Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale ...

spk.no

Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale ...

4

statens pensjonskasse

informasjon til veteraner

3.

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Når vi har mottatt søknaden din, registrerer vi saken din.

Normalt vil du motta et brev fra oss innen 14 dager.

Brevet inneholder følgende:

• En bekreftelse at vi har mottatt

søknaden din

• Opplysninger om dine rettigheter som

søker

• En utvidet fullmakt som vi ber deg fylle

ut og returnere til oss slik at vi kan innhente

informasjon fra helsepersonell og

andre etater du har vært i kontakt med i

forbindelse med din skade. fullmakten er

en erklæring om fritak fra taushetsplikt.

fullmaktskjemaet må du føre opp hvem

du har vært i kontakt med i forbindelse

med dine plager.

Dette er for eksempel:

• Lege/legesenter

• Psykolog/psykiater

• Fysioterapeut/kiropraktor

• Sykehus

• Behandlingsinstitusjoner

• NAV

• Andre

!

medisinske opplysninger

dette er nødvendig for at vi kan få oversikt

over eventuell sammenheng mellom dine

psykiske skader og din tjeneste i internasjonale

operasjoner.

når du har gitt oss fullmakt til å henvende

oss til helsepersonell og etater som kjenner

din sak, sender vi en forespørsel om å

få tilsendt journalutskrift og andre dokumenter

som omhandler din helsetilstand.

vår saksbehandlingstid er avhengig av

hvor raskt vi får disse dokumentene, men

går det for lang tid sender vi en purring til

den det gjelder.

spesialisterklæring

dersom det ikke foreligger en spesialisterklæring

som gir tilstrekkelig beskrivelse

av sammenhengen mellom din tjeneste

og din psykiske belastningsskade, må vi

innhente en ny spesialisterklæring.

Statens pensjonskasse dekker kostnadene

knyttet til spesialisterklæringen.

vi er behjelpelige med å foreslå dyktige

medisinske spesialister som kan utføre

vurderingen, men du kan selv komme med

ønske om hvilken spesialist du vil bruke.

sammen blir du og vi i statens pensjonskasse

enige om hvilken spesialist som

skal foreta en vurdering av årsaken til din

psykiske skade. det er viktig at det gjøres

en grundig vurdering slik at din rett til

kompensasjon blir fullt ut belyst og vurdert.

Hver søknad om kompensasjon er en

unik sak, som behandles individuelt.

More magazines by this user
Similar magazines