Views
5 years ago

Nr 1. januar 2007 - Den norske kirke i Drammen

Nr 1. januar 2007 - Den norske kirke i Drammen

Nr 1. januar 2007 - Den norske kirke i

Salmen: Misjon skaper forventninger! Hører du den hemmelige sangen, røster som forenes til et kor? Ser du hvordan jordens folk og stammer samles til et folk som ber og tror. Se våre føtter er lette som fjellet! Vi kommer med budskap om fred. Midt mellom folkene løfter vi navnet til ham som har bøyet seg ned. Ser du ham som sitter på sin trone, han som var og er og alltid blir? Han har makten og hans rike vokser gjennom dem han tilgir og befrir! Jesus, vi løfter ditt navn i en lovsang, du overvant mørke og død! Gjør oss til tegn på ditt Rike som kommer med lindring og rettferd og brød. Aner du at fikentreet grønnes, at den store frelsestid er nær? Snart skal du med glede kunne høste det som ble sådd ut med tårer her! Hør hvordan sangene toner mot himlen fra alle som før var fortapt, de som ble ropt ut fra mørket til lyset, det folk som vår Herre har skapt! Kjenner du den hemmelige festen som forener alle dem som tror? Vil du gi din røst til denne sangen som skal lyde på en nyskapt jord? Ja, du er sannheten, veien og livet, vi følger ditt kall og ditt bud, du skal ha makten og prisen og æren til alt er blitt underlagt Gud. Bønn for uken som kommer. Herre, hjelp meg å legge fortiden bak meg, og legge uken som kommer i dine hender. Hjelp meg slik, i denne uken, å være til stede hvert øyeblikk, sammen med deg og de mennesker som du sender i min vei. Husk bispevisitasen i Strømsgodset 15., 16. og 18. mars Eyvind Skeie 1992. Salmer 1997, nr. 110. Areopagos Deadline for menighetsblad nr. 2 i 2007 er: onsdag 21.februar www.drammen.kirken.no/stromsgodset Strømsgodset Menighetsblad Årgang 65 Nummer 1 2007 “Tirsdagstreffet er god medisin” sier Hulda Nilsen. Les mer på side 8 Kirke og misjon henger sammen “Duen er symbolet på den hellige ånd”. Les mer på side 5 Om kirkebygget er enkelt og “orgelet” et par trommer, så er barnesangen like sprudlende som i Strømsgodset.. Les mer om misjonsoppdraget på side 6.

Nr 3 Mai 2007 - Den norske kirke i Drammen
Nr 6 desember 2007 - Den norske kirke i Drammen
Nr 4. - desember 2009 - Den norske kirke i Drammen
Nr 1 februar 2008 - Den norske kirke i Drammen
Åssiden Nytt nr.1-2010 - Den norske kirke i Drammen
Nr 2. mai 2009 - Den norske kirke i Drammen
Nr 2. Mars 2007 - Den norske kirke i Drammen
Nr. 2 - juni - 2011 - Den norske kirke i Drammen
Menighetsblad nr 2/12 - Den norske kirke i Drammen
Nr 3. - august 2009 - Den norske kirke i Drammen
Nr. 4 desember-februar - Den norske kirke i Drammen
Menighetsblad nr 4/09 - Den norske kirke i Drammen
Klikk her for å lese bladet.. - Drammen Kirker - Den norske kirke
Nr 4. desember 2012 - Den norske kirke i Drammen
Nr6. desember 2006 - Den norske kirke i Drammen
Nr. 4 desember-februar 2012 - Den norske kirke i Drammen
Åssiden Nytt nr.2-2011 - Den norske kirke i Drammen
Åssiden Nytt nr.4-2011 - Den norske kirke i Drammen
Nr. 2-2013 - Den norske kirke i Drammen
Åssiden Nytt nr.1-2011 - Den norske kirke i Drammen
Nr. 2 juni-august 2011 - Den norske kirke i Drammen
Nr 2 - mai 2010 - Den norske kirke i Drammen
Nr. 4 desember-februar 2010 - Den norske kirke i Drammen
Åssiden Nytt nr.3-2011 - Den norske kirke i Drammen
1.2011 s 6 og 7 - Drammen Kirker - Den norske kirke
Menighetsbladet 01/12 - Den norske kirke i Drammen
Menighetsbladet 03/11 - Den norske kirke i Drammen
Menighetsbladet 02/13 - Den norske kirke i Drammen
Nr. 4 desember-februar 2013 - Den norske kirke i Drammen
kirken vår 1 - Skedsmo kirkelige fellesråd - Den norske kirke