Norsk kulturråd - Hedmark fylkeskommune

hedmark.org

Norsk kulturråd - Hedmark fylkeskommune

Nye oppgaver fra 2011

Arkiv og museumsdelen fra ABM-utvikling slått

sammen med Kulturrådet.

Tar med seg en rekke forvaltningsoppgaver

│Statistikk

│Rapportering

│Rådgiving og utvikling

Søkbare midler til arkiv, museum og det digitale

området

Similar magazines