Nr 1. januar 2007 - Den norske kirke i Drammen

drammen.kirken.no

Nr 1. januar 2007 - Den norske kirke i Drammen

Salmen:

Misjon skaper forventninger!

Hører du den hemmelige sangen, røster som forenes til et kor?

Ser du hvordan jordens folk og stammer samles til et folk som ber og tror.

Se våre føtter er lette som fjellet! Vi kommer med budskap om fred.

Midt mellom folkene løfter vi navnet til ham som har bøyet seg ned.

Ser du ham som sitter på sin trone, han som var og er og alltid blir?

Han har makten og hans rike vokser gjennom dem han tilgir og befrir!

Jesus, vi løfter ditt navn i en lovsang, du overvant mørke og død!

Gjør oss til tegn på ditt Rike som kommer med lindring og rettferd og brød.

Aner du at fikentreet grønnes, at den store frelsestid er nær?

Snart skal du med glede kunne høste det som ble sådd ut med tårer her!

Hør hvordan sangene toner mot himlen fra alle som før var fortapt,

de som ble ropt ut fra mørket til lyset, det folk som vår Herre har skapt!

Kjenner du den hemmelige festen som forener alle dem som tror?

Vil du gi din røst til denne sangen som skal lyde på en nyskapt jord?

Ja, du er sannheten, veien og livet, vi følger ditt kall og ditt bud,

du skal ha makten og prisen og æren til alt er blitt underlagt Gud.

Bønn for uken som kommer.

Herre, hjelp meg å legge fortiden bak meg, og legge uken som kommer i dine hender.

Hjelp meg slik, i denne uken, å være til stede hvert øyeblikk, sammen med deg og de

mennesker som du sender i min vei.

Husk bispevisitasen

i Strømsgodset

15., 16. og 18. mars

Eyvind Skeie 1992.

Salmer 1997, nr. 110.

Areopagos

Deadline

for menighetsblad

nr. 2 i 2007 er:

onsdag 21.februar

www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Strømsgodset

Menighetsblad

Årgang 65 Nummer 1 2007

“Tirsdagstreffet er god

medisin” sier Hulda Nilsen.

Les mer på side 8 Kirke og misjon henger sammen

“Duen er symbolet på den

hellige ånd”.

Les mer på side 5

Om kirkebygget er enkelt og “orgelet” et par trommer, så er barnesangen like sprudlende

som i Strømsgodset.. Les mer om misjonsoppdraget på side 6.


Strømsgodset menighetsblad www.drammen.kirken.no/stromsgodset

ANDAKT

2

En fortelling

"Da Gud ble menneske" – det kunne

vært tittelen på en fantasifull historie.

Et eventyr. Eller en drøm. Og det er

tittelen på en historie. Men den er

sann.

"Da Gud ble menneske" forteller om

frelseshistorien. Frelseshistorien

begynner lenge før Jesus ble født.

Den begynner med Guds kjærlighet

til menneskene og hans ønske om å

få del i menneskenes liv. Han så at

de trengte en frelser. Han så at de

trengte Gud.

Gud la en plan: Han ville selv bli et

menneske under menneskers vilkår.

Da tiden var inne ble han født av ei

ung, ugift kvinne i enkle kår. Vi hørte

om det i juleevangeliet.

Men nå er jula over, julestemningen

er borte. Historien om Jesus er fortalt

ferdig for denne gangen. Nå må

vi vel vente på neste jul…?

Nei, frelseshistorien slutter ikke i

stallen. Jesus vokste opp sammen

med vanlige mennesker. Kanskje

hadde han meslinger som barn?

Ble forkjølet og fikk feber og vondt i

ryggen. Kanskje ble han glad når

noen smilte oppmuntrende til ham

på en tung dag, og hjalp ham med

en vanskelig oppgave. Kanskje ble

han ertet fordi han ikke var akkurat

som alle andre.

Jesus visste at han skulle dø tidlig.

Alle som er syke vet noe om angst

for døden. Jesus var ikke syk, men

han kjente dødsangsten. Han slapp

ikke lettvindt unna. Han skulle få

kjenne til bunns hvordan det var å

være menneske. Da han var 33 år

gammel tok han all menneskelig

fornedrelse på seg. Han døde en

ussel død, som forbryter på et kors.

En død uten ære.

Så er det vel slutt?

Nei, Guds frelseshistorie er ikke

slutt. Jesus seiret over døden.

Han ga oss misjonsoppdraget:

Gjør fortellingen kjent for alle

mennesker! Døp dem. Lær dem.

