Hva alle kristne bør vite om opprinnelsen til deres tro Bibelstudier ...

mahanaim.guatemala.com

Hva alle kristne bør vite om opprinnelsen til deres tro Bibelstudier ...

HVEM ER OPP TIL ISRAEL, berører eple

EYE OF THE EVIG

(Sakarja 2:08)

Historien presenterer et skremmende scenario strong>omtrong> det jødiske folk, People of the Book, har lidd

forfølgelse, slaveri og smerte. Siden oldtiden ser vi undertrykkelse i Egypt, men i alt det var og er

en evig plan for dem.

Herren suverenitet ledet Israels barn trong>tiltrong> Egypt på grunn av hungersnøden strong>omtrong> var i landet. Det var

nok mat trong>tiltrong>beredt av en av sine sønner Josef, for å bevare dem i tørken på jorden. Herren la dem i

Goshen, en god grunn trong>tiltrong> å gjøre en stor nasjon og bringe deretter trong>tiltrong> land lovet trong>derestrong> fedre,

Covenant gitt trong>tiltrong> Abraham, Isak og Jakob. Men han døde Farao strong>omtrong> kjente Josef og rose hverandre

Farao så at folket var sterke og store. Farao er det første tegnet trong>tiltrong> å bli fryktelig umbrage mot

Israels barn. Og Farao bruke list, forordnet de skatter for å tjene dem hardt. Egypterne bitre livet

med hardt arbeid for å bygge mud-brick byer Pithtrong>omtrong> og Ramses, også gjort dem tjene med felt

arbeid under forferdelige undertrykkelse.

Farao beordret jordmødre strong>omtrong> hensynsløst drepes nyfødte barn av Israels barn. De tappert MEN

Farao ikke adlyde den evige. Da bød Farao alt folket kastet i elva trong>tiltrong> trong>alletrong> nyfødte guttebarn. Vi kan

ikke forestrong>tiltrong>le oss slike grustrong>omtrong>heter strong>omtrong> Farao handlet mot Israels barn.

Herren vet at imperier aldri vil støtte eller støtte, men følger sin egen agenda og handle med stor

grustrong>omtrong>het. La oss se hva Herren sier gjenntrong>omtrong> Esekiel (29:3, 6-7). "Se, jeg ktrong>omtrong>mer mot deg, farao,

kongen i Egypt, den store monster strong>omtrong> ligger midt i elva ... De vil trong>vitetrong> alt folket i Egypt at jeg er

Herren, fordi de er bare stokk pol trong>tiltrong> Israels hus. Når de lente seg på deg, brøt du og de gjorde trong>alletrong>

sine lender skjelve. "

Å bryte Israels barn i Egypt var enorm, men folket ropte trong>tiltrong> Herren, og midt i harshness av

undertrykkelse, den evige opptrer på vegne av sine barn fordi "han strong>omtrong> rører ved Israel rører

øyensten Hans" . Retten Herrens hånd hevet dem opp en mektig befrier: Moshe (Moses). Og

gjenntrong>omtrong> store prøvelser, undere og ... trong>tiltrong> slutt offer påskelammet (påske), forløst sitt elskede folk.

Ordene brukes på Pesach, er en kilde trong>tiltrong> oppmuntring for folk i Israel og sier (Shemot / Mos 6:6-8):

Derfor si trong>tiltrong> Israels barn: "Jeg er Herren, og vil bringe deg ut fra under byrdene av egypterne og

befri deg fra trelldtrong>omtrong>, og jeg vil forløse eder med utrakt arm og med store straffedtrong>omtrong>mer."

"Og jeg vil ta for mitt folk og jeg vil være trong>derestrong> Gud. Dere skal trong>vitetrong> at jeg den evige er din Gud,

strong>omtrong> bringer deg ut fra under byrdene av egypterne"

"Og bringe deg inn i det landet jeg sverget å gi Abraham, Isak og Jakob, og vil gi deg trong>tiltrong> odel og eie.

Jeg er Herren. "

Og Herren førte Israels barn på ørnevinger trong>tiltrong> det lovede land. Men ikke bare da, men han lover er

for alltid. Profeten Jeremia (31:35-36) sier:

©2012 Mahanaimguatemala

More magazines by this user
Similar magazines