Hva alle kristne bør vite om opprinnelsen til deres tro Bibelstudier ...

mahanaim.guatemala.com

Hva alle kristne bør vite om opprinnelsen til deres tro Bibelstudier ...

Den anti-semittisk undervisning går mot trong>kristnetrong> prinsipper. Det var spres gjenntrong>omtrong> tidene og under

"Holocaust" og er fortsatt bak mange prekestoler (Etter min mening det riktige ordet å bruke det

Hitler gjorde mot det jødiske folk er folkemord siden Holocaust i Torah var et offer av velbehagelig

duft for Herren). Det uheldige er at mange mennesker med mange års trong>tiltrong>hørighet trong>tiltrong> og servering i

trong>kristnetrong> kirker, fortsette å tro og akseptere at jødene drepte Yeshua (Jesus).

"Hans blod ktrong>omtrong>me over oss og våre barn" (Mattityahu / Matteus 27:25). Disse ordene har blitt

brukt mye av Kirken å dømme nasjonen Israel. Meldingene full av Anti-semittisme, sier de at

jødene har gått gjenntrong>omtrong> smerte og angst for å ha ytret denne forbannelsen strong>omtrong> vil ktrong>omtrong>me trong>tiltrong> trong>derestrong>

avktrong>omtrong>. Tenk at på det stedet hvor de sa disse ordene ble ikke samlet trong>alletrong> jødene. Det var jøder i

andre byer utenfor Jerusalem, i enkelte land. Jødene i Jerusalem ville være hjemme forbereder

høytiden med usyret brød og sabbaten nærmet seg. Kan en gruppe mennesker å ytre en forbannelse,

og forvente samme grad trong>tiltrong> trong>alletrong> mennesker og etterktrong>omtrong>mere? Forestrong>tiltrong>l deg at en gruppe

guatemalanere ktrong>omtrong>met trong>tiltrong> Central Park og forbannelser høylytt erklærer trong>alletrong> guatemalanere

Guatemala og relevans Vil denne holdningen? Hadde ingenting å gjøre med det guatemalanere strong>omtrong>

var i sine hjem, i avdelinger eller utenfor landet.

Yeshua ba i smerte hans: "Far, trong>tiltrong>gi dem" hans ord uttrykte ikke trong>tiltrong>givelse trong>tiltrong> en bestemt gruppe,

viste undervisning strong>omtrong> elsket sitt folk. Da Lasarus døde, Yeshua gråt å se lidelsene trong>tiltrong> sine venner,

ble han selv jødisk, strong>omtrong> Lasarus, Marta og Maria. Så hvis hensikten med avstemming av mann ktrong>omtrong>

gjenntrong>omtrong> offer Yeshua, trong>børtrong> forstått at denne forbannelsen erklært av en gruppe mennesker melltrong>omtrong>

jøder og hedninger, ble avskaffet og null for ofre sine. Mange organisasjoner og mennesker gjør feil

fra anti-semittisme, strong>omtrong> er ugyldig og forkaste Israels folk.

«Stå opp, glans, for ditt lys ktrong>omtrong>mer, og Herrens herlighet går opp over deg og gå folkene

(hedningene) i lys og konger trong>tiltrong> lysstyrken på stigende" (Jesaja 60:1-3). Dette avsnittet er brukt

direkte trong>tiltrong> nasjonen Israel, er et løfte trong>omtrong> fullstendig restaurering, er oppfyllelsen av hva strong>omtrong> ble sagt

trong>tiltrong> Abraham, strong>omtrong> ville velsigne trong>alletrong> nasjoner på jorden. Avsnittet viser oss også at nasjonene skal

vandre i Herrens lys strong>omtrong> skinner i nasjonen Israel. Stolthet, dårskap, mangel på ydmykhet i hjertet

søker etter Guds ord vil blindet vår forståelse? Rtrong>omtrong>an anti-semittisme var en del av undervisningen

i den trong>kristnetrong> kirke. Fed i århundrer hjertene trong>tiltrong> troende, skapt med sin undervisning en avvisning og

forkastelse av jødene. Senere dette hatet tok form av forfølgelse og død trong>tiltrong> jødene. Korstogene, ble

inkvisisjonen og pogrtrong>omtrong>ene bevegelser strong>omtrong> ble gjenntrong>omtrong>ført av undervisningen arv av lederne av

den rtrong>omtrong>erske kirken.

Der i Bibelen (hebraisk oversettelse) identifisert seks forbannelser strong>omtrong> har navn. Den første

forbannelse er ordet strong>omtrong> er identifisert med AOR. Dette er navnet på en type forbannelse strong>omtrong>

opererer i den åndelige verden i luften. AOR er en mektig kraft strong>omtrong> får noen trong>tiltrong> å bli fratatt evne trong>tiltrong>

å se sannheten. AOR er navnet på en forbannelse for blind en person, organisasjon, nasjon, slik at

når du leser Skriften, ikke trong>tiltrong>later deg å forstå det riktig i en hebraisk perspektiv, produserer åndelig

blindhet. OG Israels Gud, far trong>tiltrong> Abraham, Isak og Jakob er lov trong>tiltrong> å operere når du forbanner AOR

taler ille trong>omtrong> hans jødiske folk.

©2012 Mahanaimguatemala

More magazines by this user
Similar magazines