Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale ...

spk.no

Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale ...

2

statens pensjonskasse

informasjon til veteraner

1.

Hvem kan søke om kompensasjon?

Dersom du mener at du har fått varige psykiske belastningsskader

etter tjeneste i internasjonale operasjoner,

kan du søke om kompensasjon.

tjeneste i internasjonale operasjoner

er krevende. opp dragene medfører ofte

sterke inntrykk. mange bærer med seg

vonde opplevelser etter endt tjeneste. for

enkelte blir oppdraget aldri sluttført fordi

psykiske traumer følger dem lenge etter at

de deltok i feltoperasjoner.

dersom du mener at du har fått varige

psykiske belastningsskader etter tjeneste

se www.spk.no

!

i internasjonale operasjoner, kan du søke

om kompensasjon inntil 35 g (folketrygdens

grunnbeløp). pr. 1. mai 2010 er

1g 75 641 kroner. statens pensjonskasse

håndterer søknadene om kompensasjon

vegne av forsvarsdepartementet. oppdraget

er gitt etter forskrift om særskilt

kompensasjonsordning for psykiske

belastningsskader som følge av deltakelse

i internasjonale operasjoner.

ENKELT Å SØKE

Statens pensjonskasse ønsker

med denne informasjonen å

gjøre det enkelt for deg å søke

om kompensasjon ved hel eller

delvis arbeidsuførhet som følge

av psykiske senskader.

Dersom du følger denne veiledningen,

vil behandlingen av

søknaden din bli så effektiv som

mulig, og vedtaket om du har

rett til kompensasjon blir tatt

et best mulig grunnlag.

HAR DU

SPØRSMÅL?

Har du spørsmål kan du ringe

oss telefon 22 24 15 53, eller

sende oss en e-post postmottak@spk.no.

Hvis du vil skrive

et brev, sender du det til Statens

pensjonskasse, forsikringsavdelingen,

postboks 5364

Majorstuen, 0304 Oslo.

Vi skal bistå deg så godt vi kan.

Informasjonen er utarbeidet i samråd med

veteranorganisasjonene NVIO (Norges veteranforbund

for internasjonale operasjoner), SIOPS

(Skadde i internasjonale operasjoner) og

Veteran-Alliansen.

More magazines by this user
Similar magazines