julefortelling av Ole Tian

Red.bm: Denne julefortellingen og fortellingen På hjemvei – en julekveld på side 28, er hentet fra et

gammelt julehefte fra 1994 som er kjøpt på Fretex. Er det noen som kan tenke seg å være av med gamle

julehefter, tar vi imot med takk, det er da bare å sende det til min adresse som står på side 3.

“Du har vel tid til å stoppe opp litt?” “Jo...”,

jeg dro litt på det. Lille julaften er liksom så

travel, og når en reiser rundt slik på kvelden

og leverer gaver og julehilsener, blir det ikke

så lange stoppen på hvert sted. Jeg tenkte meg

raskt om. Jeg visste jo at Arne bodde alene.

Jeg kom på ordene om at det beste du kan gi til

noen, er tiden din. “Joda Arne, takk for det, jeg

har det da ikke så travelt... “Det er noe jeg har

lyst til å fortelle deg, ser du.” Arne skranglet

med kopper inne på kjøkkenet. “Noe som

hendte for 50 år siden, da jeg var like ung som

du er nå.”

“Å, den gangen du arbeidet som skogsmann i

Gudbrandsdalen?” sa jeg, mens jeg forsiktig

dyttet en stor bjørkekubbe litt lenger inn i

peisvarmen. “Ja, kan du huske jeg nevnte den

lille koia jeg bodde i der oppe?” Arne kom

og satte seg. Jeg la begge hendene rundt den

varme tekoppen og strakk bena litt lenger

mot peisen. Arne fortsatte: “Du skjønner, det

bodde ei enke på et lite bruk like ved den koia.

Ja, jeg vet nå ikke om hun egentlig var enke

heller forresten. Det ble sagt at mannen hennes

hadde reist til sjøs og aldri kommet tilbake.

Men hun hadde i hvert fall en sønn denne

enkefru Antonsen. Han var av de enkle. Han

hadde, som vi sier, fått med seg liten bagasje.

Skole hadde han aldri gått på, og det var lett

å se at han hadde et handikap. Nede i bygda

gikk han under navnet Ås-Jens. Og han Ås-Jens var ganske kjent. Det var mange som ville drive gjøn,

eller prøve å narre han Ås-Jens når han var nedover i bygda for å handle for moren sin. Han hadde

nok vært utsatt for mange slags streker, han...

Jeg kan huske en sommer at det kom to smågutter løpende og la seg på lur bak koia mi. Jeg gikk ut og

spurte hva de holdt på med. Jo, de skulle se hvordan det gikk når han Ås-Jens kom hjem.

Nede i bygda hadde nemlig en kremmer fått lurt fra ham pengene ved å selge to tørre erter til ham, og

kalt det for pengefrø...

Jeg ristet oppgitt på hodet og ble stående på trappa. Jeg hadde nemlig en følelse av at småguttene ville

bli skuffet. Og ganske riktig. Mor til Ås-Jens møtte ham alt i porten. Etter noen korte ordvekslinger

Side 1


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

kunne jeg se at hun strøk Jens på kinnet. Deretter la hun omsorgsfullt armen om skulderen hans og tok

ham med inn til de ventende pannekakene.

Det fantes ingen som sa så mye pent om sønnen sin som fru Antonsen. Og ikke var det skryt i den

forstand heller. Hun hadde bare en egen evne til å framheve de sterke sidene hans. Og gode sider, ja

det hadde han. Han var så blid, han Jens. Jeg passet på å hilse når han gikk forbi koia. Jeg skjønte at

han satte pris på det. Han smilte stolt og hilste kjekt tilbake.

Enkelte ganger vekslet vi også noen ord når vi møttes etter veien. Han var nokså ordknapp han Jens,

men jeg kunne se at det betydde mye for ham å bli tatt på alvor på den måten. Jeg fikk en forståelse

av at det nok var alt for sjelden at noen behandlet ham som et medmenneske. Men nå skal du høre

om noe som hendte like før jul det året. Han var nok ikke så flink til å arbeide han Jens. Men det var

en ting han virkelig var opptatt av å drive med. På et lite jordstykke på sørsida av huset hadde han en

havreåker. Der var han nesten dagstøtt og stelte og så etter at alt var i orden. Han skulle nemlig lage

fuglenek og selge dem på torget før jul. Førjulstida var ei god tid for han Ås-Jens. Det var nok den

fineste tida på året det, når han skulle til torget og selge julenek, skulle være arbeidskar. Nå kunne han

tjene penger så det ble litt å rutte med til jul.

Jeg så hvor stolt han var da han dro forbi med mange julenek knyttet fast på sparkstøttingen. Han

hilste litt ekstra karslig da. Det året var det dessuten blitt mye havre på åkeren, og det hang mange nek

oppunder et lite tak bortmed låveveggen. Han Jens hadde holdt på hele høsten å binde nek. De hang

der så store og fine, nøyaktig på rekke. Jeg la merke til at ett av nekene var enda større enn de andre.

Rundt det neket hadde han satt et fint, rødt sløyfebånd. Jeg tenkte det nok skulle settes opp på tunet,

der hjemme, til glede for mor.

Neksalget gikk strålende det året. Etter få dager hang det bare ett nek igjen, det store...

Jeg skulle være på koia den jula. Tømmeret var svært etterspurt ved Lendesaga, så det ble ikke tid til

å dra hjem til familien. Det ble en stille jul, men det var en ting som gjorde den jula helt spesiell for

meg: Ås-Jens skulle reise sammen med moren sin til familien hennes i jula. Utpå lillejulaften kom

sleden som skulle hente dem. Da de reiste, så jeg at hele

hesteskyssen stanset nedenfor koia mi, og like etterpå

knakket det på døra. Jeg åpnet. Der bak et digert

julenek stod Jens. Jeg kunne kjenne igjen

det røde båndet rundt neket. “God jul, Arne!

Dette neket er te deg.” sa han og smilte på

sin særegne og fornøyde måte.

Jeg fikk stotret fram et takk, og ble

stående med juleneket i armene og

vinke adjø.

***

Arne reiste seg og gikk bort til vinduet.

”Det juleneket jeg fikk av han Ås-Jens

er en av de fineste gavene jeg har fått”,

sa han, og dyttet lommetørklet på plass i

lommen ”Du skjønner det”, fortsatte Arne,

”det viktigste er egentlig aldri selve gaven, men

tanken som ligger bak. Og for Jens var et slikt

julenek noe av det fineste en kunne forestille seg.”

”Slik vil det alltid være”, avsluttet Arne, ”en tilsynelatende liten gave, kan blir den mest verdifulle, og

bære med seg et budskap som er langt rikere og større enn hva selve gaven egentlig er verd.”

Side 1


Rundt 60 rødkledde sangere og

en nesten fullsatt, hjertepyntet

Frelserens kirke markerte at

det er 20 år siden noen voksne

ildsjeler satt på julemesse i

Farsund og ble så inspirert av

et barnekor fra Lyngdal, at de

straks gikk igang med å starte

SIFA, som betyr lovsang på

swahili.

