Kirkebladet - Sankt Nicolai Sogn

sanktnicolaikolding.dk

Kirkebladet - Sankt Nicolai Sogn

4

på jorden«, i øjenhøjde med os, som det kristne

evangelium fortæller med historien om Gud, der

blev menneske i Jesus og som til stadighed er

nærværende i sin Ånd? Alene de navne vi bærer-

»muslim«, »kristen« - fortæller om de forskelle.

At være troende muslim handler om at underkaste

sig Gud. Ordet »muslim« betyder nemlig at være

en, der underkaster sig Gud. Ordet »islam« betyder

at adlyde Gud og underkaste sig hans bud. At

være kristen handler om at høre til hos Gud ved

at kende hans søn. Vi tror, at Gud har vist sig i et

menneske og blandt mennesker. I Jesus Kristus

var Gud synligt til stede i denne verden, som den

der er nærværende og tilgængelig for mennesker.

I kristendommen er det Gud, der i skikkelse af

sin søn underkaster sig, kan man sige, for i Jesus

er Gud gået ind i verden på menneskelige vilkår.

Han kommer os i møde. Der er tale om en samhørighed,

der hverken har med underkastelse eller

overholdelse af gudgivne love og regler at gøre.

Her er nøgleordene tillid og tiltro til Gud, som den,

der vil denne brogede verden og os så forskellige

som vi er.

Den kristne kræver det ingen forberedelse at bede

eller komme i kirke. Intet tæppe. Ingen vask. Ingen

kønsadskillelse. Ingen lovbog. Vi kommer, som vi

er. Og det kan vi gøre frimodigt med skoene på,

mænd og kvinder side om side. Ansigt til ansigt

med Gud som han kommer os at møde i sine ord.

Den Gud, som Jesus har lært os at kende gennem

sig selv, er jo den Gud, der kan bære at møde os

som vi er, og som altid sender os videre i tillid til,

at vi kan lære at møde andre mennesker på lignede

vis.

Grete Wigh-Poulsen

Kurts Kirkecafé

Åben hver onsdag fra kl. 10 – 11.30.

Alle er velkomne.

Ortodoks korsang

I den græske og russiske kirke har man den

opfattelse, at Gud alene må prises med menneskets

stemme. Derfor har korsangen fået

så fremtrædende en plads i gudstjenesten,

og derfor fremtræder sangen i sine mest

intense øjeblikke himmelsk smuk. Korleder

Irina Gerassimez vil på dette kursus instruere

en række sange og hymner fra den russiske

gudstjenesteliturgi oversat til dansk. Er du

interesseret i at deltage, kan du henvende dig

til Lisbeth Pedersen på tlf: 75 53 07 84 eller

på mail: lisbethpedersen7@yahoo.dk.

Kurset afsluttes med fremførelse af korsangen

i Sankt Nicolai Kirke søndag den 26. april

kl.16 – 17. Irina Gerassimezs og hendes kor

vil dog også kunne opleves i Kolding Natkirke

fredag den 24. april kl. 22.

Sankt Nicolai Kirkes

Sogneudflugt

Den 20. maj kl. 10.00 – 18.00

Dette års sogneudflugt går til Odense. Denne gang

ikke på grund af H.C. Andersen, men fordi Grete

Wigh-Poulsen med familien har flyttet sin bopæl

hertil og denne dag inviterer os til at se domprovstens

residens og arbejdsplads. Grete tager

os også lidt med rundt i byen, hvor vi bl.a. skal se

Jernbanemuseet og Tidens Samling ved Brandts

Klædefabrik.

10.00 Afgang m. bus fra Svietorv

11.15 Rundvisning i Odense Domkirke

12.00 Middagsandagt i Domkirken

12.30 Medbragt frokost i kirkens lokaler

eller i det grønne

13.30 Jernbanemuseet

15.00 Kaffebord

16.00 Tidens Samling

17.00 Afgang mod Kolding

Deltagerne betaler for billetter og fortæring

More magazines by this user
Similar magazines