EU kvalifikations bevis - EUC Sjælland

eucsj.dk

EU kvalifikations bevis - EUC Sjælland

EU-Kvalifikationsbevis

Ved at gennemføre dette kursus må du køre som chauffør de

næste fem år, der efter skal du på et nyt 5 dags kursus.

Kurset indholder følgende emner:

• Energirigtig kørsel (defensiv kørestil)

• Køre-/hviletidsbestemelser (tachograf)

• Hjerte- lunge redning

• Det sidste nye reglsæt vedr. lastsikring (2012)

• Med flere. (evt. fritvalg med andre emner)

Tidsplan

EU-Kvalifikationsbevis (lovpligtigt)

Færdselsstyrelsen har fastlagt en tidsplan for senest gennemførelse

af efteruddannelsen.

Fødselsdato Efteruddannelse gennemført senest

For buschauffører For lastbilchauffører

1, 2 eller 3 30. juni 2009 30. juni 2010

4, 5 eller 6 31. december 2009 31. december 2010

7, 8 eller 9 30. juni 2010 30. juni 2011

10, 11 eller12 31. december 2010 31. december 2011

13, 14 eller 15 30. juni 2011 30. juni 2012

16, 17 eller 18 31. december 2011 31. december 2012

19, 20 eller 21 30. juni 2012 30. juni 2013

22, 23 eller 24 31. december 2012 31. december 2013

25, 26 eller 27 30. juni 2013 30. juni 2014

28, 29, 30 eller 31 31. december 2013 31. december 2014

EUC Sjælland - din samarbejdspartner i faglighed,

når det gælder kurser og efteruddannelse

EU-kvalifikationsbevis (rute- og bybus) 5 dage - 40527

Mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som

rutebil- og bybuschauffør jf. bek. nr. 337 af 28. april 2008 § 22 stk. 1 nr.

1 - 4, stk. 2 og stk. 3, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for

arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker,

defensiv og energirigtig kørsel.

Rutebil- og bybuschaufføren kan endvidere udføre sit chaufførarbejde

på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø, trivselsfaktorer og viden om

sundhed. Herudover kan chaufføren inddrage sin viden om brancheforhold,

trafikkontrakter og trafikpolitik.

Deltageren kan udføre hjerte-lunge-redning.

EU-kvalifikationsbevis (turistbus) 5 dage - 40528

Mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som turistbuschauffør

jf. bek. nr. 337 af 28. april 2008 § 22 stk. 1 nr. 1 - 4, stk. 2 og

stk. 3, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid,

køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker,

defensiv og energirigtig kørsel.

Turistbuschaufføren kan endvidere udføre sit chaufførarbejde på grundlag

af sit kendskab til arbejdsmiljø, trivselsfaktorer og sin viden om sundhed.

Herudover kan chaufføren inddrage sin viden om brancheforhold og

udviklingstendenser i turistbusbranchen.

Turistbuschaufføren kan udføre hjerte-lunge-redning.

EU-kvalifikationsbevis (godschauffører) 5 dage - 40704

Mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som godschauffør

jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008, § 21 og § 22, stk. 1 nr. 1 - 4, stk.

2, stk. 3 og stk. 4, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for

arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker,

defensiv og energirigtig kørsel.

Godschaufføren kan endvidere udføre sit chaufførarbejde på grundlag

af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold i godstransporten,

ved forskellige transportformer og under håndtering af

relevante godstyper.

Deltageren kan endvidere udføre

hjerte-lunge-redning.

mar12


EU-Kvalifikationsbevis (lovpligtigt)

Find dit næste kursus

Tjek kursuskalenderen på www.eucsj.dk for næste kursus

samt online-tilmelding.

Tilmelding

Alle skal tilmelde sig elektronisk via kursuskalenderen på www.eucsj.dk

Er du i beskæftigelse/selvstændig

er det din virksomhed og/eller dig, der står for tilmeldingen.

Er du ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse

går du selv ind og tilmelder dig kurset.

Er du ledig uden ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse

sker tilmeldingen via dit jobcenter eller anden aktør.

Er du ledig og på kontanthjælp

sker tilmeldingen via dit jobcenter eller anden aktør.

Økonomi - 2012 priser

Beskæftigede/selvstændige

Kursuspris for ufaglærte/faglærte

118 kr. pr. dag (faglige kurser) eller 178 kr. pr. dag (for it og øvrige kurser)

Kursuspris over faglært niveau, find prisen i kursuskalenderen.

Godtgørelser for ufaglærte/faglærte

Der ydes VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) svarende til 80 pct. af

dagpengesatsen (630 kr. pr dag). Derudover kan der søges om befordringsgodtgørelse

samt tilskud til kost og logi efter gældende regler.

Godtgørelserne skal søges elektronisk via efteruddannelse.dk.

Dette kræver en digital signatur.

Vær opmærksom på eventuel refusionsmulighed fra kompetencefond.

Ledige

Som ledig betaler du ikke selv for at komme på kursus.

Under kurset modtager du en ydelse, svarende til det du plejer at få

(dagpenge/kontanthjælp). Hvis du ønsker at søge transportgodtgørelse

samt tilskud til kost og logi kontakt dit jobcenter eller anden aktør.

Bevis/certifikat

EUC Sjælland udsteder beviser/certifikater til de personer, der efter

underviserens vurdering har opnået uddannelsens mål.

Læs mere om EU-kvalifikationsuddannelsen for chauffører på TURs

hjemmeside www.tur.dk eller www.fstyr.dk

Velkommen til kurser og efteruddannelse

EUC Sjælland

Kursussted

Læs mere om kursusstedet på www.eucsj.dk

- kantineforhold, offentlig transport og ruteplanlægning m.v.

Spørgsmål

Du kan kontakte kursussekretæren:

• Køge

Berit Roholte

Tlf. 25 23 57 64

E-mail: bero@eucsj.dk

• Næstved

Lis Klemmensen

Tlf. 25 23 57 46

E-mail: likl@eucsj.dk

Lyngvej 25C, 4600 Køge

Malervænget 4, 4700 Næstved

Virksomhedsrådgivning - kompetenceudvikling

Trænger din virksomhed til sparring omkring medarbejder- og organisationsudvikling,

så kontakt EUC Sjællands erfarne konsulenter inden for

kurser og efteruddannelse.

Lars Christensen Tlf. 25 23 58 43 eller lach@eucsj.dk

Bente Egede Tlf. 40 35 17 07 eller beep@eucsj.dk

Ole Nørvang-Holm Tlf. 25 23 58 06 eller olho@eucsj.dk

- Medarbejder- og organisationsudvikling

- Kompetencevurdering

- Skræddersyede kurser

- Rådgivning og vejledning

- Uddannelsesplanlægning

EUC Sjælland i Køge, Haslev, Næstved

tlf: 55 75 33 00 • www.eucsj.dk

More magazines by this user
Similar magazines