Grunnkretser og tettsteder - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Grunnkretser og tettsteder - Statistisk sentralbyrå

2

INNHOLD

Generelt om grunnkretsinndelingen, avgrensingen av tettsteder og

registrering av kirkesogn/kapelldistrikt .. 3

Spesielle merknader til gjennomføringen i Modalen kommune . • • • • . • • • • • 8

Omfanget av grunnkretsene, fordelt på tett og spredt bebyggelse .... • •

Kart over inndelingen i grunnkretser

Sammenliknbarheten mellom grunnkretsene 1980 og folketellingskretsene

1970

Sammenliknbarheten mellom delområdene 1980 og folketellingskretsene

1970 og 1960

Oversikt over kirkesogn/kapelldistrikt (menighet)

Vedlegg

1. Kartskisse over kretsinndelingen i 1970

Side

9

10

1 1

11

11

12

More magazines by this user
Similar magazines