Vis dem Guds kjærlighet, den

kjærligheten som varer evig.

Ved troen på Jesus får du og jeg

del i Guds kjærlighet. Vi får en grunn

å bygge livet vårt på, og et oppdrag:

Bring det videre!

Sissel Roum

Strømsgodset menighet

Grønland 101 - 3045 Drammen

www.drammen.kirken.no/stromsgodset

turl.no/200

Menighetskontoret - man.- fre.

Tlf: 32 25 44 70 10.00-12.00

Fax: 32 25 44 71

Telefonen kan automatisk bli overført til

Drammen Kirkelige Fellesråd og de vil

svare med “Kirken i Drammen”.

Her kan også tas i mot avtale om dåp,

brylluper etc.

Boligtelefoner:

Sokneprest: Dag Arne Roum

Tlf.: 32 82 71 00

E-post: roum@drammen.kirken.no

Kapellan: Vigdis Moen Storhaug

Tlf.: 32 89 49 05

E-post: storhaug@drammen.kirken.no

Diakon: Anne-Linda Bratsberg Thorsen

Tlf.: 32 25 44 70

E-post: thorsen@drammen.kirken.no

Kirketjener: Olav Leikanger

Tlf: 32 84 16 24

Kantor: John Leggett

Tlf.: 32 89 60 71

E-post: legget@drammen.kirken.no

Kirken

Tlf: 32 83 39 77

Felleskontor for kirkegårdene

07.00-15.00, Tlf.: 32 21 12 20

Kirkegårdsbetjent: Ingrid Hvalbye

Tlf.: 48 95 96 03

Menighetsrådet

Leder: Flemming Sohn Andersen

Tlf: 32 83 24 40

E-post: flemming@sohn.no

Strømsgodset menighets Aktivitetssenter:

Tlf: 32 83 79 69

Vaktmester/vertskap:

Harieth og Tormod Larsen

Diakonat

Leder: Gerd Marie Hilton

Mini/barnegospel

Stine Christiansen, Tlf: 32 83 13 83

Tirsdagstreff

Harieth Larsen, Tlf: 32 83 79 69

Menighetsblad redaksjon

Jan E. Stjernen, Tlf: 32 89 03 43

E-post: ja-stj@online.no

Kontonummer hvis du ønsker å gi:

Givertjenesten Konto 2310.09.60109

Kirkeforeningen Konto 2310.20.20162

Menighetsbladet Konto 2310.09.65836

Diakonatet Konto 2310.09.65771

Trykk: Centraltrykkeriet - Drammen

Prof. Smiths allé 48 - 3048 Drammen

Åpningstider, Bakeriutsalget:

Hverdager 7.30 - 17.00

Lørdager 08.00 - 15.00

elektrisk installasjon a.s

LYS - VARME SIDEN 1875

Tollbugt. 4-6 • 3044 Drammen

Telefon: 32 83 30 80

Rørleggermester Lars Gulbrandsen

Tårnveien 38 - 3047 Drammen

Tlf.: 9241 5036 - Fax: 3283 1301

Godkjent for ansvarsrett

* Sanitær * Nybygg

* Service * Varmeanlegg

* Gulvvarme og

varmepumper

SORG OG OMSORG

DRAMMEN OG OMEGN

(felles tiltak for ulike organisasjoner)

organiserer sorggrupper.

Du kan få støtte og hjelp når du har

mistet noen som sto deg nær.

Frivillighetssentralen:

Telefon: 32 26 70 50

KJØTT

ENGROS

Telefon: 32 80 76 80

Telefax: 32 80 76 90

Postboks 2308, 3003 Drammen - N. Eikervei 49, 3045 Drammen

Nedre Storgate 29, Postboks 2013, 3003 Drammen

Telefon: 32 26 41 00 - Telefaks: 32 26 41 01

www.gulliksen-holmen.no

mail@gulliksen-holmen.no

www.lagerbutikk.no

“Ekstrem turglede”

www.bergans.no

Telefon 32 23 69 90 - Mobil 930 64 511

Mail: ls@fevang.no

Liertoppen: 32 85 42 22

Gulskogen 32 83 78 10

Krokstadelva: 32 87 59 88

Duett Damefrisør

«Vi har hyggelige

pensjonistpriser på

permanent»

Ring 32 83 57 90

Konnerudgaten 10

Blomstermakeriet

INTERFLORA

Buketter • Dekorasjoner

Kranser • Brudebuketter

Utbringelse 2 ganger daglig i Drammen

Strømsø Torg 7 • 3044 Drammen • 32 83 93 77

11


10

Søndag 11. februar

kl 11.00.

