Detalj Design versjon 1

sandved.net

Detalj Design versjon 1

Metode Beskrivelse Setter verdier Leser verdier

arkivere()

Denne prosedyren Lagrer variabelene Leser de globale

skal arkivere pData og balPkt på variablene pData og

pData og balPkt ut

fra en kjøring

lagringsmedium balPkt

3.1.4 GUI

Moduler i pakken GUI:

o Fremvisning

o Brukervalg

3.1.4.1 Modulen Fremvisning har disse metodene:

o lageSPendelGraf()

o lageSVognGraf()

o lageHPendelGraf()

o lageHVognGraf()

o visePendelGraf()

o viseVognGraf()

o viseData()

o viseMeldinger()

Krav ID: S-20, S-27, S-48, S-56, G-2, G-3, G-5, G-6, G-8, G-9, G-11-G-13, S-63

Metode Beskrivelse Setter verdier Leser variabler

lageSPendelGraf() Denne funksjonen Returnerer et Leser de globale

lager en sanntidsgraf grafobjekt

variablene pPos

for pendelen under en

kjøring

og tPktPendel

lageSVognGraf() Denne funksjonen Returnerer et Leser de globale

lager en sanntidsgraf grafobjekt

variablene vPos,

for vognen under en

tPktVogn og

kjøring

balPkt

lageHPendelGraf() Denne funksjonen Returnerer et Leser arkiverte

lager historiske grafer grafobjekt

verdier for

for pendelen ut fra en

variablene pPos

eller flere arkiverte

kjøringer

og tPktPendel

lageHVognGraf() Denne funksjonen Returnerer et Leser arkiverte

lager historiske grafer grafobjekt

verdier for

for vognen ut fra en

variablene vPos,

eller flere arkiverte

tPktVogn og

kjøringer

balPkt

Prosjekt i Systemering 2, Kontrollsystem for invertert pendel

Detaljdesign

Side 18 av 30

Similar magazines