Og lovsang ble det - uten et

eneste dødpunkt. Sissi Kydland

ledet oss gjennom korets historie

med hyppige avbrekk av

sang, soloinnslag, dans og rap.

En billedkavalkade på skjermen

viste noe av alt gjengen har

vært med på av turer, overnattingshelger,

sang/dans på

torget, eldresenteret, bedehuset,

kirka, karneval, fargefest,

jule-påske-pinsemusikaler, Sifa

spesial og superspesial.

Tre av korets tidligere guttemedlemmer

utgjorde et lite

band på gitarer og slagverk,

mens leder Siri Sunde trakterte

pianoet.

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

JUBLENDE JUBILEUM

SIFA 20 ÅR

Tekst: Synnøve Rydningen - foto Rune Nilsen.

Hilde Sletta dirigerer sangen og er den som har innført dansen og

instruerer denne. Et nytt innslag her var en rap-låt hvor noen jenter

hadde barsket seg opp i gutteklær, mens korets for tiden eneste

gutt framførte rap-en. Kanskje rap er noe å satse på for å dra flere

gutter til koret??

De friske sangene har gode tekster og glade melodier som innbyr

til å klappe med. Når en lytter til innholdet, hører en at ungene får

med seg sentral lærdom om Gud som elsker alle like høyt, om hver

enkelts verdi og storhet, Jesus som

frelser og venn, i tillegg til å lære

Fader Vår, trosbekjennelse

og bibeltekster gjennom

sangen.

For ikke å snakke

om jul- og påskeevangeliene

som også

dramatiseres.

Even Eftestøl som var

med å stifte koret,

holdt en kort andakt

hvor han sa litt om

mysteriet med at Gud

kan være flere steder

samtidig. Prest Stein

takket koret og de fire

nåværende voksenlederne

på vegne av

menighetsrådet, menigheten

og seg selv.

Side 16


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Med Sifa tilstede blir en vanlig gudstjeneste til en

festgudstjeneste som står til terningkast seks, som

biskopen sa etter visitasen i høst.

Dere er uunnværlige for oss, sa Stein.

Etterpå var det frukt, snop, kaker, kaffe

og brus på kirketorget. Og vi ønsker Sifa

mange nye, gode år med vind i seilene.

Kanskje flere av dagens medlemmer gjør

som voksenleder Sigrid Syversen, som

startet som kormedlem og nå er med å

drive arbeidet videre. For vi sier som prest

Stein: Dere er uunnværlige for oss.

HEIA SIFA!!

Førjulskonsert med Vanse Brass

Fredag 15. desember kl. 18.30 i Vanse kirke

Side 1

Vanse Brass ønsker

alle velkommen til sin årlige

førjulskonsert. Det blir som

tildigere år mye variert utvalg

av musikk.

Se nærmere program i avisen

når konserten nærmer seg.

Husk også at det ikke er

billettsalg, men heller en kollekt

i løpet av kvelden.


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Gudstjenester

Alle er hjertelig velkommen !

Gudstjenesteliste for Vanse, Vestbygda, Herad, Farsund og Spind. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste

i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk,

og få besøk! Følg med i Farsunds Avis for eventuelle forandringer i gudstjenestelisten.

Prekentekstliste

1. søndag i advent

Matt. 21, 1 - 9

2. søndag i advent

Luk. 21, 25 – 33

3. søndag i advent

Jes. 35, 3 - 10

4. søndag i advent

Joh. 1, 19 – 27

Julaften

Luk 2, 1 - 14

Julenatt

Luk. 2, 1 – 20

Vanse kirke

Onsdag 1. desember

Skolegudstjeneste kl. 18.00

v/Erik Noddeland

Vanse skole

Søndag 12. desember

Gudstjeneste kl. 11.00

v/Ove Sletta

Speiderne deltar

Takkoffer: Speiderne 1. Vanse

Torsdag 16. desember

Skolegudstjeneste kl. 18.00

v/Erik Noddeland

Lista ungdomskole

Prekentekstliste for desember og januar

1. juledag

Joh. 1, 1 – 5

2. juledag

Matt. 10, 17 – 22

Nyttårsaften

Jer. 29, 11

1. nyttårsdag

Luk 2, 21

2011

Kristi åpenbaringsdag

Matt. 2. 1 – 12

Søndag 19. desember

Gudstjeneste

NB! Er på Listaheimen

kl. 11.00

v/Erik Noddeland

Julaften

Gudstjeneste kl. 16.00

v/Erik Noddeland

Takkoffer: Misjonsprosjektet i

Laos

1. Juledag

Høytidsgudstjeneste kl. 12.00

v/ Erik Noddeland

Takkoffer: Menighetsarbeidet

Søndag 9. januar

Høymesse kl. 11.00

v/Erik Noddeland

Søndag 30. januar

Høymesse kl. 11.00

Ordinasjon av Rolf Eriksen

ved biskop Olav Skjevesland

Side 1

1.s. e. Kristi

åpenbaringsdag

Matt. 3, 13 – 17

2.s. e. Kristi

åpenbaringsdag

Joh. 2, 1 - 11

3.s. e. Kristi

åpenbaringsdag

Joh. 4, 46 - 54

4.s. e. Kristi

åpenbaringsdag

Matt. 8, 23 - 27

Vestbygda kapell

Søndag 5. desember

Gudstjeneste kl. 11.00

v/Erik Noddeland

VGDG. Gubba.