Festgudstjeneste med vigsling av

diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsen.

Biskop Laila Riksaasen Dahl, Prost

Astrid B. Bayegan, menighetens

prester. Kantor Leggett.

Ofring til menighetens diakolnale

arbeid. Kirkekaffe i menighetssenteret.

Fastelavenssøndag 18. februar

kl 18.00.

Lovsangsgudstjeneste med deltagelse

av ungdom. Nattverd. Kapellan

Storhaug, diakon Bratsberg Thorsen,

kantor Leggett. Offer til menighetens

arbeid NB! merk tiden: kl 18.00

Askonsdag 21. februar og to

onsdager til (7. og 21. mars) vil det bli

en meditativ kveldsbønn i kirken med

orgel, sang og opplesning. En kveld til

stillhet ettertanke og ro. Begynner kl.

19.00 og varer ca én time.

Gudstjenester

1.søndag i faste.

Søndag 25.februar kl 11.00.

Gudstjeneste med dåp. Sokneprest

Dag Arne Roum. Organist Ole Andreas

Fevang. Ofring til menighetens arbeid.

2.søndag i faste.

Søndag 4. mars kl 11.00

Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Sokneprest Dag Arne Roum. Kantor

John Leggett. Ofring til menighetens

arbeid.

3.søndag i faste.

Søndag 11. mars kl 11.00

Gudstjeneste med dåp. Kapellan

Vigdis Moen Storhaug. Ofring til

barne- og ungdomsarbeid.

Velkommen til gudstjenestene!

Tur til Tverken

De fleste søndagene i året,

er det gudstjeneste i sportskapellet på Tverken.

Ansvaret går på omgang mellom forskjellige menigheter og organisasjoner.

Søndag 25. mars skal jeg, Vigdis, være prest der.

Denne søndagen er det lovsangsgudstjeneste i Strømsgodset kirke kl 18.

Det blir ingen gudstjeneste her på formiddagen.

Derfor tenkte jeg kanskje flere hadde lyst på en tur til Tverken?!

Vi går fra Landfalltjern kl 11. Med eller uten ski.

Trenger du skyss fra Strømsgodset,

kan du ringe menighetskontoret, tlf 32 25 44 70.

Ut på tur….!

Vigdis Moen Storhaug

Døpte

03.12.06 BETHINA JANIE MAAGØ

25.12.06 SUNNI MARGRETHE GAJDA NORDENGEN

07.01.07 EMMA AMINA SIMENSEN NILSEN

14.01.07 VEBJØRN MATHISEN

SIGURD FINNERUD

EMILIE KARLSEN BRUERBERG

28.01.07 MAIKEN BJERKESET

JUSTIN MUTULU MIDTSUNDSTAD

KRISTOFFER ROÅS SOLEM

EIRIK MORGAN BRASTAD

Døde

01.12.06 ROLF DIESEN

08.12.06 ARNE JOHANNESEN

21.12.06 LIV HANSEN

02.01.07 RAGNA OLAUSSEN

04.01.07 RAGNHILD GULBRANDSEN

05.01.07 ARNE GAUTNEB

09.01.07 REIDAR STRØMDAHL

19.01.07 GERD FREDRIKSEN

Snarvei til Strømsgodset.

Sognepresten har funnet en snarvei

for oss som er litt makelig anlagt –

det skulle vel gjelde de fleste. Han

har funnet en måte å forkorte den

lange adressen til vår hjemmeside.

Prøv og skriv : turl.no/200 og

Strømsgodset dukker opp.

Langt lettere enn www.drammen.

kirken.no/stromsgodset

Har du dårlig tid benytt snarveien:

turl.no/200

Orgelkonserter

Det blir orgelkonserter i

Strømsgodset kirke søndag 4.mars

og 6.mai kl.19.00. Fri entré.

Nærmere detaljer finner du på nettsiden

vår www.drammen.kirken.no/

stromsgodset

John Leggett

Strømsgodset menighetsblad www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Drammens-

biblioteket

kommer til

Strømsgodset

menighet

Gulskogen bydel blir aldri den samme igjen. En stor del

av bydelen er i rivende utvikling og det vil få store ringvirkninger

også for Strømsgodset menighet.

Papirbredden Kunnskapspark har vokst opp på rekordtid

og blir nå fylt med spennende aktiviteter og tilbud.

