Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale ...

spk.no

Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale ...

4.

Hva skjer når vurderingen er gjort?

Når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon, vurderer

vi saken din og fatter et vedtak om du har rett til

kompensasjon eller ikke.

når søknad om kompensasjon

blir innvilget

foreligger det en klar årsakssammenheng

mellom dine psykiske skader og tjeneste i

internasjonale operasjoner, blir du tilkjent

en kompensasjon som står i forhold til

grad av arbeidsuførhet. (maksimalt 35g).

Har du tidligere fått utbetalt kompensasjon

fra forsvarsdepartementet eller

statens pensjonskasse for samme skade, vil

dette beløpet bli trukket fra den endelige

kompensasjonssummen.

Utbetaling

du har rett til å velge mellom å få utbetalt

kompensasjonsbeløpet som en engangssum,

eller i månedlige beløp. beløpet er

skattefritt (med unntak av eventuell formuesskatt),

uavhengig om det blir utbetalt

!

som en engangssum eller i månedlige

beløp. Hvis du har valgt å få kompensasjonen

utbetalt månedlig og faller fra før

du er fylt 67 år, vil dine etterlatte motta

restbeløpet som en engangsutbetaling.

kompensasjonen utbetales senest fire uker

etter at all dokumentasjon er mottatt.

når søknad om kompensasjon

ikke blir innvilget

dersom det etter en samlet vurdering blir

konkludert med at du ikke har rett til kompensasjon,

kan du velge å klage avgjørelsen

inn for en egen klagenemnd .

dersom du har fått avslag, har du en frist

tre uker til å klage vedtaket. du skal

sende klagen til statens pensjonskasse.

advokat-

utgifter

Statens pensjonskasse dekker

rimelige og nødvendige

advokat utgifter i forbindelse

med rådgivning, utforming

og innsendelse av anke.

Det er smart å rådføre seg med rådgivere som for

eksempel advokat eller en av veteranforeningene

om det er mest hensiktsmessig for deg å få utbetalt

kompensasjonen som et engangsbeløp eller

i månedlige beløp.

5

More magazines by this user
Similar magazines