Takkoffer: VGDG

Torsdag 16. desember

Barnehagegudstjeneste

kl. 10.00

v/ Ove Sletta

Søndag 19. desember

Vi synger julen inn kl. 16.00

v/Erik Noddeland

Takkoffer: Betlehem Brekne


Tirsdag 21. desember

Skolegudstjeneste kl. 09.15

v/Erik Noddeland

Ore Skole

Tirsdag 21. desember

Skolegudstjeneste kl. 11.00

v/Ove Sletta

Borhaug skole

Julaften

Gudstjeneste kl. 14.30

v/Ove Sletta

Takkoffer: Misjonsprosjekt i

Laos

Julaften

Gudstjeneste kl. 16.00

v/Ove Sletta

Takkoffer: Misjonsprosjekt

i Laos

1. juledag

Høytidsgudstjeneste kl. 12.00

v/Ove Sletta

Takkoffer: menighetsarbeidet

Søndag 1. januar

Høymesse kl. 12.00

v/ Erik Noddeland

Søndag 16. januar

Høymesse kl. 11.00

v/Erik Noddeland

Søndag 23. januar

Familiegudstjeneste kl. 11.00

v/Rolf Eriksen

Søndag 6. februar

Høymesse kl. 19.00

v/ Erik Noddeland

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Herad kirke

Søndag 5. desember

Vi synger julen inn kl. 17.00

v/Ove Sletta

Sangkoret Nordvesten

Takkoffer: F 16

Julaften

Gudstjeneste kl. 14.00

v/Erik Noddeland

Takkoffer: Mandagskolen/Vinnerlaget

2. juledag

Høytidsgudstjeneste kl. 11.00

v/Erik Noddeland

Takkoffer: Vest-Agder

Søndagsskolekrets

Søndag 16. januar 2011

Høymesse kl. 11.00

v/ Rolf Eriksen

Frelserens kirke

Søndag 5. desember

Gudstjeneste kl. 11.00

v/Ove Sletta

Takkoffer: Menighetsarbeidet

Side 1

Søndag 12. desember

Gudstjeneste kl. 11.00

v/Stein Reinertsen

Takkoffer: Sjømannsmisjonen

Søndag 12. desember

Vi synger jula inn kl. 19.00

v/ Stein Reinertsen

Takkoffer: Kirkens nødhjelp

Søndag 19. desember

Gudstjeneste kl. 11.00

v/Stein Reinertsen

NB! Er på

Omsorgsenteret

Julaften

Gudstjeneste kl. 14.30

v/ Stein Reinertsen

Takkoffer: Dåpsopplæringen

Julaften

Gudstjeneste kl. 16.00

v/Stein Reinertsen

Takkoffer: Ungdomsarbeidet

1.juledag

Gudstjeneste kl. 12.00

v/Stein Reinertsen

Takkoffer: Normisjonen

Nyttårsaften

Gudstjeneste kl. 23.15

v/Stein Reinertsen

Takkoffer: Diakoniarbeidet

Søndag 9. januar

Høymesse kl. 19.00

v/ Stein Reinertsen

Søndag 16. januar

Høymesse kl. 11.00

v/Ove Sletta

Søndag 23. januar

Familiegudstjeneste kl. 11.00

v/ Stein Reinertsen

Søndag 30. januar

Høymesse kl. 11.00

v/ Stein Reinertsen

Les videre annonsering på neste side


Søndag 6.februar

Høymesse kl. 11.00

v/ Erik Noddeland

Spind kirke

Søndag 12. desember

Vi synger jula inn kl. 17.00

v/Stein Reinertsen

Takkoffer: Spind kristelige

ungdomsforening

Julaften

Gudstjeneste kl. 15.00

v/Henning Huseby Jansen

Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

2. juledag

Høytidsgudstjeneste kl. 11.00

v/ Stein Reinertsen

Takkoffer: NLM

Søndag 9. januar

Høymesse kl. 11.00

v/ Stein Reinertsen og

Henning Huseby Jansen

Søndag 23. januar

Høymesse kl. 19.00

v/ Stein Reinertsen

1a. Lussekatter

b. Lucia dagen 13. des.

2. Deres besøk hos Jesusbarnet

feires i den vestlige verden på

trettende dag jul, 6. januar.

3- Sannsynligvis fra en preken

den svenske erkebispen Nathan

Søderblom holdt i Paris i 1886.

4. Anna. Fanuels datter (luk. 2. 36.

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Svar på julenøtter.

Juletrefester

BETLEHEM

27. desember (3. juledag):

Søndagsskolens juletrefest

kl.17.00

29.desember(5. juledag):

Bedehusets juletrefest,

kl.19.00

Søndag 9. januar:

“Vi over 60” kl.17.00

GULLSMEDBAKK

BEDEHUS

1. januar (Nyttårsdagen):

Søndagsskolens

juletrefestfest, kl.16.00.

5. januar:

Bedehusets

juletrefest, kl.19.30.

LINDLAND BEDEHUS

4. januar: Bedehusets

juletrefest kl.19.00.

STAVE / LANGELAND

28. desember (4. juledag):

Søndagsskolens juletrefest

på Stave kl 17.00

30. desember (6. juledag):

Voksenfest på Stave kl.19.00

FARSUND BEDEHUS

28. desember (4. juledag):

Indremisjonen juletrefest

kl. 18.00

4. januar: Søndagsskolens

juletrefest kl 17.00

Side 20

BJØRKETUN

9. januar:

Juletrefest for voksne

kl.20.00

FRELSERENS KIRKE

/ KIRKETORGET

31. desember:

Nyttårsfest kl 18.00

HERAD

27. desember (3. juledag):

Juletrefest på

Kommunelokalet på Sande

kl.17.00.

BETEL

27. desember (3. juledag):

Søndagsskolens

juletrefest,kl.17.00

8. januar

Juletrefest kl. 19.00

SIGERSVOLD

7. januar

Juletrefest

(se annonse i avisen)

UNGDOMSHUSET,

SPIND

10. desember kl. 18.00

GRØTFEST

m / Juleverksted for barna.

Astrid Mathingsdal Nøtland

har andakt

3. januar kl.18.00.

Barnas juletrefest

BETANIA, BJØRNEVÅG

27. desember (3. juledag):

Juletrefest kl. 18.00


Vanse kirke

Tobias Mikalsen

05.09

Vestbygda kapell

Jonas Lindstrøm

Eriksen 03.10

Rikard Ueland

Torheim 17.10

Svar på gåten på Barnesiden.

svar 1: Et vindu.

svar på ordleken.

A: øye

B: Råd

C: Olje

D: Land

svar på hvem er disse tre?

De tre vise menn, Kaspar,

Melchior og Balthasar.

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Farsund. Nr 6 - 2010

DØPTE barn siden sist

Lillian Sofie

Kristensen 05.09

Herad kirke

Odin Emil Hogstad

05.09

Michelle Friedrich

17.10

Sondre Aase

Heskestad 26.09

Frelserens kirke

Julian Nyvoll

Genthner 12.09

Eira Bordvik

Knutsen 31.10

Døpefonten i Spind kirke

Side 21

Lukas Loven

Frigstad 26.09

Mikal Ahlsen

Mosvold 03.10

Thomas

Abrahamsen 10.10

Nathaniel Ertzeid

10.10

VIGDE

Vanse kirke

26.09 Sonja Karin Kjørvik og

Odd Magne Nielsen

Spind kirke

04.09 Irene Lyngsvåg og Erik

Andreassen

Frelserens kirke


DØDE

Lista menighet

Kitty Ovidia Hansen f.1922

Ludvig Kristensen f.1920

Poul Asger Storm f.1938

Irma Elisabeth

Gullestad Sola f.1957

Sofie Cecilie Olsen f.1929

Marie Anette Gaupeland f.1927

Elly Kristine Omdal f.1920

Thor Martin Martinsen f.1946

Jenny Kjeksrud f.1928

Åse Karin Mosvold f.1950

Farsund menighet

Marion Margrethe Larsen f.1947

Øystein Hansen f.1942

Torhild Salvesen f.1924

Marna Jorunn Laundal f.1933

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

SYNNØVES

FILOSOFISKE HJØRNE

En gammel fisker sa en gang

til meg:”Når du ror ut å sætte

lina, då tar du engen teng.

Du får.”

Lina og garnet og juksa er

fiskeredskaper en får fisk på.