Norli bokhandel, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i

Telemark, BI, Papir-bredden Innovasjon har allerede

flyttet inn i bygget.

26. februar åpner det nye Drammensbiblioteket.

Ikke bare er dette et flott, moderne bibliotek i 3 etasjer

med fargerikt, nytt inventar og automater. Det er det

første i Norge i sitt slag der tre bibliotek blir ett.

I Drammensbiblioteket får vi som er lånere tilgang til alle

typer litteratur uavhengig av om den eies av høgskolebiblioteket,

fylkesbiblioteket eller folkebiblioteket.

Dette er enestående i Norge og så framtidsrettet at det

er nevnt spesielt i utredningen ”Bibliotekreform 2014”

som nå er sendt ut på høring av Kirke- og Kulturdepartementet.

Flytteprosessen er i gang. Og åpningen av Papirbredden

Kunnskapspark markeres offisielt med en uke full av

spennende aktiviteter fra 2. mars.

Drammensbiblioteket ønsker

velkommen til alle drammenseres

nye møtested!

Lena Hillestad

Foto: Birgitte Simensen Berg

Hva kan biblioteket tilby oss som bor i Strømsgodset

menighet?

• Gratis lån av musikk, filmer, lydbøker, faglitteratur og fritidslesing

• Leseplasser med dagens aviser og aktuelle tidsskrifter

• Kinotek der vi kan se gamle norske filmer

• Mange PCer til gratis bruk for publikum

• Tilbud om internettopplæring

• Arbeidsplasser til de som har med bærbar pc

• Lesetips til lesesirkler

• Offentlig informasjon

• God hjelp til å finne akkurat det vi er ute etter.

• Gratis advokattjeneste i bibliotekets lokaler 1 gang i uka

• Kulturopplevelser og arrangementer. Her er kanskje mulighet for

samarbeid Strømsgodset Kirkeakademi – Filosofisk kafe i

biblioteket?

• Kafe vegg i vegg med biblioteket

• Klasseundervisning for barneskoler

• Bokkasser til barnehager

• Barneforestillinger

• ”Boken kommer” leverer bøker hjemme hos eldre og syke

som ikke selv kan komme til biblioteket

• Utstillinger i biblioteket ved spesielle begivenheter. Det kan være

muligheter for samarbeid med menigheten f. eks. ved bispevistias,

Per Sivle markering eller lignende.

Og mye mer.

3


Strømsgodset menighetsblad www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Snart 60 år med blodig borgerkrig har

fratatt hundretusener av burmesere

deres mest grunnleggende rettigheter,

og helsetjenester finnes så godt

som ikke - enten man skal føde

barn, får malaria eller trenger

livreddende førstehjelp etter

å ha tråkket på landminer.

Fra sin base rett over

grensen til Thailand

opererer imidlertid

Back Pack Health

Worker Team - en

gruppe unge mennesker

som hver eneste uke, året

rundt, oppsøker landsbyer langt

inne i Burma. De har ryggsekkene sine

fylt opp av vaksiner, medisiner og medisinsk

utstyr.

- Det er mangel på omtrent alt i Burma,

og landsbybeboerne får ikke noen hjelp.

Overalt møter vi folk som er feilernærte,

Meditasjon i fastetiden.

Påsken kommer snart! Første påskedag er

8.april. Før det kommer fastetiden, som

begynner med askeonsdag 21.februar.

Fastetiden er, tradisjonelt, tiden når vi oppgir

noe (noen sier skjokolade!) eller gir

donasjoner til veldedige formål. Faste er

også perioden når vi lytter til historiene

om Jesus, historier som førte til hans

korsfestelse og oppstandelse. Stemningen

kan bli nokså negativ og tung. Men vi kan

4

folk med akutt diarè, folk med malaria,

folk med avrevne kroppsdeler etter

møter med landminer. Dette er en farlig

jobb, det er ingen tvil om det. Men noen

må gjøre den, sier Tha Thi Paw.

For å nå landsbyer og pasienter,

må de ofte gå i dagevis

gjennom den tette jungelen.

Overalt risikerer de å

tråkke på landminer, eller

støte på tungt bevæpnede

regjeringssoldater.

For ikke lenge siden mistet

en av de andre i teamet

begge bena etter å ha tråkket på

en mine.

- Mange har mistet livet i felten. De har

gjort sitt. Nå er det opp til oss å fortsette

jobben, sier Tha Thi og Saw, og innrømmer

at de selv også er redde for miner

og soldater.

