Detalj Design versjon 1

sandved.net

Detalj Design versjon 1

Innholdsfortegnelse:

1 Ordliste 3

1.1 Definisjoner 3

1.2 Globale variabler 3

1.3 Hva de Globale variablene skal brukes til? 5

2 Innledning 12

2.1 Systemets brukere 12

2.2 Beskrivelse av systemet 12

2.3 Forandringer fra tidligere versjoner 12

2.4 Beskrivelse av dokumentet 12

3 Detalj design 13

3.1 Pakker og moduler 13

3.1.1 I/O-handler 14

3.1.1.1 Modulen Omforming har disse metodene: 14

3.1.1.2 Modulen Manipulering har disse metodene: 15

3.1.2 Prosessering 15

3.1.2.1 Modulen Styringsalgoritmen har disse

metodene:

15

3.1.2.1 Modulen Validering har disse metodene: 17

3.1.3 Arkivering 17

3.1.3.1 Modulen Arkivering har disse metodene: 17

3.1.4 GUI 18

3.1.4.1 Modulen Fremvisning har disse metodene: 18

3.1.4.2 Modulen Brukervalg har disse metodene: 19

3.2 Dataflyt-modell 21

3.3 Meldningssekvenser 22

3.3.1 Vanlig gang 22

3.3.2 Manipulering av output 23

3.4 Sporingstabell 24

3.4.1 Forward-form 24

3.4.1.1 Systemkrav 24

3.4.1.2 Grensesnittkrav 25

3.4.2 Backward-to 26

3.4.4.2 Designdokument 26

4 Skisse over GUI 27

4.1 ÅpningsGUI 27

4.2 GUI for kjøreverdier 28

4.3 GUI for sanntidsgraf 29

4.4 GUI for arkiverte data 30

Prosjekt i Systemering 2, Kontrollsystem for invertert pendel

Detaljdesign

Side 2 av 30

Similar magazines