Fiskeren er avhengig av havets

gavmildhet. Selv den gamle, erfarne

fiskeren som visste alt om

med og straum og vind, flo og

fjære, grunner og bunnforhold,

følte at egen kunnskap kom til kort. Om ikke havet gav så fikk

han ingen ting.

Med dagens fiskeredskap

følger andre

ord. Ord som røper

oss. Snurperne og

trålerne tar fangst.

Havet har sluttet å gi.

De som gir idag er

myndighetene som

gir kvoter og bevillinger

– som igjen kan kjøpes og selges. Men ingen fylles vel

verken av ydmykhet eller takknemlighet overfor dem. Vi tar

ut alt fra fortjeneste og overskudd til vilt, skadedyr, naturressurser,

ja, til og med mennesker blir ”tatt ut”, ikke drept, i

krig. Det ligger to vidt forskjellige livs- og verdensanskuelser

bak begrepene som blir brukt av fiskeren med lina og dagens

fangstmenn av alle kategorier.

Jeg har ofte tenkt på den kloke fiskeren i nord. Han så en

sammenheng som fylte ham med ydmykhet og undring og

sikkert også ærefrykt for den Vårherre han følte sto bak. Han

hadde oppdaget en sannhet som åpnet en himmel over hans

enkle båt, nemlig nådens sannhet: ALT ER NÅDE. Ikke bare

livet, men alt i det, er gitt oss som gave. Fra fødsel til grav – vi

tar ikke, vi får. Hva vil det gjøre med oss og vårt forhold til

omgivelsene vi lever i, både de åndelige og de materielle, om

vi bytter ut tar med får?

Side 22

FISKERENS VISDOM


Som diakon ser jeg mange

vakre ting. Nød, ja, og sorg.

Men i dag har jeg lyst å se

det fra en annen side – se det

vakre.

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Diakonens Side

Vi lever i en verden der det

skjer mye vondt. Kriger og

naturkatastrofer fører til enorme

menneskelige lidelser. Også

i vårt nærmiljø finnes mennesker

med dramatiske historier

– blant flyktningene som kommer

til vår kommune, som bor

i vårt nabolag. Men det finnes

også annen smerte – alvorlig

sykdom, sorg, oppløste familier

– for å nevne noe. Dette er ting

vi må forholde oss til. Om vi

har det aldri så godt – det finnes

mange eksempler på hvordan

en god hverdag på ett øyeblikk

kan snus. En trafikkulykke med

død eller alvorlig personskade

– og hverdagen snus for langt

flere mennesker enn de som var

direkte involvert i ulykken.

Og det er her det vakre kommer

inn. Nøden er der alltid – det vil

alltid være noen som lider. Det

er alltid noen som har behov

for hjelp, støtte, omsorg og

forbønn. Og dette ser jeg ofte

som diakon – jeg ser mennesker

som stiller opp, engasjerer seg

– som gjør noe for dem som har

det vondt.

Jeg ser mennesker som inviterer

flyktninger hjem til seg og som

kjører dem når de har behov for

skyss, jeg ser mennesker som

NOE VAKKERT

Diakon Astrid M. Nøtland

besøker syke og ensomme, jeg ser mennesker som taler andres sak

i møte med et kynisk system – som ikke tåler den urett som blir

begått mot andre.

Her om dagen så jeg noe som virkelig var vakkert: Jeg arrangerte

bønnevandring for ungdomskoret i Farsund. Jeg satt og så på

ungdommene som gikk stille rundt i kirka. Stanset ved ulike bønnestasjoner

– ba for oppløste familier, mobbeoffer, flyktninger og

andre nødlidende. Lysgloben var full av tente lys. Korset jeg hadde

satt opp var fullt av bønnelapper – bekjennelser eller andre byrder

de ønsket å legge av hos Jesus. Alterringen var full av ungdommer

som knelte. Og vakrest av alt: Jeg så ungdommer som gikk sammen

to og to – holdt rundt hverandre og var sammen i bønn. Det

ante meg at noen av disse ungdommene bar på tunge byrder – og

så viste de dyp omsorg for hverandre.

Det vil alltid være nød og smerte – så lenge jorda består. Det må vi

forholde oss til. Og det kan vi gjøre ved å bære hverandres byrder.

Ikke lukke øynene for nøden, holde den på avstand så lenge vi

ikke er rammet selv. Vi kan skape vakre øyeblikk midt i smerten,

vi kan lindre nød, vi kan hjelpe noen som lider til å holde ut, tenne

håp. Godt fellesskap, oppriktig omsorg, varm oppmuntring – det er

vakkert, en dyrebar skatt midt i nød og smerte.

I Bibelen kan vi lese om en lam mann som ble båret til Jesus av

fire venner. De laget endatil hull i taket og firte mannen ned foran

Jesus – huset var nemlig så fullt av mennesker at de kom ikke inn

gjennom døra. Å hjelpe noen som lider kan koste – vi kan møte

hindringer. Men la det ikke stoppe oss!

Julen handler om en Gud som steg dypt ned for å

hjelpe oss mennesker. En Gud som gav avkall på

alt fordi Han elsker oss. Denne kjærligheten kan

vi få lov til å bringe videre!

Det skaper vakre

øyeblikk, det tenner lys i mørke!

Side 2


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Nå sitter jeg og ser ut

av vinduet. Årets

første snø har

akkurat lagt seg.

Det er vakkert!

Jeg har ikke

sett snø på over

et år.

I april kom jeg

hjem fra et 7.måneders

opphold i

Meg & Agab Uganda. Der feiret

jeg min første jul

hjemmefra. Ingen snø,

ingen juletre, ingen julemarsipan. Men det

jeg fikk oppleve var så veldig

mye bedre!

Jeg jobbet på CRO (Child

Restoration Outreach),

som er et dagsenter for

gatebarn. Før senteret

skulle stenges for julen,

skulle vi ha en juleavslutning.

Det ble pyntet med farger og ballonger,

barnas familier ble invitert,

og koret var klare for å synge julesanger.

Dagen kom, og barn og voksne

strømmet inn. De voksne kom i sitt peneste

antrekk og en ny frisyre. Barna kom med rene

klær og et stort smil om munnen.

Nå skulle julen feires!

De fikk årets

eneste brus, og

spiste seg gode

og mette på kjøtt

og ris. Etterpå var

det tid for dans.

De lekte og koste

seg, mens de

priste Gud for alt

det gode han gav

dem. Før barn og

voksne skulle gå

hjem, ba presten

En annerledes jul for Marthe

Tekst og foto: Marthe Hustoft

Side 2

Side 22

dem om å

legge frem

sine gaver

for Gud.

Disse

kvinnene og

mennene som

så vidt hadde

mat til sine egne

barn, kom foran Gud

og gav ham litt av

det de hadde.

De kom fram og la sin lille penge i i

bøssen. Ikke nok med det, de gjorde det

med et smil om munnen.