- Men vi må fortsette, og håpe at vi er

heldige, sier de to.

også oppfatte faste positivt, som en forberedelse

til påskedag, og påske er et symbol

for nytt liv. Å fornye livet vårt er ikke

det samme som et nyttårsforsett. Det er

nærmere en fordypning i et liv.

En god måte å sette en sånn fordypning i

gang er å meditere. Strømsgodset kirke er

en vakker liten kirke, og kirkerommet med

den fine altertavlen, er et koselig, rolig

sted å meditere en stund. I fastetiden, fra

askeonsdag fram til 2. påskedag holder vi

4 meditasjonstimer, hver en time lang.

Årets viktigste

spasertur

Med ryggsekkene fulle av medisiner og førstehjelpsutstyr risikerer

Tha Thi Paw og Saw Romel livet for å hjelpe sine landsmenn

i Burma.

- Det er en farlig jobb, men noen må gjøre den, sier de to.

Årets fasteaksjon tar for seg de oversette krisene. Er du med?

Selv om situasjonen i Burma i dag er

verre enn på mange år, tviholder de to

helsearbeiderne på troen om en bedre

framtid.

- Det ser mørkt ut, men vi må tro på forandring.

Burmas ungdom må kjempe for

demokratiet, og verden må gjøre alt for

å stanse den burmesiske regjeringens

brudd på menneskerettighetene.

Den dagen det skjer er det håp,

avslutter de to.

Mange mennesker lever i kriser som

verden overser.

Kirkens Nødhjelp støtter heltene

med ryggsekk fordi Tha Thi og Saw

fortjener å bli sett. Fasteaksjonen er

årets viktigste spasertur - er du med?

Aksjonsdag 27. mars 2007

Det blir stillhet, orgelmusikk, solo sang,

lesninger, bønn og lystenning. Det er ikke

noe krav om at man må delta aktivt, eller

blir der hele timen. Bli med oss i meditasjon

i fastetiden.

Datoene er: askeonsdag 21. februar,

onsdag 7.mars, onsdag 21.mars og

2. påskedag 9.april. Tidspunkt: kl.19.00 -

kl. 20.00. Sted: Strømsgodset kirke.

Kantor John Leggett er ansvarlig.

Strømsgodset menighetsblad www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Adventsgudstjenesten

Adventsgudstjenesten ble avholdt på

Gulskogen Kjøpesenter 10. desember

andre søndag i advent. 150 mennesker

hadde møtt fram da sognepresten vår

Dag Arne Roum ønsket alle velkommen,

og det ble tent to adventlys.

Strømsgodset Barnegospel har vokst, og

gjorde sitt til at dette ble en stemningsfull

høytid, før Kjøpesenteret åpnet for

julehandel.

I sin preken anmodet Roum alle om å

tenke på barna, og ikke la feiringe med

julebord og lingnende festligheter gå ut

over barna, som er de mest sårbare av

oss. Han anbefalte også å ta vel imot

bøssebærerne for "Aksjon Håp."

Diktet

Hvis jeg kunne,

gav jeg hvert barn

et verdenskart,

og, var det mulig,

en lysende globus...

Og jeg ville håpe

at barnets blikk åpnet seg

og at dets kjærlighet

og omsorg ble vekket

for alle folk,

alle raser,

alle språk,

alle religioner...

Nils E. Nilsen

Dom Helder Camara: Tusen grunner til å leve.

Verbum Forlag 1985

Kalendertanker

Et nytt år

Kalenderen på kjøkkenet må ned

Nå kjenner jeg de tolv bildene

Kjenner dagene som en gang het framtid

Kjenner det jeg hadde gruet for, og kjenner gledene

Det gamle hullet i veggen

Den gamle tegnestiften, men en ny kalender full av bilder

Nye måneder og dager

Nye utfordringer, sorger og gleder

Tenk om Gud hadde laget en kalender til meg!

Lurer på hvordan den ville vært

Med fine bilder av skaperverket, eller bilder av nød og elendighet

For å minne meg på hva vi gjør mot hverandre her på kloden?

Kanskje det ikke ville være noen bilder?

Det er jo jeg selv som skal leve dagene, og skape motivene langs veien jeg går

Den hendelsen

Det øyeblikket

Bildene ville komme når minnene passerte revy

Kanskje bokstaver og tall ville være av gull?

For å minne meg på at hver dag er en skinnende mulighet,

at hver dag er gull verdt for den som vil leve

Eller kanskje han ville valgt sorte tall

For å minne meg på hvordan vi mennesker trosser Guds gode tanker?

