Krydder & Urter Krydder & Urter - Rieber & Søn food service

rieberfoodservice.com

Krydder & Urter Krydder & Urter - Rieber & Søn food service

2

Innholdsfortegnelse

Avsnitt Side

Basiskunnskap om krydder

Krydder gjennom 5000 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

– Hva er krydder? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

– «Der pepper`n gror» – ja, hvor er nå det? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Krydderkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Krydder og matvaresikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

– Holdbarhet og oppbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Krydderbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

– Vekt, mål og utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Krydderier fra A – Å

– Enkeltartikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 54

En kort beskrivelse av ulike krydderslag som omhandler

krydderienes opprinnelse, botanisk beskrivelse, historie og bruk.

–Orientalske krydderier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 – 58

Urter og krydder på flere språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Litteraturhenvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Etterord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3. utgave – revidert 2003

Tekst: Ulf Ertsås

Grafisk utforming og trykk: TORO Trade Marketing og Th. Borge

More magazines by this user
Similar magazines