De priste Gud for den gaven de hadde fått,

livet. Derfor var det bare en fryd for dem å

dele av det de hadde. Gud forsørger dem

hver eneste dag med mat, husly og

kjærlighet. De hadde ikke noe å

klage over, fordi de hadde Gud.

Han gir dem en glede som

‘ ingen andre kan gi.

Denne gleden er noe jeg

vil ta med meg inn i

To glade

gutter som

går på CRO

årets jul. Jeg møtte

mennesker som elsker Gud

på tross av omstendighetene.

Denne julen kommer jeg

aldri til å glemme!

Meg & Masai

Mødre og tanter av barna er pyntet til juleavslutningen.


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Farsund. Nr 6 - 2010

Litt om Marthe og bakgrunnen til opplevelsene

hun har fortalt om.

Da jeg gikk i 3. klasse på KVS-Lyngdal, hadde vi misjonsprosjekt

der vi hadde forskjellige arrangementer for å samle

inn penger. Pengene vi fikk inn gikk til CRO gjennom

Strømmestiftelsen. Strømmestiftelsen sponset oss med to

turer til Uganda. Vi bestemte oss for at de to som greide å

samle inn mest penger på Aksjonsdagen, skulle vinne turen.

Det var jeg og ei venninne som vant, etter å ha samlet inn

5000,- og 7000,-.

Vi reiste med Strømmestiftelsen, og fikk være med dem på

en 10 dagers tur i Uganda. Vi besøkte flere prosjekter som

de støtter, men hovedpunktet var definitivt CRO. Da fikk

jeg sett hva vi samlet penger inn til. Jeg følte at jeg allerede

hadde et forhold til det, og det ble bare enda sterkere da jeg

var der. Vi var på CRO bare en dag, og jeg merket med en

gang at dette ikke var nok for meg. Jeg ville ned igjen! Det

var ikke nok for meg bare å samle inn penger, men jeg ville

også hjelpe til og arbeide der.

Jeg visste at Hald Internasjonale Senter hadde utveksling

til CRO. Så da jeg kom hjem, søkte jeg og jeg kom inn! 8

måneder etter at jeg var der første gangen, reiste jeg ned igjen.

Jeg bodde i Uganda og jobbet på CRO akkurat slik jeg ville. Jeg fikk jobbe der og hjelpe til, men det

jeg ikke visste var at dette kom til å forandre meg så mye. 7 måneder er ingenting, men det er nok

tid til å se at verden ikke er rettferdig. Selv om det er dem som lever i fattigdom, glemmer vi deres

kunnskap, kjærlighet og latter. Vi har mye å lære av dem!

Vi i Menighetsbladet ønsker alle våre sponsorer

en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år!

ByggefirmaVestbygg AS

Mobil: 90 79 06 98

Montèr Farsund - Vanse

tlf: 38 39 55 10 / 38 39 61 00

Price Farsund

tlf: 38 39 01 38

Joker Borhaug

tlf: 38 39 72 31

Mosvold Farsund AS

tlf: 38 39 97 00

Lista Autoteknikk AS

tlf: 38 39 18 88

T.Pedersen Eftf. AS

tlf: 38 39 01 03 / 38 39 31 13

VIA TRAVEL

tlf: 38 39 59 90

Side 2

Side 2

FOTOGRAF

Belinda Bjørnestad

mobil: 416 53 152

e-post: bb@lister.as

Lister opplæringssenter

tlf: 38 39 35 80

e- post: post@listeropplering.no

Gi Gi Damekonfeksjon

tlf: 38 39 11 65

Modena Mur & Bygg

tlf: 38 39 07 73

Chr. Olsen Bakeri

tlf: 38 39 00 68


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Gullkonfirmantene i Vanse 2010

Tekst: Andreas Marthin Omdal - foto: Tor Steinar Kristensen / Knutsens fotostudio, Farsund

Femst sitter: Bjørg Asta (Nilsen) Pedersen.

1. rekke fra venstre: Inger Olsen,Liv Hanna (Larsen)Berntsen, Valbjørg (Dyngvold) Kjørri, Gunnvor Oddbjørg (Hauge) Engtrø, Torlaug Solfrid (Tønnessen) Haugen,

Else Anny (Rydland) Tønnessen, Liv (Vindheim) Jørgensen.

2. rekke: Ellinor Marie (Pedersen) Nordli – Martha Maria ( Ramslien) Bakke, Gunvor (Duvold) Auale, Ruth Harriet (Abrahamsen) Kjørvik, Inger Berit (Abrahamsen)

Stålesen , Anna Judith (Elle) Belsby, Bjørg Solfrid (Larsen) Kristiansen, Åse Lillian (Sørensen) Reisvold, Sigrid (Helvig) Lunde, Astrid Edith (Tjørve) Follerås, Anne

Marie (Skretting) Gaupeland, Anna (Mikalsen) Tjomsland, Else Marie (Johannessen) Kristiansen - Reidun Margrethe (Thorkildsen) Elle

3. rekke: Tor Martin Martinsen, Johnny Jarl Omland, Tomas Frank Andreassen, Torvik Arnt Vetland, Gunnar Helvik Hansen, Harald Syvertsen, Dagfinn Arnt Kristiansen,

Dan Alfred Vindheim, Jens Gunnar Samuelsen, Arne Magne Andreassen Tor Guttorm Biland, Alf Terje Huseby, Magne Simonsen,Leiv Jan Meberg.

4. rekke: Andreas Marthin Omdal,Jan Ivar Smithsen, Leiv Arnt Tønnessen, Martin Olav Tønnessen, Arnt Egil Olsen, Reidar Nørsett, Rune Espeland,Alfred Vaagsvold ,

Reidar Normann Jørgensen,Arne Harald Omdal, Albert Karl Reiersen, Olav A. Reisvold,Karl Johan Vigmostad.

Sommeren 2009 begynte en del av oss å prate

litt om gullkonfirmantfesten, og 16. mars hadde

styre/komité sin første samling. Det var en fin

gjeng som møttes i Menighetssenteret. Vi regnet

jo med at vi skulle kjenne hverandre ganske lett,

siden vi alle var bosatt lokalt. Der tok vi nok feil,

for det var faktisk noen av oss som fikk problemer.

– Hvordan skulle det da gå når vi skulle møte

mange vi nesten ikke hadde sett siden vi ble

konfirmert i 1960?

Vi bestemte oss raskt for at dagen for den store

begivenheten skulle være den 29. august, og dagen

opprant med flott sensommervær. Vi møttes

utenfor kirka for å gå i prosesjon inn i kirka med

sokneprest Noddeland i teten.

I kirken satt vi som vi gjorde da vi ble konfirmert

av prost Omland for 50 år siden, og det

ble mange blikk på kryss og tvers. Hvem er

det, og hvem er det? Harald Syvertsen var vår

Side 26 26

selvskrevne leder. Han presenterte konfirmantene,

lett og ledig.Etter gudstjenesten var vi

samlet i Befalsmessa ute på Lista flystasjon, der

vi ble traktert av Marthinsen og hans medhjelpere.