Det eneste jeg er nesten sikker på, er at Gud ikke ville

lage maken til kjøkkenkalenderen min

Måned for måned

Heller ikke en 7. sans

Uke for uke

Gud ville nok gitt meg en kalender der jeg bare kan se én dag av gangen

Dagen i dag!

Gårsdagen er borte

Morgendagen skjult bak dagen i dag

Jeg ser den først når dagen kommer

Jeg trenger ikke se den før

Da vil jeg bare bekymre meg

Det vet Gud

Så jeg skulle ønske han ville lage en kalender til meg

Prestens

hjørne

Vigdis Moen Storhaug

Vigdis Moen Storhaug

9


Strømsgodset menighetsblad www.drammen.kirken.no/stromsgodset Strømsgodset menighetsblad www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Tirsdagstreff på løpende bånd

Tirsdag 23. januar var Seniormusikken

fra Filadelfia hos oss og underholdt med

friske Filadelfiasanger. De var 15 ialt, inkl.

piano, fløyte og 3 gitarer. Opplesning hørte

også med i deres underholdningsinslag.

De fikk blomster som takk for at de

besøkte oss med sang og opplesning. Det

var mange gevinster i dagens utlodning,

så trekningen ble ekstra spennende

Tirsdag 5. desember holdt Anne-Linda

andakten. Hun leste fra en beretning om

Marias tanker da hun visste at hun var

med barn, uten at hun hadde vært sammen

med en mann. Hun så for seg at hun

kunne bli dømt for synd, for hun var jo

ugift, og straffen kunne da bli å bli dømt til

døden med stening. Men Josef, hennes

forlovede, lovte å bli

hos henne og ta på

seg farskapet. Barnet

ble født i en stall, og

de kalte ham Jesus.

Fred, det er noe du føler inne i deg. Det er

noe du har i hjertet ditt, som gjør deg glad.

Det var den følelsen jeg satt med på

Tirsdagstreffet for en tid siden, da jeg

hadde satt meg ned, etter å ha hjulpet litt

til på kjøkkenet. Jeg lurte på om andre

følte noe lignende, for vi får jo stadig høre

hvor godt det er å komme på Tirsdagstreffet.

Jeg har lenge hatt lyst til å fortelle

hva Tirsdagstreffet har betydd for meg.

For over 4 år siden mistet jeg dessverre

min mann og selvfølgelig ble det en tung

tid for meg. Likevel bestemte jeg meg for

at jeg ville fylle den tomheten jeg følte

med noe, men hva, det visste jeg ikke.

Jeg slapp å spekulere på det. For gjennom

daværende diakon Tjøstolf Vittersø i

Strømsgodset menighet, fikk jeg innbydelse

til å komme på Tirsdagstreffet.

Dette ble jeg veldig glad for og jeg besemte

meg for snarest å finne ut hva dette var.

8

Etter lunsjen hadde vi fått besøk av

Gudrun Mathiesen som leste dikt og koselige

historier. Hun sluttet med Arne

Svendsen's kjente vise "Verdens største

idiot". En opplesning som var koselig å

høre på.

Årets siste Tirsdagstreff i 2006 var 12.

desember. Gerd Vangsnes ledet treffet og

kunne ønske Tjøstolf Vittersø velkommen.

Han holdt andakten idag og brukte beretningen

om Juleevangeliet for sin andakte.

Lusjen var Julegrøt,

etterfulgt av bløtkake

og kaffe. Hulda Nilsen

leste dikt, historier og

noe koselig fra barnemunn.

Finn Midtsem

leste en historie av

Anne Cath Vestly om hvor vanskelig det

var å forklare en liten gutt om hvor babyer

kommer fra. Så tok Aslaug Veierud fram

gitaren og sang noen sanger, og fortalte

Varme tanker fra Hulda Nilsen

For å finne et nytt fotfeate, når det har

skjedd så store forandringer i live, er ikke

alltid så lett. Så det var med stor spenning

og forventning jeg-møtte opp følgende

tirsdag. Den varme og godhet jeg ble møtt

med, kan nesten ikke beskrives. Jeg følte

meg så velkommen og ble rørt over all

vennligheten.

