Import av tømmer og andre treprodukter som - Skog og landskap

skogoglandskap.no

Import av tømmer og andre treprodukter som - Skog og landskap

Title in English: Import of logs and other wood commodities as pathway for alien species of

insects, fungi and plants – trend analyses of import statistics

Nøkkelord:

Key word:

FORORD

Import, tømmer, trevarer, statistikk, fremmede arter, insekt, sopp, planter,

overvåking, utryddelse

Import, timber, log, wooden products, statistics, alien species, insect, fungi,

plant, monitoring, eradication

Dette er en utredning som er gjort på oppdrag for Nasjonalt program for kartlegging og overvåkning

av biologisk mangfold. Datagrunnlag er innhentet fra Statistisk sentralbyrå. Vi takker

medarbeidere ved Statistisk sentralbyrå, Toll- og avgiftsdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning,

Mattilsynet og alle øvrige som har bidratt med informasjon og kommentarer til denne

rapporten.

iv

More magazines by this user
Similar magazines