Et utsøkt måltid var det.

Det ble sunget mange sanger, og Harald var den

eminente ordstyrer. Vi hadde innslag om hvordan

konfirmasjonstiden hadde artet seg for

mange av oss. Vi fikk høre fin solosang og innslag

av mer alvorlig karakter. Mest av alt gikk

det jo i mimring fra konfirmasjons- og ungdomstiden.

Vi var jo konfirmanter fra både Zion,

Misjonshuset og Lista menighet.

Det ble en minnerik dag, og mange av oss hadde

nok ønsket at den hadde vart litt lenger, slik at

vi kunne fått mimret enda litt mer. Det er utrolig

hva man husker, når man bare begynner å prate.

Det er liksom mange dører som har vært stengt

lenge, plutselig åpner seg og minnene strømmer

fram.


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Side 2

GJEST:

OLE PAUS

M/BAND

18. des KRISTIANSAND DOMKIRKE kl. 18.00

19. des VANSE KIRKE kl. 18.00

20. des GRIMSTAD KIRKE kl. 18.30

og Postens Billettservice, tlf. 815 33 133

Julegavetips til dem som har alt, men liker å lese.

Vi i bladet har fått et hint om at det er kommet ut ei ny

bok som kanskje er av interesse for flere av våre lesere.

Boka heter ”Frelsen kommer”, og handler om norsk

misjon på Madagaskar. Boka består av intervjuer med

mennesker som har vært, eller er, misjonærer på

Madagaskar, og to av bidragsyterne er Odd og Gro

Gaudestad, som jo er godt kjent for de fleste av oss,

etter mange år som sogneprestpar i Lista menighet.

Det er kanskje andre her lokalt som også har

tilknytning til Madagaskar og norsk misjons

virksomhet der, og da må jo denne boka være

av stor interesse.

Forfatteren er Øystein Mikalsen, bosatt på Lista.

Han har også skrevet ”Aldri for gammel” om

Liv Kyllingstad i Kongo, som vi har skrevet

om i bladet tidligere. Øyvind har selv gjort all

research både i Norge og på Madagaskar,

og boka er gitt ut på Hermon forlag.

Boka ”Frelsen kommer” ble lansert med

pressekonferanse i Stavanger fredag 12. november.

Boken koster kr. 298.-, og er å få kjøpt både Lista Libris, Vanse og

Farsund Libris .


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

“Jeg var bare tredve

år gammel den gangen.

Sønnen min,

Arne, var fire, og vi

gikk hjemmefra og

bort til søsteren min

da kirkeklokkene

ringte julen inn,” sa

den gamle pastoren.

Han var på besøk

hos noen gode venner,

da de kom til

å snakke om hvor

leit det var at han

etter bare seks års

ekteskap ble alene

med den lille gutten

de hadde.

Den elskelige

unge kvinnen ble

revet bort i en bilulykke...

“Ja”, sa han, og

trakk pusten dypt:

“Det er snart femti

år siden det nå, og

jeg syntes likesom alt raste sammen omkring

meg da jeg fikk bud om ulykken. Men den lille

gutten vår var til stor trøst og hjelp i den tiden,

og jeg måtte jo forsøke å gjøre det trivelig for

ham. Han savnet nok moren sin, men det er rart

med slike små, det går fortere over om det kommer

sorger, når en er liten.”

Den gamle pastoren rugget på seg og så på de

andre, og smilte litt ettertenksomt: “Det ble

julaften, det året, allikevel. Som jeg sa, vi gikk

den snaue kilometeren bort til søsteren min. Hun

hadde flere barn, og jeg er sikker på at Arne

syntes han hadde det fint hos dem.

Det var pyntet så pent med all slags julestas. Det

var god mat og alt var vel og bra slik, men den

første julen alene var en tung tid.” Den gamle

mannen ristet unnskyldende på hodet: “Ja, jeg

sitter og smiler litt nå, for det ble en livserfaring

På hjemvei – en julekveld

Julefortelling av Ole B. Jarlvang

Side 2

å ta med seg,

allikevel. “Ja,

sa han igjen og

nikket: “Jeg

tenker på hjemveien,

da vi gikk

hjem på julekvelden...”

Han

gjorde en pause,

så fram for seg

og myste.

Det var tydelig

at en spesiell

hendelse fra den

kvelden opptok

tankene hans.

Den snart åtti år

gamle pastoren

hadde et ansikt

som var preget

av alderen,

men det hadde

et mildt drag

bestandig. Den

hvite hårkronen

og den høyreiste

holdningen ga inntrykk av at han hadde kommet

gjennom de mange livets stormer. Han holdt

andakter, talte en gang i mellom på bedehuset,

og alle merket seg at det var en himmellengsel i

forkynneren nå.

Han rettet seg brått opp, kremtet litt og fortsatte:

“Jo, da vi skulle gå hjemover, sa Arne: Jeg vil

bære alle pakkene! Han hadde fått ganske mange

presanger, og da han stabbet i vei gjennom

snøen, lo han og snakket om lekene han hadde

med seg. Jeg måtte la ham bære alle gavene når

han så gjerne ville, men jeg var jo klar over at

det nok kunne bli litt for tungt etter hvert, og slik

ble det. Vi hadde ikke gått langt før han spurte

om jeg kunne bære to av de største pakkene. Det

var en brannbil og en eske med byggeklosser.

Etter enda et stykke vei lurte han på om ikke

jeg kunne ta noen flere pakker. Det var tungt å


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

gå i snøen for så små ben. Da vi begynte å nærme oss hjemmet

vårt, gikk han foran meg med en liten pakke som han holdt i

hyssingen. De andre hadde jeg tatt hånd om. Jeg pekte framover

og sa oppmuntrende til Arne, at nå kunne vi se lysene

i vinduene hjemme. Jeg forsto at han begynte å bli sliten

av å gå, for han stoppet for å hvile.

Jeg glemmer ikke lille Arne, der han sto i snøen med

den lille pakken, og han sa: Ja, jeg ser at vi snart er

framme, men pappa, kan du ikke bære meg også, det

siste stykket?”

Pastoren så fra den ene til den andre. Så sa han

lavt: “Det er kanskje ikke så interessant for dere,

dette her, men for meg har det blitt en verdifull

livsvisdom.” Han knep leppene sammen og nikket

mange ganger. De andre så avventende på ham. Han

fortsatte: “Det er slik, at vi alle har en far i himmelen.

Ja, vi har en far, og når vi er unge så viser det seg at vi

også alle sammen har fått mange “gaver.”

Når jeg ser tilbake, tenker jeg på hvor optimistisk jeg

var.

Det gjaldt jo å ha mange slike gaver, evner, tid, krefter,

muligheter, ungdom... Det er egentlig gaver alt sammen, og

vi “bærer” alt sammen så gjerne. Jeg skal klare alt! Ja, vi

tenker vel alle slik. Men det har nok blitt med meg, som med

Arne, den gangen. Etter hvert under vandringen på livsveien, så har jeg

bedt Herren om å hjelpe meg å bære...