Da jeg etter et halvt år ble syk, fikk jeg

flere bevis for hvor godt alle blir tatt hånd

om som kommer på Tirsdagstreffet. Mine

nye venner slo ring om meg, de fortalte at

de ba for meg, og det føltes så godt at jeg

hadde ingen frykt for ikke å bli frisk. Det

ble jeg etter et år. Jeg vet at hadde jeg

ikke hatt mine nye venner ville jeg ikke

kommet meg så lett igjennom dette året

som jeg gjorde. Ja tirsdagstreffet er rene

medisinen, fordi alle gir vennlighet og

omsorg for hverandre. Vi er som en stor

familie av søstre og brødre som er glade i

fra sin oppvekst på landet. Det var mange

gevinster idag, og derfor også mange blide

fjes, som kunne glede seg over å ha vunnet.

Til slutt var det Ruth og Bjarne Rinde

som underholdt med pianospill, sang og

deklamasjon. Årets siste Tirsdagstreff ble

en trivelig dag, med mye godt både for

mage og ører.

Det var John Leggetts dag på

Tirsdagstreffet 16 januar 2007.

Da fortalte han om komponisten Franz

Schubert, og vi så hvordan fingrene hans

lekte med pianotangentene mens han

spillte Schuberts musikk. Schubert var en

stor komponist som visste å

utnytte enkle strofer til store musikkopplevelser.

Alt dette utmerket tolket av John.

Finn Midtsem tok over mikrofonen og

fortalte om sitt første møte med

Tirsdagstreffet hvor han syntes at han ble

så varmt og godt mottat.

hverandre, og jeg føler at jeg har fått en ny

stor familie, som betyr veldig mye for

meg. Derfor er jeg også glad for jeg kan

være litt til hjelp, og gjøre noe til gjengjeld

på Tirsdagstreffet.

Til slutt vil jeg si: ”Hvis det sitter noen som

er ensomme og har lyst til å komme ut, er

de velkommen til Tirsdagstreffet.” Jeg for

min del, må ha en virkelig god grunn for

ikke å møte opp, når tirsdagen er der.

Treffet har betydd og betyr fremdelse mye

for meg. Jeg takker Gud for at jeg er der

jeg er idag og har det så godt

Dåp og misjon henger sammen.

Strømsgodset menighet har innført dåpsservietter

som er brodert av kvinner på

Madagaskar. Når vi kjøper dåpsserviettene

de lager får de inntekt som gjør at

de kan forsørge seg og sine. For oss er

det et vakkert symbol på at den som blir

døpt innlemmes i den verdensvide kirke.

Dåpsbefalingen = misjonsbefalingen.

Slik står det skrevet i dåps/misjonsbefalingen

i matteus evangeliet 28.18-20:

Da trådte Jesus fram og talte til dem: "Jeg

har fått all makt i himmelen og på jorden.

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler!

Døp dem til Faderens og Sønnens og Den

hellige ånds navn og lær dem å holde alt

det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med

dere alle dager inntil verdens ende."

Jul og misjon henger sammen: Det glade

budskap om at Gud ble menneske og

ønsker at alle skal bli hans disipler skal vi

bringe ut til alle folkeslag.

Dåp og misjon henger sammen:

Oppdraget er å døpe dem til Faderens og

Sønnens og Den hellige ånds navn og

lære dem å holde alt det Jesus har befalt

oss. Løftet er at han vil være med oss alle

dager.

Motivet på dåpsservietten er ei due.

Dua er et symbol på Den hellige ånd.

Den minner oss om at ved sin hellige ånd

er Han med sine barn alle dager inntil

verdens ende.

Ta denne tanken med deg i hverdagen:

Han er nær meg ved sin hellige ånd.

Tekst og foto: Sissel Roum

Olav Sindre Aaviks dag i Strømsgodset kirke.

Denne dagen, søndag 17. desember

2006, vil nok Olav Sindre huske lenge. Så

stilfullt og så høytidlig som det vel kunne

bli, med biskop i Tunsberg Bispedømme

Laila Riksaasen Dahl og en stor flokk

proster og prester fra Drammen og distriktet

rundt. Selve ordinasjonen ble mektig

i sin form, med Biskopen som hadde

hånd om selve sermonien, og alle prestene

som stod rundt Olav og var med på

det hele. Olav Sindre stod for dagens preken

med verdighet, og viste seg som en

god forkynner.

Etter ordinasjonsgudstjenesten, ble alle

invitert til Kirkekaffe på

Menighetssenteret, og Storstua var fullsatt.

Det var mange som holdt hilsningstaler

for å gratulere Olav Sindre. Først

var representanten fra Tunsberg

Bispedømmekontor som overrakte

Olav's Ordinasjonsbrev. Olav's far var

synlig stolt over at sønnen nå var prest,

og det samme var Olav's svigerfar.

