Udstillingskontrakt - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Udstillingskontrakt - Hospitalsenhed Midt

Mellem kunstforeningen GAIA og kunstneren:

GAIA

UDSTILLINGSAFTALE

Navn: ________________________________________

Adresse: ________________________________________

Telefon: ___________________ E-mail: ______________________________

er der truffet aftale om udstilling i forhallen på Regionshospitalet Viborg, i perioden

Fra den: ______________ Modtaget antal kunstværker: ___ __________________

GAIA underskrift

Til den: ______________ Modtaget antal kunstværker: ___ __________________

Kunstnerens underskrift

Der er adgang til udstillingen hele døgnet.

Udstillingen gennemføres i øvrigt i overensstemmelse med udstillingsvedtægt side 2.

Værkerne leveres, ophænges, nedtages, flyttes og afhentes af kunstneren.

Ophængning og nedtagning udføres i samråd med kunstforeningen.

I forbindelse med udstillingen er der aftalt køb for minimum:

kr. __________________ (katalogpris - 10 % rabat)

Viborg, den _______________ 201 __

___________________________________ _____________________________________

for GAIA Kunstneren

UDSTILLINGSANSVARLIG:

KUNSTFORENINGEN

Regionshospitalet Viborg, Skive


Udstillingsvedtægt

1. Vedtægtens formål er at klargøre aftaler mellem kunstforeningen GAIA og kunstneren om

udstilling af kunstnerens værker.

2. Ved indgåelse af aftale om udstilling skal kunstneren oplyse udstillingens omfang, og senest ved

udstillingens åbning skal kunstneren fremlægge en nøjagtig fortegnelse over de udstillede

kunstværker.

3. Det påhviler kunstneren, at sørge for kunstværkerne fra de forlader kunstnerens varetægt (hjem,

værksted, atelier eller lign.) under transport og indtil ophængning i udstillingsperiodens start.

Samt fra udstillingsperiodens sluttidspunkt, ved nedtagning og under transport indtil

kunstværkerne igen er i kunstnerens varetægt.

4. Kunstneren afholder alle udgifter ved udstillingen, herunder udgifter til forsendelser, ophængning,

katalog, indbydelser, nedtagning, transport m.v.

5. Udstillingsområdet stilles gratis til rådighed for kunstneren og må anvendes ifølge nærmere

aftaler med kunstforeningen. Kunstforeningen vejledning og påtale skal altid følges.

6. Udstillingen forsikres af Regionshospitalet Viborg i Kommunernes gensidige

Forsikringsselskab. Ved tyveri eller hærværk på de udstillede kunstværker, skal kunstneren

acceptere forsikringsselskabets ret til at fratrække 20 % af salgsprisen ved udbetaling af

erstatning, i henhold til forsikringsaftaleloven.

Kopi af policen kan rekvireres ved henvendelse til kunstforeningen.

7. Kunstforeningens ansvar for udstillingen er udstillingsperioden jfr. udstillingsaftalen. Der kvitteres

af kunstforeningen for modtagelsen af kunstværkerne, når ophængningen er tilendebragt.

Der kvitteres af kunstneren for modtagelsen af kunstværkerne inden kunstværkerne nedtages.

8. Hvis det aftales, at kunstneren stiller sig til rådighed ved pasning af udstillingen eller anden

medvirken, er det uden udgift for kunstforeningen, hvis intet andet fremgår af udstillingsaftalen.

9. Hvis ikke anden aftale foreligger, kan kunstforeningen GAIA og dens medlemmer køber

kunstnerens kunstværker for den angivne katalogpris - 10 % rabat.

10. Ved gruppeudstillinger afregnes der individuelt med hver af de udstillende kunstnere efter

foranstående regler. Hvis intet andet fremgår af udstillingsaftalen, er det anførte minimumskøb

gældende for hele udstillingen og ikke for den enkelte kunstner.

11. Der vælges blandt bestyrelsen en udstillingsansvarlig for hver udstilling. Alle aftaler mellem

kunstneren og GAIA finder primært sted med den udstillingsansvarlige. Salg fra udstillingen

forestås af den udstillingsansvarlige. Kunstneren kan ikke selv sælge eller udlevere de udstillede

genstande.

12. GAIA har forkøbsret til de udstillede værker. Evt. ikke bindende reservering kan foretages af

medlemmer eller andre indtil GAIA har indkøbt.

01. juli 2011

More magazines by this user
Similar magazines