Noe er blitt for tungt, og da er det godt å ha en som er sterkere, som kan bære byrdene, en far som

vandrer med meg....hjemover.

Nå ber jeg slik som Arne gjorde den gangen, selv om jeg “ser lysene fra hjemmet”. Jeg takker for alle

“gavene”, men nå har jeg lært å overlate alt til Herren, og jeg vet at han, det er min Far, han vil bære

meg det siste stykket....hjem.

Farsund kommune

tlf: 38 38 20 00

REMA 1000

tlf: 38 39 77 91

La Beauté, Vanse

Butikken som kler deg. str. 38-56

mobil: 971 110 84

Farsund Advokatene

tlf: 38 38 97 50

www.farsundadvokatene.no

ZAHL’S AGENTUR

tlf: 38 39 37 16

Hansen Renovasjon AS

tlf: 38 39 24 10

It Companiet AS

tlf: 38 39 19 99

www.itcompaniet.com

Jernvareforetningen

Bjørn Øslebø

tlf: 38 39 00 12

Side 2

Revisorsenteret Farsund

tlf: 38 39 16 00

Andreas Bjørn Salvesen

tlf: 38 39 59 59

STÅLESEN

Brønnboring AS

tlf: 38 39 34 31 / 909 85 172

Malerbua A/S

tlf: 38 39 02 63

www.malerbua-farsund.no


Farsund Multi

Apartment AS

mobil: 90 88 59 62

Larsen Bakeri

tlf: 38 39 32 70

Skanska

tlf: 38 39 14 00

Listalegene AS

tlf: 38 38 12 80

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

t a r a n p r o d u k s j o n o g s t r ø m m e s t i f t e l s e n p r e s e n t e r e r

stille natt hellige natt

torstein sødal marian aas hansen tor endresen rune larsen

Farsund kirke, fredag 3. desember kl 17:30

Billetter på: Billettservice.no 815 33 133 • Narvesen • Posten

Sparebank 1

SR-Bank Farsund

tlf: 02002

Brødrene Thorkildsen AS

tlf: 38 39 66 61

Oskar Nygaard AS

tlf: 38 39 00 44

Kiwi, Vanse

tlf: 38 39 31 53

Side 0

Erling Andersen

Glassmagasin AS

tlf: 38 39 05 39

Lista Treindustri

tlf: 38 39 41 00

Stein Holteberg

tlf: 38 39 42 22

Kjell Ore AS

tlf: 38 39 63 00


Marit & Irene

eller

Marit Stokken og

Irene Krokeide Alnes.

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Sangevangelister i Indremisjonsforbundet.

Jo, du har nok hørt om dem. To damer som reiser

landet rundt med Bibel og gitar. En plass der de

skulle ha møter, ble det fortalt til en fastboende,

at Marit & Irene skulle komme. Da kom det en

kjapp kommentar: ”Lever de enda?”

Ikke det at de er gamle, når de begge har passert

50. Men på veien med vitnesbyrdet om Jesus har

de vært siden en oktoberdag i 1974. De var i den

tiden i starten på 20 årene. Den som fikk sveiset

disse to sammen, var daværende generalsekretær

i indremisjonen, Birger Aadland. Han mente de

to kunne få det kjekt sammen. Og tiden har vist

at disse to passer sammen som hånd i hanske. Da

Marit & Irene for 2 år siden i Langesund, fikk

Skjærgårdssangs hederspris for sitt virke på de

mange bedehus og forsamlinger rundt i landet,

fortalte prisutdeler Svein Olsen at spenstigere

webside enn det de to har, skal men lete lenge

etter.

Tett på –

Marit & Irene

Tekst og foto: Rune Nilsen

Side 1

Med humøret på rett

plass og et godt glimt i øyet,

bringer de budskapet om frelsen i Jesus ut til alle

de møter på sin vei gjennom sin sang og tale.

Himmelen på besøk.

Da de var i Farsund bedehus i starten av november,

kom det en kveld en person som ikke hadde

opplevd å høre Marit og Irene ”live” før.

Personen hadde en reisetid på 1 time i bil for å

komme fram. Budskapet denne kvelden var noe

som denne personen tok inn til sitt hjerte.

Vedkommende fortalte forsamlingen:”Farsundsfolk,

dere har himmelen på besøk, gjennom Marit

& Irene!” Budskapet har lydt fra talestolen og

gjennom sangen, til en nesten fullsatt sal. Mange

fra distriktene rundt Farsund by var med på

møtene hver kveld, mens de mer lokalt tilhørende

i Farsund var i mindretall om det å få påfyll av

himmelens glade budskap.

For første gang var Marit & Irene i Herad kirke.

(der bilde er tatt) Man opplevde at Guds Ånd var

merkbart tilstede under gudstjenesten, gjennom

vikarprest Ove Slettas tale og Marit & Irenes

budskap i ord og toner.


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

” Carols for Choirs

A service of nine lessons”

Vest-Agder kammerkor og

organist Bryan D. Breidenthal

synger julens budskap gjennom bibeltekster og julesanger

etter engelsk tradisjon.

Vestbygda kapell søndag 5. desember kl. 18.00.

Kollekt.

Vi synger

julen inn

Herad kirke

5. desember kl. 17.00

Frelserens kirke

12. desember kl. 19.00

Spind kirke

12. desember kl. 17.00

Vestbygda kapell

19. desember kl. 16.00

” Res miranda -en

norsk julevandring”

Vanse Guttekor--Deo Gloria og Skolekoret

Sundtianerne med gjestesangere.

Onsdag 22. desember kl. 18 i Eilert Sundt-aulaen, Farsund

og torsdag 23. desember kl. 18 i Vestbygda kapell.

Kollekt.

Side 2

Farsund Butikksenter AS

(KIWI)

tlf: 38 39 14 77

Allergiservice v/

H. Johannessen

tlf: 38 38 30 11

Einar Øgrey Farsund

AS

tlf: 38 39 96 00

Grønhaug Gartneri

& Begravelsesbyrå

tlf: 38 39 81 87


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

”O jul med din glede”

Fredag 17. desember kl. 19.30 i Vanse kirke

Storslått julekonsert med:

Kristiansand Solistensemble, dirigent Marianne Sødal Misje. Solister fra koret.

Kristiansand Symfoniorkesters Messingensemble, leder PK Svensen

Billetter ved inngang:

Voksen kr. 200/ honnør kr. 150/ student kr. 100, gratis u. 16 år

Vil du vite mer om programmet og de som deltar, finner du det på

hjemmesidene både til koret og til orkesteret:

www.solistensemblet.no og www.kso.no.