Feltprestsjefen fortalte at Olav Sindre nå

skulle arbeide som feltprest ved Rygge

Flystasjon. Vikarerende Prost i Drammen

Prosti, og Strømsgodset Menighetsråds

formann, var blandt de mange som kom

med lykkeønskninger denne dagen. Til

slutt takket Olav Sindre for all vennlighet

og alle lykkeønskningene, og håpet at

han ville kunne leve opp til alle gode

ønsker for sin prestegjerning. En presteordinasjon

med stil var over, og vi håper

å få møte Olav Sindre Aavik igjen ved en

passende anledning.

Nils E. Nilsen

5


Strømsgodset menighetsblad www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Mali

Strømsgodset menighet

vender blikket mot et av

verdens fattigste land:

Ved informasjon, forbønn og pengegaver

ønsker vi å være med på å gi

våre medmennesker i dette landet en

god fremtid. Vår samarbeidspartner er

Det Norske Misjonsselskap (NMS)

I Strømsgodset menighet har NMS en

kvinneforening.

NMS startet arbeidet i Mali i 1986 og

samarbeider med andre kirker i Norge

og Afrika. NMS har flere misjonærer i

landet. Arbeidet er i de områder hvor

det bor mange fulanere som er den

nest største folkegruppen.

Diakoni og bistand

Prosjektet hjelper landsbyer i organisering

og styre, driver skoler og hjelp innen

helse- og brønn/-vannpumpe arbeid.

Målet med prosjektet er å styrke landsbyene.

Hvis menneskene der organiserer

seg og blir enige om egne behov, kan de

deretter legge dem frem for myndighetene

og stille krav om blant annet skoler og

helsetiltak. Alfabetisering er en viktig del

av arbeidet for å bevisstgjøre mennesker.

Dette arbeidet er nå kommet godt i gang i

fire forskjellige landsbyer i kommunene.

Det er også satt i gang forbyggende

HIV/AIDS arbeid.

Les mer om misjonsprosjektet på;

www.nms.no

Strømsgodset menighetsblad www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Misjon er...

- misjon er å være sendt av den treenige Gud, Skaperen, Forløseren og

Helliggjøreren

- misjon er hele kirkens sak, ikke bare et anliggende for særskilte organisasjoner

- misjon er alle kristnes ansvar, ikke bare en sak for yrkesmisjonærer

- misjon er en sak for alle kirker, ikke bare for kirkene i nord og vest

- misjon er noe kirken er, ikke bare noe den gjør gjennom avgrensede aktiviteter

- misjon har adresse til hele skaperverket, den er ikke bare sentrert om mennesket

- misjon er diakoni, ikke bare forkynnelse

- misjon er å formidle budskapet gjennom liturgi og ritualer, ikke bare ved ord

- alle er mottagere av misjon, ikke bare ”de ufrelste”

- misjon er at evangeliet møter og blir en del av kulturen (inkulturasjon), ikke å gi

en fremmedkulturell pakke.

Misjon i sentrum

Fra Areopagos:

En misjonerende kirke

Søndag 14. januar ble en flott misjonsdag

i Strømsgodset. Gudstjenesten på

formiddagen og festen på kvelden samlet

tilsammen 180 mennesker. Reidun

Andersen Weberg fra NMS deltok.

Leder for Samarbeidsråd for Menighet

og Misjon, Tore Laugerud, talte oppmuntrende

og tankevekkende om misjonerende

menigheter. Og koret "Tango"

fra Tangen fikk det til å svinge!

Dagen gav også over 7000 kr til

Strømsgodset menighets misjonsprosjekt

i Mali.

Tekst og foto: Dag Arne Roum

Samarbeid for menighet

og misjon - SMM

Organisasjoner for ytre- og indremisjon er

ressursmiljøer og entrepenører for menighetene

i utøvelsen av oppdraget.

Samarbeidsrådet for menighet og misjon

(SMM) består av Bispemøtet, Kirkemøtet,

Det Norske Misjonsselskap, Normisjon,

Den Norske Israelsmisjon, Den Norske

Tibetmisjon, Areopagos og

Misjonsalliansen. Disse partene har på en

særlig måte forpliktet seg til hverandre,

men menighetene står fritt til å samarbeide

også med andre organisasjoner.

SMM har formulert denne visjonen for

arbeidet: «Som kirke og organisasjoner

vil vi samhandle for å skape misjonerende

menigheter hvor evangeliets kraft

får inspirere og utruste menigheten til å

dele troen gjennom nærvær, handling og

ord, lokalt og globalt».

7

More magazines by this user
Similar magazines