Advokat Wigdis Hansen

tlf: 38 39 05 85

LISTER TAXI

tlf: 38 39 66 40

Fly kjøkkenet AS

tlf: 38 39 39 12

Reiersen

Maskinverksted

tlf: 38 39 38 80

Coop Mega

Farsund

tlf: 38 39 58 50

Tjørves Elektriske A/S

tlf: 38 39 33 10

Betong og Sand AS

tlf: 38 39 30 32

Tor Hugo

tlf: 38 39 35 37

Mandals Klinikken

tlf: 38 14 08 47

Dr.Popelier - ortopedi

Lista Libris/

Farsund Libris

tlf: 38 39 37 55 / 38 39 22 77

Side

Farsund Bilverksted

tlf: 38 39 13 55

VIA TRAVEL

tlf: 38 39 59 90

Vanse Mølle

tlf: 38 39 36 66

Eiendomsformidlingen

A/S

tlf: 38 39 59 59

Komet Farsund

Elektro AS

tlf: 38 39 96 90


Fra venstre: Eline Danielle Kristiansen (10)

og Malin Åmlid (9).

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

4 på “Mandagskolen” i Herad

Tekst og foto: Ellen Jørgensen

Side

Fra venstre: Vilde Abrahamsen Åmlid (6)

og Camilla Øxnevad-Langøy (4).

Spørsmålene var: 1. Hvorfor feirer vi jul? - 2. Hvem fant Jesusbarnet?

3. Hvem sang for gjeterne? - 4. Hva ønsker du deg mest til jul?

Eline og Malin svarte likt:

1. Da ble Jesus født.

2. Gjeterne.

3. Engelen.

4. IPOD Touch

1a. Hva er dette?

1b. Når spiser vi

mest av disse?

Vilde svarter:

1. Da har Jesus bursdag.

2. Gjeterne.

3. Englene.

4. Littlest Pet Shop leker.

Litt “julenøtter” for både liten og stor

2. Hvilken dag regnes

det med at disse tre

besøkte Jeusbarnet?

4. Hva het den 84 årige profetinnen som lovpriste

Gud, den gang Jesus-barnet ble båret fram

i templet?

Camilla svarte:

1. Fordi alle barna skal få pakker.

2. Gjeterne.

3. Englene.

4. Littlest Pet Shop leker.

Svar finner du oppned et

annet sted i bladet.

3. Adventskransen- og staken kom i likhet

med juletreet til Norge fra Tyskland.

Når regner vi med at skikken med å tenne

ett lys for hver søndag kom?


Enda et

julegavetips med

fin sang

og musikk.

Anne - Mie Heimvoll har nylig

gitt ut en CD med 13 sanger

som har stor betydning for

henne.

CDen heter Hellig .

Det Anne Mie ønsker med

CDen er at de som lytter skal

bli velsignet og få nytt håp

gjennom sangene.

CDen kan kjøpes hos Anne Mie

Heimvoll,

eller på Joker, Borhaug og

Grønhaug blomster, Vanse.

CDen koster kr.199.-.

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Side

Teknikken el & rør i sør

Teknikken el & rør i sør, ble etablert 01.01.2007, etter at flere

av de nåværende medeierne fant ut at de kunne slå seg sammen

til en bedrift som dekket de fleste behovene innen følgene

fag: Elektriker gruppe L - Elektriker gruppe H - Automatikker

- Rørleggere - Industrirørlegger - Kjølemontør - Gass teknikker

og EO sertifisert fyringsteknikker.

Med denne sammeslåingen er Teknikken blitt en total leverandør

av rør og elektro som utfører oppdrag innen service,

boliger, næring, industri og prosjekt.

Daglig leder i selskapet er Olav Magne Olsen.

De er en bedrift som legger stor vekt på kvalitetsbevisste medarbeidere,

trivsel og videreutvikling i firmaet.

Innen Elektro leverer de alt innen elektro til en svært fornuftig

pris, de tar på seg alt fra å skifte en brent kontakt til større

prosjekter

Innen Rør leveres alt innen VVS arbeid til en rimelig pris og

en utrolig god fagkompetanse.

I år har også Teknikken Eiendom AS som de driver sammen,

bygd nytt lokale på omlag 1500 kvm med lager, kontorer og to

butikklokaler i Lundevågen. Der er det for tiden både kontorer,

lager og et butikklokale til leie.

I år ble også 51% av Teknikken kjøpt opp av Tratec Gruppen,

dette for å utvikle og ekspandere videre.

De er i dag tilsammen 33 ansatte som utfører alt innen industri

og boliginstallasjoner. Spør dem gjerne om pris og arbeidsutførelse

på spesielle områder, så vil dere få tilbud og råd som

dere trenger.


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

FULLDISTRIBUSJON

Barnas Side

God jul alle sammen! Forige gangen var det få

som svarte. Årsaken kan være at det manglet en

rute på nr 4 i kryssordet. Send inn svaret på de

to bildeoppgavene her, så fort du kan, så du ikke

glemmer det denne gang. Husk det er fine premier!

EHE

BET

LM

ET

JU

LRE

ARJ

EBN

ETSU

Sett sammen bokstavene

til 4 ord du forbinder med julen.

GLE

SGE

NAN

I stedet for bindestreken som her står foran eller bak et ord,

skal du sette inn ett ord, slik at ordene blir sammensatte og

blir tre nye ord på hver rad. Hvilke 4 ord trenger du da?

A: Katt- -sten -blikk

B: -hus -vill -giver

C: Motor- -land -hyre

D: Lykke- nabo- -skap

Ordlek

Hvem er disse tre og

hva heter de?

Finn 7 feil

på bildet

til venstre

og send

inn med

den andre

bildeoppgaven.

2 Vitser

Siv Hege gikk på søndagsskolen.

Der lærte hun at Jesus bodde i

hjertet. På fireårsdagen fikk hun

en bok om Karius og Baktus.

Der stod det at de bodde i tennene.

Dette ble litt mange innflyttere

for en 4 åring. Etter en

stund spurte hun mamma, “Du

mamma, kan Karius og Baktus

se Jesus?!” Nei, mamma trodde

ikke det.

“Jammen, når de ser ner i halsen

- så ser de vel haue på han!”

*************************

Bestemor til barnebarnet:

Når jeg hoster, holder jeg en

hånd for munnen. Det må du

også lære deg!

Det trenger jeg vel ikke, mine

tenner sitter jo fast!

Gåte

Nesten alle ser meg uten å legge

merke til meg, for det er det bak

meg de ser etter. Hva er jeg?

Svarene som ikke skal sendes inn, står

oppned et annet sted i bladet.

De som har vunnet i forrige blad, er: Tonje Bryne Bergsland,Vanse, Andreas Berg, Farsund og Theodora

Eng, Vanse. NB! Dere tre som sendte inn til blad nr. 4, vær snill å ta kontakt med meg. Jeg har en premie

til dere, men jeg finner ikke adressen deres.

Svarene for denne gang, sendes min adresse som står på side 3. Du kan også sende SMS til mobil:

950 15 418, eller levere det inn på Grønhaug Blomster i Farsund / Vanse. Hilsen Eva.

Side 6

More magazines by this user
Similar magazines